Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 DPA Holding NV

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht 17 augustus 2000

Aanpak fiscus van zelfstandigen heeft neerwaarts effect op groei van omzet en bedrijfsresultaat DPA in 2000

Eerste Halfjaarcijfers 2000

DPA Holding N.V., genoteerd aan de EURO.NM Amsterdam, heeft als specialist in detachering van en interim management door financieel-administratieve professionals in de eerste zes maanden van dit jaar een bedrijfsresultaat gehaald van EUR 2,7 miljoen. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 1999 is het bedrijfsresultaat daarmee gedaald met 18%.

Zowel de groei in omzet als in brutomarge zijn in het eerste half jaar 2000 en met name in het tweede kwartaal ruimschoots achtergebleven bij hetgeen aan groei in de eerste helft van dit jaar beoogd was. DPA gaat er vanuit dat de achtergebleven groei in omzet en brutomarge dit jaar niet meer zal worden goedgemaakt en verwacht voor het nettoresultaat en de winst per aandeel een belangrijke daling. Diverse door de directie genomen maatregelen geven echter zicht op herstel dat zich eind
2000 en in 2001 zal manifesteren.

Zelfstandigenproblematiek
Bij het vervullen van opdrachten tot het verrichten van financieel administratieve werkzaamheden heeft DPA tot begin 2000 altijd gebruik kunnen maken van de diensten van zelfstandig gevestigde specialisten (te weten: zelfstandigen zonder personeel). De problematiek omtrent de zelfstandigen zonder personeel (die overigens niet beperkt is tot de detacheringssector, maar bijvoorbeeld ook speelt in de IT- en omroepbranche) komt er kort gezegd op neer dat de relatie tussen DPA en zelfstandig gevestigde specialisten zowel door het Gak als door de fiscus als gewone werkgevers-werknemers relatie is aangemerkt.

Als gevolg daarvan moet DPA sinds het begin van dit jaar op iedere door een zelfstandige ingediende factuur loonheffing inhouden en afdragen. Het aantal voor DPA, voor het vervullen van opdrachten, beschikbare zelfstandigen is hierdoor drastisch verminderd: het totale kandidatenbestand is met 33 % afgenomen. Deze afname is tot op heden slechts gedeeltelijk aangevuld. De vervanging van de categorie zelfstandige kandidaten door andere kandidaten (in vaste of tijdelijke dienstbetrekking) is in het tweede kwartaal moeizaam en slechts ten dele realiseerbaar gebleken. Hierin ligt de voornaamste oorzaak voor de achtergebleven omzet en het verminderde bedrijfsresultaat over het eerste half jaar van 2000.

Omzet en bedrijfsresultaat
Over de eerste zes maanden van 2000 heeft DPA een netto omzet gerealiseerd van EUR
15,7 miljoen. Deze is daarmee met ruim 12 % toegenomen ten opzichte van de omzet in het eerste halfjaar 1999. De bruto marge steeg ten opzichte van de eerste helft van
1999 met 18 % naar EUR 6,3 miljoen.

Nettowinst en winst per aandeel
DPA heeft over het eerste halfjaar 2000 een nettowinst van EUR 1,7 miljoen behaald. Over dezelfde periode in 1999 werd echter een nettowinst van EUR 2,1 miljoen behaald. De nettowinst is daarmee met 19% afgenomen. Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt door een toename in de kosten van de organisatie, noodzakelijk ter realisatie van verdere groei. Gelet op de verwachting dat de beperkte omzetgroei van tijdelijke aard is, bestaat er op dit moment nog geen reden om tot kostenreductie over te gaan.

Omgerekend betekent dit dat de winst per aandeel over de eerste 6 maanden van 2000 met 21,6% is afgenomen tot EUR 0,26. Over de eerste helft van 1999 werd nog een winst per aandeel van EUR 0,34 gerapporteerd.

Herstel groei
Indien de zelfstandigenproblematiek niet had gespeeld, had DPA aan alle groeiverwachtingen kunnen voldoen. Zodra de achterstand in het aantal beschikbare zelfstandigen is weggewerkt, lijkt de oorspronkelijk beoogde groei haalbaar. Zowel interne factoren (zoals actievere werving van kandidaten in een vast of tijdelijk dienstverband) als externe factoren (zoals recent gemaakte afspraken met Gak en fiscus waardoor in een andere constellatie weer met een aantal categorieën zelfstandigen kan gaan worden gewerkt) zullen dit herstel bespoedigen. Verwacht kan worden dat het neerwaartse effect van de zelfstandigenproblematiek op de groei van de omzet en het resultaat van tijdelijke aard is.

Buitenlandse vestigingen
Zoals aangekondigd bij de bekendmaking van de eerste kwartaalcijfers zijn de buitenlandse vestigingen van DPA in Düsseldorf per 1 april 2000 en in Barcelona per
1 mei 2000 operationeel geworden. De eerste gedetacheerden zijn inmiddels via de vestiging in Düsseldorf werkzaam. Via Barcelona worden tegen het einde van dit jaar de eerste gedetacheerden aan het werk verwacht. Beide vestigingen zullen over 2000 naar verwachting nog geen winstgevendheid laten zien. De groeimogelijkheden voor flexibele arbeid zijn in beide landen evenwel goed tot zeer goed te noemen.

Uitbreiding dienstverlening
Op dit moment kan in de praktijk de tendens worden waargenomen dat opdrachtgevers steeds frequenter handelen volgens het one-stop-shop principe. De vraag is dan ook of DPA de clear focus ten aanzien van financieel-administratieve dienstverlening nog moet behouden. De directie laat thans in ieder geval de mogelijkheden onderzoeken tot uitbreiding van de dienstverlening door DPA. Vooralsnog lijkt een aantal aanpalende vakgebieden, zoals de ICT, goed aan te sluiten bij de huidige dienstverlening. Daar zal het onderzoek zich in eerste instantie op richten.

Vooruitzichten
Ten tijde van de beursintroductie in maart 1999 voorspelde de directie van DPA dat
- behoudens onvoorziene omstandigheden - een groei van gemiddeld 35% in de drie jaren na de beursintroductie haalbaar was. Op basis van de resultaten van het eerste halfjaar 2000 kan reeds geconstateerd worden dat een groei van 35% in 2000 niet gerealiseerd zal worden. De directie verwacht herstel van de groei in het vierde kwartaal.

Voor het gehele jaar 2000 verwacht de directie een lichte omzetgroei en een lichte groei van de brutomarge. Voor het nettoresultaat en de winst per aandeel wordt voor
2000 een belangrijke daling verwacht ten opzichte van 1999.
Haarlem, 17 augustus 2000
DPA Holding N.V.
Directie

Copyright ©2000: DPA Holding NV.
Ontwikkeld in samenwerking met
MediaSpring

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie