Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 Boskalis Westminster NV

Datum nieuwsfeit: 18-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT

Volle orderportefeuille Boskalis - winstgroei 17%

Groei wereldeconomie stimuleert vraag naar baggerdiensten

No. 23 18 Augustus 2000

Papendrecht - In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn zowel de omzet als het resultaat bij Koninklijke Boskalis Westminster nv met 17% gestegen. De orderportefeuille nam met meer dan 50% toe tot EUR 1,25 miljard. De nettowinst van EUR 26,4 miljoen resulteerde in een 18% hogere nettowinst per aandeel van EUR 1,03 ten opzichte van EUR 0,87 in de eerste helft van 1999. De orderontvangst in het eerste halfjaar bedroeg EUR 862 miljoen (eerste halfjaar 1999: EUR 409 miljoen) en de omzet verricht werk was EUR 437 miljoen (eerste halfjaar 1999: EUR 373 miljoen). Voor het jaar 2000 verwacht de Raad van Bestuur een stijging van de nettowinst van tenminste 15%.

Markt

Stevige groei van de wereldeconomie, voortgaand herstel in Azië, blijvend gunstige ontwikkelingen in Noord-Amerika en Europa, hoge energie-prijzen en een sterke US Dollar hebben een gunstige invloed op de vraag naar maritieme infrastructuur en op die naar baggerdiensten. Het stijgende wereldhandelsvolume gaat gepaard met groeiende mondiale container-vervoersstromen en de noodzaak tot nieuwbouw en uitbreiding van containerhavens. Schaarste aan land in dichtbevolkte kustgebieden stimuleert de vraag naar landaanwinning. Daarnaast stijgt de mondiale behoefte aan strandsuppletie door groeiend toerisme en noodzakelijke kustbescherming.
Naast het beeld van regionaal fluctuerende, doch over het geheel gunstige marktontwikkelingen, werd het eerste halfjaar van dit nieuwe millennium voor de baggerindustrie mede gekenmerkt door een mega-order voor landaanwinning en aanvullende baggerwerken in Singapore. Het project van EUR 2,9 miljard is in twee delen opgedragen en verschaft de komende jaren voor het segment van de grotere trailers veel werk. Het Boskalis deel van dit werk, dat in combinatie met derden wordt uitgevoerd, bedraagt ca. EUR 0,45 miljard.

De thuismarkten van Boskalis blijven zich overwegend positief ontwikkelen, in het eerste halfjaar was dit met name het geval in Nederland, de Verenigde Staten en Mexico. In Nigeria was sprake van herstel.
Op de internationale projectenmarkten is er naast grote projecten in Singapore en Hongkong groeiende vraag in Zuid-Amerika en het Indisch Subcontinent.
Vlootbezetting, orderportefeuille en omzet

De vlootbezetting in het eerste halfjaar was goed voor de hoppers en bescheiden voor de grote cutters. In het tweede halfjaar wordt ook voor de grote cutters een goede bezetting verwacht. De thuismarktvloten waren in het algemeen goed bezet.

Naast de mega-order in Singapore werd mondiaal voor ca. EUR 420 miljoen aan grote en kleinere opdrachten in andere markten aangenomen, iets meer dan in de eerste helft van 1999, waarvan ca. EUR 300 miljoen in de thuismarkten.

De omzet verricht werk bedroeg EUR 437 miljoen (eerste helft 1999: EUR 373 miljoen). Het omzetaandeel van de thuismarken bedroeg 67% (eerste helft 1999: 57%). Het volume groeide vooral in Nederland, Nigeria, de Verenigde Staten en Mexico. In de Scandinavische thuismarkten kwamen de activiteiten door de koude winter wat later op gang en in het Verenigd Koninkrijk was de omzet lager dan in de eerste helft van vorig jaar, toen aan het omvangrijke project in Harwich werd gewerkt. In Duitsland en Portugal lag het volume op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 1999.
Op de internationale projectenmarkten was de omzet iets lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Gezien de werkvoorraad zal de omzet in de tweede helft van het jaar aanzienlijk stijgen.

De omzet op basis van opgeleverd werk bedroeg EUR 404 miljoen (eerste helft 1999: 354 miljoen).

Resultaten

Het bedrijfsresultaat steeg met ruim 16% tot EUR 32,8 miljoen (eerste helft 1999: EUR 28,2 miljoen), vooral door de hogere omzet en brutowinst op werken en de efficiënte inzet van met name de jumbo-trailers. Als gevolg van de investeringen in 1999 kwamen de afschrijvingen in het afgelopen halfjaar iets hoger uit op EUR 25,7 miljoen. De nettowinst over de eerste 6 maanden steeg tot EUR 26,4 miljoen of EUR 1,03 per aandeel (eerste helft 1999: EUR 22,6 miljoen of EUR 0,87 per aandeel). De cashflow bedroeg EUR 52,1 miljoen (eerste halfjaar 1999: EUR 46,3 miljoen).

Investeringen en eigen vermogen

De investeringen in vaste activa in het eerste halfjaar beliepen EUR 24,4 miljoen (eerste helft 1999: EUR 32,0 miljoen). Naast reguliere verbeteringen aan materieel werd geïnvesteerd in de nieuwe mid-size sleephopperzuiger (4.800 m3), die eind november zal worden opgeleverd. Voorts werd voor EUR 7,2 miljoen in vaste activa geïnvesteerd uit hoofde van acquisities in Zweden en Portugal. Er werd voor een boekwaarde van EUR 2,3 miljoen gedesinvesteerd; per saldo was derhalve sprake van een netto-investering van EUR 29,3 miljoen (eerste helft 1999: EUR 26,6 miljoen). De investeringen zijn met eigen middelen gefinancierd.

Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni 2000 EUR 287 miljoen (31 december 1999: EUR 266 miljoen) en de solvabiliteit steeg licht tot 38%. Door inkoop van 400.000 certificaten van aandelen werd verwatering uit hoofde van uitgekeerd stockdividend voorkomen. Het gemiddeld geplaatst aantal aandelen per 30 juni 2000 bedraagt 25.728.000.
Vooruitzichten voor het gehele jaar

Op basis van de resultaten tot dusverre en de goede werkbezetting voor het tweede halfjaar handhaaft de Raad van Bestuur de verwachting dat de nettowinst over het gehele jaar met ten minste 15% zal stijgen ten opzichte van 1999.
Van fusie afgezien De afgelopen maanden heeft Boskalis intensief gewerkt aan de plannen voor een fusie met HBG. Naast de voordelen van consolidatie op baggergebied was Boskalis hiertoe mede aangetrokken vanwege de kans op extra waardecreatie en toekomstperspectief. Bij nadere invulling van de fusieplannen bleken aan de benadering van een horizontale fusie dusdanige risico's te kleven, dat Boskalis zich gedwongen voelde uiteindelijk van de fusie af te zien. Strategie De strategie van Boskalis is primair gericht op groei en versteviging van haar positie als marktleider op het gebied van baggerdiensten en natte infrastructuur. Daarnaast streeft Boskalis, financieel sterk en internationaal breed gepositioneerd, extra groei en waardecreatie na die kunnen ontstaan bij samengaan, overname, alliantie, met of van bedrijven waarvan de activiteiten natuurlijk aansluiten op die van Boskalis en die daarmee toekomstperspectief aan ons concern kunnen toevoegen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van het bedrijf richten zich op het aanleggen en onderhouden van havens en vaarwegen, het creëren van land in water en het beschermen van kusten en oevers. Met een negental belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt het bedrijf zich op alle in het baggeren voorkomende marktsegmenten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot, is actief in circa 50 landen verspreid over vijf continenten en heeft ruim 3.000 mensen in dienst.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie