Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake handhaving ruimtelijk beleid

Datum nieuwsfeit: 18-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake handhaving ruimtelijk beleid

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 18 augustus 2000

Geachte Voorzitter,

In aanvulling op mijn brief van 27 juni 2000 (kamerstuk 1999-2000, 26 800 XI, nr.73) deel ik u het volgende mede.

In mijn brief van 27 juni jl. heb ik u mijn antwoorden op Kamervragen gegeven naar aanleiding van bovenvermelde handhavingsrapportage. In het antwoord op vraag 11 is tot mijn spijt een vergissing geslopen. Het vervangingsbesluit van 15 maart jl. heeft uitsluitend betrekking op strijdigheid met het locatiebeleid.

In de bij brief d.d. 16 mei 2000 toegezonden handhavingsrapportage meldde ik u dat het bestemmingsplan van de gemeente Tynaarlo voor wat betreft twee aspecten spanning met het rijksbeleid opleverde. Dit betrof de strijdigheid met het locatiebeleid, alsmede het ontbreken van een fasering voor wat betreft de realisering van geplande woningen. GS hebben bij hun goedkeuringsbeslissing de gemeente echter verzocht om, alvorens de globale woonbestemming uit te werken, de fasering vast te leggen in een afzonderlijk raadsbesluit. Gelet hierop zullen GS het uitwerkingsplan op dit onderdeel toetsen aan het Provinciaal Omgevings Plan alvorens over de goedkeuring ervan te beslissen. Hiermee heeft het college de noodzaak van fasering van de woningbouw uitdrukkelijk als noodzakelijk beoordeeld en wordt aan de bedenkingen van rijkszijde op dit punt tegemoet gekomen. Daarom heeft het vervangingsbesluit van 15 maart jl. uitsluitend betrekking op strijdigheid met het locatiebeleid.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie