Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten

17 augustus 2000


* Openbare kennisgeving Bouwvergunningen

* Openbare kennisgeving Bouwaanvragen/-meldingen
* Rectificatie

* Verleende kapvergunningen

* Aangevraagde kapvergunningen

* Nieuw Asfalt op deel Lindelaan
Drukke verkeersroute twee dagen afgesloten voor doorgaand verkeer
* In verband met werkzaamheden Raillijn 15 Verkeer vanaf A13 richting Rijswijk-Centrum wordt weekend lang omgeleid

* Openingstijden en tarieven
Progamma zwembad de Wervel

Openbare kennisgeving Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 17 augustus 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Schoolstraat 18, het veranderen van een woning, verleend en verzonden: 7 augustus 2000

* Leeuweriklaan 5 en 7, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 9 augustus 2000

* Rembrandtkade 87, het intern veranderen van een woning, verleend en verzonden: 9 augustus 2000

* Dotterbloemeiland 10, het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal, verleend en verzonden: 11 augustus 2000

* Woodrow Wilsonlaan 2, het veranderen van een kozijn in voorgevel woonkamer, verleend en verzonden: 11 augustus 2000
* Ockenburger Tientweg 24H (kavel 10), het vervangen van een tuinhuisje, verleend en verzonden: 9 augustus 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top

Openbare kennisgeving Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 31-07-2000 : het oprichten van een serre te: Kerklaan 174

* melding, ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een transformatorstation 10.264 te: van der Woudendijk (deelplan 9)
* bouwaanvraag , ingediend: 31-07-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: van Vredenburchweg 108

* melding, ingediend: 31-07-2000 : het plaatsen van een schuur te: De Ruijt 15

* bouwaanvraag , ingediend: 08-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Strijplaan 61

* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het veranderen van een tuinhuisje met berging te: Lange Kleiweg t/o nr. 5 (tno)
* melding, ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een overkapping vanaf schuur naar erfafscheiding te: Schenklaan 57
* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw te: Leeuweriklaan 19
* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een tuimeldakraam te: Wethouder fischerplantsoen 38
* bouwaanvraag , ingediend: 04-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Mgr. P.J. Willekenslaan 13

* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een erfafscheiding aan de voorzijde te: Haantje 21a
* bouwaanvraag , ingediend: 08-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Plesmanlaan 7

Terug naar de top

Rectificatie

In de rubriek gemeenteberichten van vorige week zijn door een misverstand in de rubriek Bouwvergunningen, aanvragen/meldingen twee bouwaanvragen genoemd die inmiddels reeds vergund zijn. Het betreft de bouwaanvraag gedateerd 25-05-1998 voor het oprichten van twee kantoorgebouwen aan de S.W. Churchilllaan, hoek Strijplaan en de bouwaanvraag gedateerd 17-08-1998 voor het oprichten van drie kantoortorens Churchillaan en Volmerlaan.

Terug naar de top

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 17 augustus 2000:

* Sparrelaan 2a

1 conifeer wegens te forse groei en herinrichting van de tuin
* Tubasingel 152

1 conifeer wegens te forse groei en gebrek aan vitaliteit
* Dr. Poelslaan 32

1 conifeer wegens schaduwwerking en overlast vallende naalden
* Hoornbruglaan 15

2 berken en 1 lijsterbes wegens herinrichting van de tuin
Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Kerklaan 13

1 conifeer wegens te forse groei, schaduwwerking en overlast vallende naalden
Aangevraagd door B. de Jonge

* Mandolinestraat 15

1 esdoorn wegensschaduwwerking en belemmering uitzicht Aangevraagd door C. Berger

* Ocarinalaan (flat no's 2 - 146)

4 coniferen wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door Kamerbeek Vastgoedmanagement Den Haag B.V.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top

Nieuw asfalt op deel Lindelaan
Drukke verkeersroute twee dagen afgesloten voor doorgaand verkeer

Om de overlast voor de bewoners en de verkeersdeelnemers zo gering mogelijk te laten zijn, is besloten om een deel van de Lindelaan in een zo'n kort mogelijke periode te laten asfalteren. Van woensdag 23 augustus tot en met vrijdagochtend 25 augustus zal continue worden doorgewerkt om het deel van de Lindelaan gelegen tussen Paulus Potterlaan en Haagweg te asfalteren. Auto's en bussen zullen gedurende deze periode worden omgeleid.

Deze week is een begin gemaakt met het treffen van de voorbereidende werkzaamheden op het aangegeven deel van de Lindelaan. Om zo snel mogelijk te kunnen werken, wordt het betreffende deel van de Lindelaan van woensdag 23 augustus, 06.00 uur in de ochtend tot en met vrijdagochtend 25 augustus, 07.00 uur voor al het doorgaande verkeer afgesloten. In deze periode zal dag en nacht worden doorgewerkt. Overdag wordt het oude asfalt verwijderd (frezen). In de avond en 's nachts vindt het asfalteren plaats. Met name in de nachtelijke uren zal getracht worden de geluidsoverlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.
Het uitvoeren van de werkzaamheden is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij veel regenval kunnen de onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek uitlopen.

Voor het auto- en busverkeer zal gedurende de afsluiting een omleidingsroute van kracht zijn, die met borden wordt aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Lindelaan. De bus rijdt om via de Sir W. Churchilllaan en de Haagweg(route deels onder de Hoornbrug door).
De bewoners van het betreffende deel van de Lindelaan wordt dringend verzocht om de auto gedurende de afsluiting niet langs de Lindelaan te parkeren, dit om ieder risico van beschadiging uit te sluiten. Voertuigen die niet op tijd zijn weggehaald, zullen tijdelijk door de gemeente worden verplaatst.
De bewoners rond de Lindelaan hebben deze week een brief van de gemeente ontvangen, waarin de werkzaamheden worden aangekondigd en nader toegelicht.
In de brief wordt onder meer aangegeven dat de bewoners met hun auto de wijk alleen kunnen verlaten via de Sir Winston Churchilllaan omdat alle zijstraten tussen de Paulus Potterlaan en de Haagweg zijn afgesloten.
De buslijnen van HTM en Connexxion rijden deze dagen steeds via de Churchilllaan. Daar komen tijdelijk twee haltes.

Terug naar de top

In verband met werkzaamheden Raillijn 15
Verkeer vanaf A13 richting Rijswijk-Centrum wordt weekend lang omgeleid

In verband met de aanleg van Raillijn 15 Ypenburg-Nootdorp wordt in de Rotterdamseweg tussen de afrit Rijswijk-Centrum en de aansluiting Madame Curielaan een nieuwe aansluiting gerealiseerd. Daartoe zal het gedeelte van de Rotterdamseweg in het weekeinde van vrijdag 2 september tot maandag 4 september zijn afgesloten voor het verkeer richting Rijswijk-Centrum (afrit 9). Het verkeer vanuit Rijswijk richting de A13 ondervindt geen hinder.

De aannemer zal na de avondspits op vrijdag 2 september met de werkzaamheden beginnen. Maandagochtend 4 september om 06.00 uur zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, de aanleg van de aansluiting gereed zijn.
Het verkeer vanaf de A13 richting Rijswijk-Centrum wordt omgeleid via de route Plaspoelpolder (afrit 10), Veraartlaan, Burgemeester Elsenlaan, Lindelaan en Haagweg.
De bereikbaarheid van Ypenburg, Broekpolder en Delftweg blijft gegarandeerd door het open houden van de kruising Madame Curielaan vanuit richting Rijswijk-Centrum. Op de omleidingsborden wordt dit duidelijk aangegeven.

Terug naar de top

Openingstijden en tarieven
Programma zwembad de Wervel

Onderstaand de openingstijden, mogelijkheden tot het volgen van lessen en alle tarieven van het Rijswijkse zwembad de Wervel zoals die gelden in de periode van 19 augustus tot en met 21 december 2000. Het zwembad is gevestigd aan de Huys te Wervelaan 1 in Rijswijk, tel. 070 - 3959864.
De kassa sluit 30 minuten eerder dan de hieronder vermelde eindtijden! De Wervel is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: tramlijn
17 en bus 23.

Particuliere lessen:
(voor het zwem-ABC.)

Maandag: Woensdag:

15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les

18.00-18.30 jeugd 6 tot 12 jaar + C-les 12.45-13.15 kleuters 4 tot 6 jaar

13.20-13.50 kleuters 4 tot 6 jaar

15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les
Dinsdag: Donderdag

15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les :15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les

18.00-18.30 C-les

Zwemles voor volwassenen:

Maandag: 20.45 - 21.15
Donderdag: 20.45 - 21.15

Programma aqua-sport:

Maandag: 19.00-19.45

19.45-20.25 aquajoggen
aquajoggen diep / aqua-steps ondiep
Donderdag: 19.00-19.45

19.45-20.25 aquajoggen
aquajoggen diep / aquarobic ondiep

Programma voor 55+ activiteiten:

Dinsdag : Vrijdag:
08.30-09.15 m.b.v.o
09.15-10.00 m.b.v.o.

10.00-10.45 m.b.v.o.

10.45-11.30 m.b.v.o.

11.30-12.15 m.b.v.o.

12.15-13.00 aquarobic 55 + 08.30-09.15 m.b.v.o. 09.15-10.00 m.b.v.o.

10.00-10.45 m.b.v.o.

10.45-11.30 aquarobic 55+/ aquajoggen 55+ .
Recreatief zwemmen:

Dag: Tijden: Doelgroepen:
Zondag: 09.00-13.00

11.30-13.00 familiezwemmen / met spel materiaal banenzwemmen diepe bad
Maandag: 12.00-13.00

15.30-18.00

18.45-19.45

20.30-22.00 lunchzwemmen
banenzwemmen diepe bad
recreatief zwemmen / met spel materiaal
Banen zwemmen diepe bad
Dinsdag: 07.00-08.30
08.30-12.00

12.00-13.00

15.30-18.00 ontbijtzwemmen
banenzwemmen diepe bad
lunchzwemmen
banenzwemmen diepe bad
Woensdag: 07.00-08.30

12.00-13.00

13.45-15.15

15.30-18.00 ontbijtzwemmen
lunchzwemmen
recreatiefzwemmen / met spelmateriaal
banenzwemmen diepe bad
Donderdag: 12.00-13.00

15.30-18.00

18.45-19.45

20.30-22.00 lunchzwemmen
banenzwemmen diepe bad
recreatiefzwemmen / met spel materiaal
banenzwemmen
Vrijdag: 07.00-08.30
08.30-12.00

12.00-13.00 ontbijtzwemmen
banenzwemmen 50 + diepe bad
lunchzwemmen

Tarieven per 1 juli 2000

Recreatief/banenzwemmen
Jeugd/Volwassenen fl. 4,60 Î 2.09 10 badenkaart (één jaar geldig) fl. 41,00 Î 18.60
Volwassen 65 + fl. 4,10 Î 1,86 10 badenkaart 65+ (één jaar geldig) fl. 36.00 Î 16.34
Particuliere zwemlessen
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(10 weken geldig) fl. 66,50 Î 30,18
enkele les 65+ fl. 6,15 Î 2,79 10 badenkaart 65+ (10 weken geldig) fl. 61,35 Î 27,84
Diplomazwemmen fl. 13,00 Î 5,90
M.B.V.O. incl. koffie
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(half jaar geldig) fl. 66,50 Î 30,18
enkele les 65+ fl. 6,15 Î 2,79 10 badenkaart 65+ (half jaar geldig) fl. 61,35 Î 27,84
Ouder en kind zwemmen
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(half jaar geldig) fl. 66,50 Î 30,18
Aquasport
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(4 maanden geldig) fl. 66,50 Î 30,18
enkele les 65+ fl. 6,15 Î 2,79 10 badenkaart 65+ (half jaar geldig) fl. 61,35 Î 27,84

Ooievaarspas is van toepassingAfdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...