Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 17-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten

17 augustus 2000


* Openbare kennisgeving Bouwvergunningen

* Openbare kennisgeving Bouwaanvragen/-meldingen
* Rectificatie

* Verleende kapvergunningen

* Aangevraagde kapvergunningen

* Nieuw Asfalt op deel Lindelaan
Drukke verkeersroute twee dagen afgesloten voor doorgaand verkeer
* In verband met werkzaamheden Raillijn 15 Verkeer vanaf A13 richting Rijswijk-Centrum wordt weekend lang omgeleid

* Openingstijden en tarieven
Progamma zwembad de Wervel

Openbare kennisgeving Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 17 augustus 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Schoolstraat 18, het veranderen van een woning, verleend en verzonden: 7 augustus 2000

* Leeuweriklaan 5 en 7, het vergroten van een woning, verleend en verzonden: 9 augustus 2000

* Rembrandtkade 87, het intern veranderen van een woning, verleend en verzonden: 9 augustus 2000

* Dotterbloemeiland 10, het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal, verleend en verzonden: 11 augustus 2000

* Woodrow Wilsonlaan 2, het veranderen van een kozijn in voorgevel woonkamer, verleend en verzonden: 11 augustus 2000
* Ockenburger Tientweg 24H (kavel 10), het vervangen van een tuinhuisje, verleend en verzonden: 9 augustus 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top

Openbare kennisgeving Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 31-07-2000 : het oprichten van een serre te: Kerklaan 174

* melding, ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een transformatorstation 10.264 te: van der Woudendijk (deelplan 9)
* bouwaanvraag , ingediend: 31-07-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: van Vredenburchweg 108

* melding, ingediend: 31-07-2000 : het plaatsen van een schuur te: De Ruijt 15

* bouwaanvraag , ingediend: 08-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Strijplaan 61

* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het veranderen van een tuinhuisje met berging te: Lange Kleiweg t/o nr. 5 (tno)
* melding, ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een overkapping vanaf schuur naar erfafscheiding te: Schenklaan 57
* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw te: Leeuweriklaan 19
* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een tuimeldakraam te: Wethouder fischerplantsoen 38
* bouwaanvraag , ingediend: 04-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Mgr. P.J. Willekenslaan 13

* bouwaanvraag , ingediend: 02-08-2000 : het plaatsen van een erfafscheiding aan de voorzijde te: Haantje 21a
* bouwaanvraag , ingediend: 08-08-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Plesmanlaan 7

Terug naar de top

Rectificatie

In de rubriek gemeenteberichten van vorige week zijn door een misverstand in de rubriek Bouwvergunningen, aanvragen/meldingen twee bouwaanvragen genoemd die inmiddels reeds vergund zijn. Het betreft de bouwaanvraag gedateerd 25-05-1998 voor het oprichten van twee kantoorgebouwen aan de S.W. Churchilllaan, hoek Strijplaan en de bouwaanvraag gedateerd 17-08-1998 voor het oprichten van drie kantoortorens Churchillaan en Volmerlaan.

Terug naar de top

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 17 augustus 2000:

* Sparrelaan 2a

1 conifeer wegens te forse groei en herinrichting van de tuin
* Tubasingel 152

1 conifeer wegens te forse groei en gebrek aan vitaliteit
* Dr. Poelslaan 32

1 conifeer wegens schaduwwerking en overlast vallende naalden
* Hoornbruglaan 15

2 berken en 1 lijsterbes wegens herinrichting van de tuin
Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Kerklaan 13

1 conifeer wegens te forse groei, schaduwwerking en overlast vallende naalden
Aangevraagd door B. de Jonge

* Mandolinestraat 15

1 esdoorn wegensschaduwwerking en belemmering uitzicht Aangevraagd door C. Berger

* Ocarinalaan (flat no's 2 - 146)

4 coniferen wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door Kamerbeek Vastgoedmanagement Den Haag B.V.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top

Nieuw asfalt op deel Lindelaan
Drukke verkeersroute twee dagen afgesloten voor doorgaand verkeer

Om de overlast voor de bewoners en de verkeersdeelnemers zo gering mogelijk te laten zijn, is besloten om een deel van de Lindelaan in een zo'n kort mogelijke periode te laten asfalteren. Van woensdag 23 augustus tot en met vrijdagochtend 25 augustus zal continue worden doorgewerkt om het deel van de Lindelaan gelegen tussen Paulus Potterlaan en Haagweg te asfalteren. Auto's en bussen zullen gedurende deze periode worden omgeleid.

Deze week is een begin gemaakt met het treffen van de voorbereidende werkzaamheden op het aangegeven deel van de Lindelaan. Om zo snel mogelijk te kunnen werken, wordt het betreffende deel van de Lindelaan van woensdag 23 augustus, 06.00 uur in de ochtend tot en met vrijdagochtend 25 augustus, 07.00 uur voor al het doorgaande verkeer afgesloten. In deze periode zal dag en nacht worden doorgewerkt. Overdag wordt het oude asfalt verwijderd (frezen). In de avond en 's nachts vindt het asfalteren plaats. Met name in de nachtelijke uren zal getracht worden de geluidsoverlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.
Het uitvoeren van de werkzaamheden is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij veel regenval kunnen de onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek uitlopen.

Voor het auto- en busverkeer zal gedurende de afsluiting een omleidingsroute van kracht zijn, die met borden wordt aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Lindelaan. De bus rijdt om via de Sir W. Churchilllaan en de Haagweg(route deels onder de Hoornbrug door).
De bewoners van het betreffende deel van de Lindelaan wordt dringend verzocht om de auto gedurende de afsluiting niet langs de Lindelaan te parkeren, dit om ieder risico van beschadiging uit te sluiten. Voertuigen die niet op tijd zijn weggehaald, zullen tijdelijk door de gemeente worden verplaatst.
De bewoners rond de Lindelaan hebben deze week een brief van de gemeente ontvangen, waarin de werkzaamheden worden aangekondigd en nader toegelicht.
In de brief wordt onder meer aangegeven dat de bewoners met hun auto de wijk alleen kunnen verlaten via de Sir Winston Churchilllaan omdat alle zijstraten tussen de Paulus Potterlaan en de Haagweg zijn afgesloten.
De buslijnen van HTM en Connexxion rijden deze dagen steeds via de Churchilllaan. Daar komen tijdelijk twee haltes.

Terug naar de top

In verband met werkzaamheden Raillijn 15
Verkeer vanaf A13 richting Rijswijk-Centrum wordt weekend lang omgeleid

In verband met de aanleg van Raillijn 15 Ypenburg-Nootdorp wordt in de Rotterdamseweg tussen de afrit Rijswijk-Centrum en de aansluiting Madame Curielaan een nieuwe aansluiting gerealiseerd. Daartoe zal het gedeelte van de Rotterdamseweg in het weekeinde van vrijdag 2 september tot maandag 4 september zijn afgesloten voor het verkeer richting Rijswijk-Centrum (afrit 9). Het verkeer vanuit Rijswijk richting de A13 ondervindt geen hinder.

De aannemer zal na de avondspits op vrijdag 2 september met de werkzaamheden beginnen. Maandagochtend 4 september om 06.00 uur zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, de aanleg van de aansluiting gereed zijn.
Het verkeer vanaf de A13 richting Rijswijk-Centrum wordt omgeleid via de route Plaspoelpolder (afrit 10), Veraartlaan, Burgemeester Elsenlaan, Lindelaan en Haagweg.
De bereikbaarheid van Ypenburg, Broekpolder en Delftweg blijft gegarandeerd door het open houden van de kruising Madame Curielaan vanuit richting Rijswijk-Centrum. Op de omleidingsborden wordt dit duidelijk aangegeven.

Terug naar de top

Openingstijden en tarieven
Programma zwembad de Wervel

Onderstaand de openingstijden, mogelijkheden tot het volgen van lessen en alle tarieven van het Rijswijkse zwembad de Wervel zoals die gelden in de periode van 19 augustus tot en met 21 december 2000. Het zwembad is gevestigd aan de Huys te Wervelaan 1 in Rijswijk, tel. 070 - 3959864.
De kassa sluit 30 minuten eerder dan de hieronder vermelde eindtijden! De Wervel is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: tramlijn
17 en bus 23.

Particuliere lessen:
(voor het zwem-ABC.)

Maandag: Woensdag:

15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les

18.00-18.30 jeugd 6 tot 12 jaar + C-les 12.45-13.15 kleuters 4 tot 6 jaar

13.20-13.50 kleuters 4 tot 6 jaar

15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les
Dinsdag: Donderdag

15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les :15.30-16.00 kleuters 4 tot 6 jaar

16.05-16.35 kleuters 4 tot 6 jaar

16.40-17.10 kleuters 4 tot 6 jaar

17.15-17.45 jeugd 6 tot 12 jaar + B-les

18.00-18.30 C-les

Zwemles voor volwassenen:

Maandag: 20.45 - 21.15
Donderdag: 20.45 - 21.15

Programma aqua-sport:

Maandag: 19.00-19.45

19.45-20.25 aquajoggen
aquajoggen diep / aqua-steps ondiep
Donderdag: 19.00-19.45

19.45-20.25 aquajoggen
aquajoggen diep / aquarobic ondiep

Programma voor 55+ activiteiten:

Dinsdag : Vrijdag:
08.30-09.15 m.b.v.o
09.15-10.00 m.b.v.o.

10.00-10.45 m.b.v.o.

10.45-11.30 m.b.v.o.

11.30-12.15 m.b.v.o.

12.15-13.00 aquarobic 55 + 08.30-09.15 m.b.v.o. 09.15-10.00 m.b.v.o.

10.00-10.45 m.b.v.o.

10.45-11.30 aquarobic 55+/ aquajoggen 55+ .
Recreatief zwemmen:

Dag: Tijden: Doelgroepen:
Zondag: 09.00-13.00

11.30-13.00 familiezwemmen / met spel materiaal banenzwemmen diepe bad
Maandag: 12.00-13.00

15.30-18.00

18.45-19.45

20.30-22.00 lunchzwemmen
banenzwemmen diepe bad
recreatief zwemmen / met spel materiaal
Banen zwemmen diepe bad
Dinsdag: 07.00-08.30
08.30-12.00

12.00-13.00

15.30-18.00 ontbijtzwemmen
banenzwemmen diepe bad
lunchzwemmen
banenzwemmen diepe bad
Woensdag: 07.00-08.30

12.00-13.00

13.45-15.15

15.30-18.00 ontbijtzwemmen
lunchzwemmen
recreatiefzwemmen / met spelmateriaal
banenzwemmen diepe bad
Donderdag: 12.00-13.00

15.30-18.00

18.45-19.45

20.30-22.00 lunchzwemmen
banenzwemmen diepe bad
recreatiefzwemmen / met spel materiaal
banenzwemmen
Vrijdag: 07.00-08.30
08.30-12.00

12.00-13.00 ontbijtzwemmen
banenzwemmen 50 + diepe bad
lunchzwemmen

Tarieven per 1 juli 2000

Recreatief/banenzwemmen
Jeugd/Volwassenen fl. 4,60 Î 2.09 10 badenkaart (één jaar geldig) fl. 41,00 Î 18.60
Volwassen 65 + fl. 4,10 Î 1,86 10 badenkaart 65+ (één jaar geldig) fl. 36.00 Î 16.34
Particuliere zwemlessen
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(10 weken geldig) fl. 66,50 Î 30,18
enkele les 65+ fl. 6,15 Î 2,79 10 badenkaart 65+ (10 weken geldig) fl. 61,35 Î 27,84
Diplomazwemmen fl. 13,00 Î 5,90
M.B.V.O. incl. koffie
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(half jaar geldig) fl. 66,50 Î 30,18
enkele les 65+ fl. 6,15 Î 2,79 10 badenkaart 65+ (half jaar geldig) fl. 61,35 Î 27,84
Ouder en kind zwemmen
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(half jaar geldig) fl. 66,50 Î 30,18
Aquasport
enkele les fl. 7,15 Î 3,24 10 badenkaart
(4 maanden geldig) fl. 66,50 Î 30,18
enkele les 65+ fl. 6,15 Î 2,79 10 badenkaart 65+ (half jaar geldig) fl. 61,35 Î 27,84

Ooievaarspas is van toepassingAfdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie