Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 Internatio-Müller NV

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Internatio-Müller N.V.

Rotterdam, 17 augustus 2000

Internatio-Müller N.V. in het eerste halfjaar 2000: Verdere winstgroei Over de eerste zes maanden van 2000 is het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen gestegen met 8,2% van Eur 42,1 miljoen naar Eur 45,6 miljoen.

Het netto resultaat nam toe met 7,5% van Eur 29,5 miljoen naar Eur 31,8 miljoen.

De winst per aandeel over het met 2,9% toegenomen gemiddeld uitstaande aandelenkapitaal steeg van Eur 1,17 naar Eur 1,22 (+4,3%).

De netto groepsomzet steeg met Eur 43 miljoen tot Eur 1.147 miljoen. De invloed van koersverschillen was Eur 8 miljoen positief. Acquisitie- en desinvesteringseffecten waren per saldo gering. Zonder rekening te houden met de partiële consolidatie van Dynadro met ingang van 2000 (zoals op 25 november jl. aangekondigd), welke vorig jaar nog voor 100% werd geconsolideerd, zou de omzetstijging Eur 54 miljoen hoger zijn geweest, waarmee de totale omzetgroei op Eur 97 miljoen (+9,2%) zou zijn uitgekomen.

De belastingdruk nam toe van 28,4% naar 29,9%.

Per divisie was de gang van zaken als volgt:


* Handel
De omzet van de Interpharm-Groep (distributie van farmaceutische en drogisterij-artikelen) daalde met 7,0% ten opzichte van de eerste helft van 1999 (exclusief consolidatie-effect Dynadro zou de toename 7,5% bedragen). Het resultaat na rente bedroeg Eur 10,3 miljoen ten opzichte van Eur 11,5 miljoen vorig jaar (waarvan consolidatie-effect Dynadro Eur 0,6 miljoen).

Het resultaat bij Interpharm (farmaceutische groothandel) stond onder druk door de hogere kortingen aan apothekers.

Interpharm behaalde een omzettoename van 8,3% en realiseerde daarmee een verdere groei van haar marktaandeel.

Het automatiseringsproject Mercurius is succesvol afgerond en inmiddels operationeel, waardoor de Interpharm-Groep de toekomstige ontwikkelingen op het ICT-gebied met vertrouwen tegemoet kan zien.

De omzet van Chemische Distributie steeg van Eur 271 miljoen naar Eur 293 miljoen. Het totale resultaat na rente nam toe tot Eur 13,5 mil-joen (+4,7%) ten opzichte van Eur 12,9 miljoen vorig jaar.

In Australië / Nieuw-Zeeland liepen omzet en resultaat terug als gevolg van aanpassingen in de lokale wetgeving waardoor de afzet van een belangrijke productgroep wegviel.

In Europa evenwel werd goed gepresteerd met een autonome omzet en resultaatstijging van circa 10%. De marktomstandigheden in Europa zijn gunstig; de strategie van pan-Europese distributie wordt zeer positief ontvangen. Goede voortgang is gemaakt met de integratie van IT-systemen en tezamen met partners worden E-commerce initiatieven ontwikkeld.


* Imtech
De divisie Imtech realiseerde een omzet van Eur 468 miljoen, waarvan Eur 163 miljoen bij Rud. Otto Meyer (ROM) in Duitsland, in totaal een autonome stijging van Eur 51 miljoen (+12%) ten opzichte van het eerste halfjaar 1999.

Het resultaat na rente verbeterde met 12,8% tot Eur 24,6 miljoen.

De productie nam toe met Eur 87 miljoen tot Eur 674 miljoen, een stijging van 15%, waarvan Eur 33 miljoen betrekking heeft op ROM.

De orderportefeuille bedroeg ultimo 1e halfjaar 2000 Eur 1.921 miljoen, waarvan Eur 942 miljoen voor ROM, tegenover Eur 1.786 miljoen medio 1999, een toename van Eur 139 miljoen (+8%).

Imtech heeft een goed halfjaar achter de rug. Vrijwel alle clusters en bedrijven hebben een hogere bijdrage geleverd. De markten waarop Imtech actief is ontwikkelen zich in het algemeen voorspoedig. Op de relevante technologie-markten is sprake van een toenemende vraag naar technische totaaloplossingen, waarop de divisie succesvol inspeelt en waardoor het marktaandeel toeneemt.

De gespannen arbeidsmarkt veroorzaakt nog steeds een belemmering om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken.

De ontwikkelingen in Duitsland bij de ROM verlopen conform verwachting.


* Pensioenfonds
De Stichting Centraal Pensioenfonds Internatio-Müller heeft besloten met ingang van het jaar 2000 naast verbetering van de rechten en toezeggingen aan de deelnemers en gepensioneerden, aan Internatio-Müller een jaarlijkse restitutie te doen van Eur 18,1 miljoen, welk bedrag in het bedrijfsresultaat over het tweede halfjaar zal worden verantwoord. De restitutie zal naar verwachting zeker voor een reeks van jaren voortduren.


* Acquisities / Deconsolidaties
In de eerste helft van 2000 vonden geen acquisities plaats. De Zuid-Afrikaanse activiteiten, het tekenbureau Verebus en de houthandel Carl Osmann met een gezamenlijke jaaromzet van Eur 18 miljoen werden gedesinvesteerd.

Na afloop van de verslagperiode zijn de cargadoorsactiviteiten gedesinvesteerd. De omzet van deze activiteit in 1999 bedroeg Eur 23 miljoen.


* Buitengewoon resultaat
In het eerste halfjaar zijn geen buitengewone baten en lasten opgenomen. Het lichte boekverlies van de deconsolidaties zal in de tweede helft van 2000 worden verantwoord, evenals de kosten van enkele miljoenen Euros ten behoeve van de voorbereiding van de fusie met Stork N.V.


* Financiële positie
In het afgelopen halfjaar is de solvabiliteitspositie van het concern verbeterd. Van het keuzedividend over 1999 is 70% uitgegeven in de vorm van stockdividend. De verhouding groepsvermogen : totaal passiva nam toe van 0,21 naar 0,25.


* Medewerkers
Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 2000 11.898 ten opzichte van 12.307 ultimo 1999. De belangrijkste oorzaak van de afname lag in de genoemde deconsolidaties en de partiële consolidatie van Dynadro.


* Strategie
Nu de voorgenomen fusie met Stork geen doorgang vindt zal Internatio-Müller, uitgaand van de in mei jl. gekozen strategische richting, zich beraden over de nadere invulling hiervan.


* Vooruitzichten
De Raad van Bestuur verwacht dat met de huidige activiteiten en ook exclusief de bovenvermelde inkomsten uit het pensioenfonds, het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen, alsmede het netto resultaat exclusief buitengewone baten en lasten over het gehele jaar 2000 hoger zullen zijn dan over het jaar 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie