Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies rapport over raad van toezicht in het HBO

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
HBO-Raad

Persberichten


17-08-2000
Commissie HBO-raad publiceert rapport:
Versterking rol van Raden van Toezicht hogescholen

Hogescholen moeten een scherpe scheiding aanbrengen tussen de taken en verantwoordelijkheden van het Bestuur en die van de Raad van Toezicht. De externe toezichthouders, zoals de Minister van OCenW, moeten duidelijke criteria formuleren die de Raden van Toezicht bij de uitoefening van hun taak kunnen betrekken. Dit zijn twee belangrijke adviezen uit het rapport 'De Raad van Toezicht in het hbo' van de Commissie Transparant Toezicht Hogescholen, ingesteld door de HBO-raad. Het rapport is vandaag in Den Haag overhandigd door commissievoorzitter prof. mr. J.R. Glasz aan prof. dr. F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad. Het bevat in totaal 25 aanbevelingen gericht op onafhankelijk, transparant en deskundig toezicht in het hbo.

Hogescholen zijn het afgelopen decennium op grotere afstand van de overheid komen te staan. Financiën, huisvesting, arbeidsvoorwaardenbeleid, personeels- en opleidingenaanbod zijn zaken die hogescholen tegenwoordig zelf regelen. Door deze zelfstandige positie en de daaraan verbonden risico's en verantwoordelijkheden groeit het belang van goed intern toezicht. De toegenomen complexiteit heeft tot gevolg dat externe toezichthouders niet langer vanuit een centrale positie de besturen van hogescholen kunnen controleren. Ook de sterke verwevenheid met de regionale infrastructuur vereist op hogescholen een grotere rol voor raden van toezicht. De ontwikkeling in het aanbod van opleidingen en dienstverlening door hogescholen wordt niet langer centraal gestuurd. Raden van Toezicht laten zich bij hun toezicht dan ook steeds meer leiden door de maatschappelijke behoeften die zich binnen de actieradius van hun hogeschool manifesteren, in plaats van centraal gestelde normen.

De voorgestelde onafhankelijke positie van de Raad van Toezicht komt overeen met die van de Raad van Commissarissen bij structuurvennootschappen. De Raad van Toezicht moet zich op vergelijkbare wijze richten naar het belang van de hogeschool als geheel. Hiermee wordt de rol van de hogeschool als maatschappelijke onderneming onderstreept.

Het jaarverslag, zo stelt de commissie, is bij uitstek het instrument van verantwoording. De commissie adviseert hogescholen om in het jaarverslag duidelijk aan te geven welke doelen zij (en externe toezichthouders) zich hebben gesteld en welke resultaten zij hebben geboekt. Bovendien zullen hogescholen meer dan nu het geval is de discussie over het gevoerde beleid moeten stimuleren. Een andere aanbeveling betreft het brengen van hogescholen onder het bereik van het enquêterecht. Daardoor kunnen belanghebbenden, zoals de Minister van OCenW of een representatieve vakorganisatie, de Ondernemingskamer verzoeken een onderzoek in te stellen als het interne toezicht structureel tekortschiet.

Prof. dr. F. Leijnse noemde de aanbevelingen uit het rapport waardevol. 'Zij kunnen zeker bijdragen aan een versterking van de rol van hogescholen in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Sterke en verantwoordelijke instellingen zijn gebaat bij een goed functionerende Raad van Toezicht,' aldus de HBO-raad voorzitter. De HBO-raad besteedt op zijn site, www.hbo-raad.nl, speciale aandacht aan het rapport. Behalve de aanbevelingen zijn er ook een downloadbare versie van het rapport en een korte enquête opgenomen. Bovendien bevat de site relevante links en nieuws.

De Commissie Transparant Toezicht is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Prof. mr. J. R. Glasz (advocaat te Amsterdam en bijzonder hoogleraar 'corporate governance' aan de Universiteit van Amsterdam)

Leden van de commissie:

* Ir. G.J.M. Braks (voorzitter CDA-fractie Eerste Kamer)
* D.J. Houwen (voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen)

* S.M. Korteweg (voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam)

* Drs. J.W.E. Neervens (voorzitter directieraad van het ABP)
* Dr. G.W. Noomen (voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam)

* Mr. P.A.M. Witteveen (vennoot Trenité van Doorne)
EINDE PERSBERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie