Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers Koninklijke Numico N.V.

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Numico

9 maart - Jaarcijfers 1999 Koninklijke Numico N.V. realiseert uitstekend eerste halfjaar 2000

Persbericht

Verwachte winstgroei 2000 verhoogd van 40% naar 70%

Koninklijke Numico heeft over het eerste halfjaar 2000 een omzet behaald van EUR 1.897 miljoen, een stijging van 125% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1999 en een groei van de winst vóór afschrijving van goodwill met 101% tot EUR 169 miljoen. Alle productgroepen (zuigelingenvoeding, klinische voeding en voedingssupplementen) droegen bij aan deze winstgroei. "Onze strategie om een positie te verwerven in de verschillende segmenten van de markt van voedingssupplementen in de Verenigde Staten blijkt zeer succesvol te zijn, afgaande op de bijdrage aan de resultaten. De introductie van nieuwe voedingssupplementen in de Verenigde Staten en in Europa, samen met de introductie van nieuwe producten op het gebied van zuigelingenvoeding en klinische voedingen, zullen onze positie als leider in gespecialiseerde voedingen verder versterken", aldus President-Directeur Hans van der Wielen.

Belangrijke financiële gegevens over het eerste half jaar 2000
* Omzet stijgt met 125% tot EUR 1.897 miljoen
* Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) stijgt met 135% tot EUR 283 miljoen
* Winst vóór afschrijving goodwill stijgt met 101% tot EUR 169 miljoen

* Nettowinst stijgt met 54% tot EUR 129 miljoen (1999: EUR 84 miljoen)

* Winst per aandeel vóór afschrijving goodwill stijgt met 80% naar EUR 1,16

* EBITA als % van de omzet bedraagt 14,9 (1999: 14,3)
* Marge als % van de omzet bedraagt 59,9 (1999: 63,9)
* Vooruitzichten: winst vóór afschrijving goodwill groeit in 2000 naar verwachting met ongeveer 70% (in maart werd 40% aangegeven)

Waarderingsgrondslagen Vanaf 1 januari 1999 worden geacquireerde merken en bij acquisitie ontstane goodwill geactiveerd. Goodwill wordt afgeschreven over de geschatte economische levensduur, op merken wordt niet systematisch afgeschreven. Als gevolg van deze wijzigingen hecht Numico de meeste waarde aan winst vóór afschrijving van goodwill, omdat daaruit de werkelijke gang van zaken het best kan worden afgeleid.

Omzetontwikkeling Vergeleken met het eerste halfjaar 1999 nam de omzet met 125% toe tot EUR 1.897 miljoen. De omzet van geacquireerde bedrijven (inclusief GNC, Rexall Sundown en Enrich) droeg daar voor EUR 971 miljoen aan bij. Valuta-effecten hadden een positieve invloed van 2,7% op de groei. De autonome groei van Numico, inclusief GNC, over het eerste halfjaar 2000 bedroeg ruim 10%.

Overname Rexall Sundown De resultaten van Rexall Sundown, de grootste producent van voedingssupplementen voor de detailhandel in de Verenigde Staten, zijn geconsolideerd per 5 juni 2000. De overnameprijs van USD 1.840 miljoen is gefinancierd door de uitgifte van nieuwe aandelen (EUR 518 miljoen), een achtergestelde converteerbare obligatielening (EUR 690 miljoen) en het restant door bankleningen.

Zuigelingenvoeding De omzet nam toe met 11,7% tot EUR 451 miljoen met een EBITA van 18% van de omzet. De omzetontwikkeling in deze productgroep was sterker dan in voorgaande jaren dankzij aanzienlijke verbeteringen in Zuid-Europa, Oost-Europa - inclusief Rusland - en Asia Pacific, alsmede dankzij de introductie van nieuwe producten als Omneo, Conformil en het 1-2-3 concept. Numico verwacht deze procentuele omzetgroei voor 2000 te kunnen bestendigen. Numico heeft in Zuid-Afrika een fabriek gekocht voor de productie van zuigelingenvoeding voor de lokale markt. Tevens kan deze productiecapaciteit worden aangewend voor de Asia Pacific & Africa groep.

Enterale klinische voeding De omzet in deze productgroep steeg met 15,6% tot EUR 201 miljoen. EBITA bedroeg 23% van de omzet. In de eerste helft van 2000 is veel aandacht besteed aan het evalueren van de Europese marktstrategie, aan de introductie van bestaande producten op nieuwe markten en aan de voorbereiding van productintroducties in het tweede halfjaar 2000.

Voedingssupplementen De omzet van deze productgroep steeg met 1.313% tot EUR 988 miljoen. (GNC, overgenomen per 7 augustus 1999, is gedurende het gehele halfjaar meegenomen, de Enrich omzet vanaf 1 maart 2000 en de Rexall Sundown omzet vanaf 5 juni 2000). EBITA bedroeg 15% van de omzet.

De vergelijkbare (identieke) winkelomzet van GNC steeg met 9,3%, mede veroorzaakt door de succesvolle introductie van nieuwe, op wetenschappelijke kennis gebaseerde, producten. De autonome groei van GNC over het eerste halfjaar 2000 bedroeg 15,4%. Numico's marktaandeel in voedingssupplementen in de Verenigde Staten steeg tot 25,6% op een proforma basis.

Samen met GNC en Enrich International verwacht Numico voor de productgroep voedingssupplementen over 2000 ongeveer EUR 2.300 miljoen omzet te behalen.

Nutricia Dairy & Drinks Groep De ontwikkeling van de Dairy & Drinks groep was zeer positief, mede dankzij de sterke verbetering van de resultaten in Hongarije. De omzet nam met 8,1% toe tot EUR 191 miljoen.

Interimdividend
Besloten is een interimdividend te betalen van EUR 0,35 (1999: EUR 0,15) per aandeel met een nominale waarde van EUR 0,25. Het interimdividend kan naar keuze van de (certificaat)aandeelhouder in contanten danwel in (certificaten van) aandelen ten laste van de agioreserve worden verkregen. De omwisselverhouding zal worden vastgesteld en bekendgemaakt op 31 augustus 2000 na sluiting van de beurs (17.00 uur). De hoogte van het interimdividend is geen indicatie voor de hoogte van het dividend over 2000.

Vooruitzichten
Alle Numico activiteiten dragen bij aan de groei van de resultaten. De activiteiten in voedingssupplementen winnen marktaandeel en de onderneming heeft een unieke uitgangspositie om als producent en distributeur verder te groeien.

Gebaseerd op de resultaten behaald in het eerste halfjaar van 2000, verhoogt Numico haar verwachtingen voor de winstgroei in 2000. De nettowinst vóór afschrijving van goodwill zal met ongeveer 70% toenemen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Uitgangspunt hierbij is een USD-EURO-koers van 1:1,09. Ervan uitgaande dat er geen aanzienlijke conversies in aandelen plaatsvinden, zal de winst per aandeel vóór afschrijving van goodwill onder de hiervoor genoemde omstandigheden stijgen met ongeveer 50%.

Zie ook de analistenpresentatie

Zoetermeer, 17 augustus 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie