Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede-kwartaalcijfers 2000 SBS Broadcasting

Datum nieuwsfeit: 18-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SBS BROADCASTING

SBS Broadcasting SA brengt verslag uit over resultaten 2e kw.

SBS Broadcasting SA brengt verslag uit over de resultaten voor het tweede kwartaal

Netto-opbrengsten omgerekend naar lokale valuta stijgen met 20%

Kasstroom voor dezelfde stations stijgt met 36%

Radio boekt een stijging van de opbrengsten met 40% en een stijging van de kasstroom met 51%

Luxemburg - SBS Broadcasting SA (Nasdaq: SBTV) (Amsterdam (AEX): SBS) rapporteerde vandaag zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal en voor de eerste zes maanden van het jaar 2000.

Met uitzondering van de gegevens over de aandelen van de onderneming zijn de bijgevoegde resultaten uitgedrukt in Amerikaanse dollar (x1000), omgerekend vanuit de lokale valuta. Dit zijn de belangrijkste financiële gegevens:

 
 
             Tweede kwartaal            Eerste zes maanden 
             van het jaar             van het jaar 
 
              2000    1999    2000    2000    1999    2000 
                        dezelfde           dezelfde 
                        stations(a)           stations (a) 
   Netto opbrengsten $115.418  $108.309  $122.571  $212.104  $195.342  $220.890 
 
   Bedrijfs- opbrengsten 
  (verlies) 
  (b)     5.444   7.714   12.212   (5.833)  (2.598)   6.286 
 
   Bedrijfskasstroom van de stations 
   (c)(d)        16.171   15.463   21.024   12.212   12.823   22.807 
 
   Nettoverlies     (3.377)    (80)  n.v.t.  (23.327)  (15.153)  n.v.t. 
 
   Nettoverlies per aandeel en 
   verwaterd      $(0,13)  $(0,01)  n.v.t.   $(0,92)  $(1,01)  n.v.t. 
 
   Gemiddeld aantal 
   uitstaande aandelen 
   (x 1.000)      25.726   14.893  n.v.t.   25.233   14.890 
   n.v.t. 
 
(a) De informatie over 'dezelfde stations' voor het jaar 2000 is omgerekend naar lokale valuta, gecorrigeerd voor de opbrengsten en resultaten bij TvDanmark 1, prima TV, Broadcast Text International, Lampsi FM en vt4.net voor het tweede kwartaal van 2000 en voor de eerste zes maanden van 2000, en voor de opbrengsten en verliezen bij NET5 voor januari en februari 2000. Voor de overeenkomstige perioden in 1999 waren deze stations niet in bedrijf of niet eigendom van de onderneming.
(b) Voor de berekening van de bedrijfsopbrengsten (verliezen) voor deze periode van drie/zes maanden in het jaar 2000 is rekening gehouden met $2.000.000 kosten in verband met de beëindiging van de overeenkomst rond aandelenruil met UPC. Deze kosten zijn niet opgenomen in de kolommen 'dezelfde stations' met de cijfers voor het jaar 2000.
(c) De bedrijfskasstroom voor de stations is gedefinieerd als de bedrijfsopbrengsten (verliezen) plus de ondernemingsonkosten, vergoedingen niet in contanten, afschrijvings- en aflossingskosten en . voor wat de perioden van drie/zes maanden in het jaar 2000 betreft . plus de kosten in verband met de beëindiging van de overeenkomst rond de aandelenruil met UPC.
(d) Voor de bedrijfskasstroom van de stations voor het tweede kwartaal van 1999 en voor de eerste zes maanden van 1999 zijn een aantal correcties in positieve zin doorgevoerd, die verband houden met de herindeling van de kosten. Het totaal van deze correcties bedraagt respectievelijk 354.000 en 729.000 dollar in vergelijking met de presentaties van vorig jaar.
In zijn commentaar bij deze resultaten zei SBS voorzitter en algemeen directeur ('CEO') Harry Evans Sloan: 'Onze zendstations leverden weer uitstekende bedrijfsresultaten af. De opbrengsten voor het kwartaal stegen met 20% en de bedrijfskasstroom voor dezelfde stations steeg met 36%. Voor de eerste helft van het jaar steeg de bedrijfskasstroom voor dezelfde stations met 78%, gedreven door een stevige groei van hun respectieve markten. Onze Radiogroep, die 17 stations telt, haalde met een stijging van de opbrengsten met 40% zijn beste kwartaalresultaten ooit. De bedrijfskasstroom van de stations steeg met 51%.

'Met onze groep gevestigde stations als uitgangspunt zijn we blijven voortwerken aan de uitbreiding van onze pan-Europese aanwezigheid, zowel horizontaal als verticaal. Onze nieuwe initiatieven in Polen meegerekend ' Polen is de grootste en snelst groeiende markt in Centraal-Europa . zijn we nu met 12 televisie- en 17 radiostations actief in twaalf landen van Europa, met een bevolking van samen 140 miljoen mensen. Het is onze bedoeling om ook in de toekomst onze televisie- en radio-activiteiten selectief uit te breiden, met zowel gratis te ontvangen programma's als programma's die enkel na betaling van een abonnement te bekijken of beluisteren zijn.

'Wij willen sterker de nadruk leggen op de activiteiten rond nieuwe media, met name de activiteiten die een natuurlijk uitbreiding vormen van onze kernactiviteiten - dan denken we bijvoorbeeld aan versies van onze topprogramma's met multimedia-uitbreidingen, interactieve diensten voor kijkers en adverteerders, en promotionele activiteiten en de gelijktijdige lancering van producten voor verschillende mediaplatformen. Zowel in Europa als daarbuiten krijgen we steeds vaker te maken met de verschijning van nieuwe genres die potentieel voor verschillende platformen geschikt zijn, en van interactieve elementen die ons de mogelijkheid bieden de kosten voor de inhoud zo efficiënt mogelijk te laten renderen, onze relatie met de kijkers en de adverteerders uit te diepen en te versterken, en bijkomende inkomstenstromen op gang te brengen. De New Media Division van SBS is zowel op groei gericht als toegespitst op de verbetering van de bedrijfsresultaten en heeft bovenal een positieve kasstroom.'

De onderneming stelt zijn jaarrekening op in Amerikaanse dollar en volgens de in de Verenigde Staten algemeen gebruikelijke grondslagen van de administratieve verantwoording en verslaglegging. De onderneming genereert opbrengsten en loopt kosten op in lokale valuta. Om de impact van wijzigingen van de resultaten als gevolg van wisselkoersbewegingen ten opzichte van de Amerikaanse dollar te illustreren, voegt de onderneming - indien dit relevant is - een bespreking toe van de bedrijfsresultaten omgerekend naar lokale valuta, om een vergelijking mogelijk te maken. De wisselkoersbewegingen hadden bij de vergelijking van het tweede kwartaal van 2000 met het tweede kwartaal van 1999 een negatief effect van 14.346.000 dollar op de in dollar gerapporteerde opbrengsten en van 946.000 dollar op de in dollar gerapporteerde bedrijfsinkomsten. Ze hadden een negatief effect van 25.904.000 dollar op de in dollar gerapporteerde opbrengsten en een positief effect van 662.000 dollar op de in dollar gerapporteerde bedrijfsverliezen, bij de vergelijking van de cijfers voor de eerste zes maanden van 2000 met die voor de eerste zes maanden van 1999.

De geconsolideerde uitzendactiviteiten van de onderneming genereren voornamelijk opbrengsten in Noorse, Zweedse en Deense kronen, Finse marken, Belgische franken, Nederlandse guldens, Hongaarse forinten en Griekse drachmen - en ook de belangrijkste bedrijfskostenposten worden geboekt in deze en nog andere munten. De onderneming boekt eveneens belangrijke bedrijfskosten voor programmering in Amerikaanse dollars en andere vreemde valuta. Balansrekeningen worden van de vreemde valuta omgezet in Amerikaanse dollars tegen de wisselkoersen die gelden op het einde van de periode en de winst- en verliesrekening wordt omgezet tegen de gemiddelde wisselkoers voor de periode. De resulterende omzettingsaanpassingen worden weergegeven als een component in het eigen vermogen. Aanpassingen die voortvloeien uit de omzetting van valuta en die te maken hebben met transacties van de onderneming en haar filialen in een andere munteenheid dan die waarin de verslaglegging van de betrokken bedrijfseenheid gebeurt, worden weergegeven in de resultaten van de onderneming.

Voor wat de bespreking van de resultaten voor het jaar 2000 betreft, heeft de onderneming de presentatie veranderd in vergelijking met die van de vorige jaren. De resultaten zoals ze nu worden getoond vallen samen met de bedrijfssegmenten zoals deze tegenwoordig door de hoofddirectie worden gevolgd. Op die manier komt de nieuwe presentatie overeen met de wijze waarop de bedrijfsresultaten van de verschillende onderdelen intern worden gerapporteerd. Voor de bespreking van de resultaten voor het tweede kwartaal en voor de eerste zes maanden van 2000 onderscheidt de onderneming drie categorieën in de bedrijfsvoering: (i)'Televisieactiviteiten' met daarin TVNorge (in Noorwegen), Kanal 5 (in Zweden), TvDanmark 1, dat op 3 januari 2000 van start ging, en TvDanmark 2 (voordien TvDanmark) (in Denemarken), die gezamenlijk 'de Deense televisieactiviteiten' worden genoemd; VT4 (in Vlaanderen), SBS6 en NET5, dat in maart 1999 van start ging, (in Nederland), die gezamenlijk 'de Nederlandse televisieactiviteiten' worden genoemd; TV2 (in Hongarije), vanaf 9 maart 2000, prima TV (in Roemenië) en andere aanverwante maar minder omvangrijke activiteiten; (ii)'Radio-activiteiten' met daarin Voice Radio en Voice POP (in Denemarken) die gezamenlijk de 'Deense radio-activiteiten' worden genoemd; Radio City in Stockholm, Radio City in Malmö, Radio City in Göteborg en Radio 106.7 Rockklassiker en Radio Easy FM in Stockholm (in Zweden), die gezamenlijk de 'Zweedse radio-activiteiten' worden genoemd; Radio Sata, Radio Mega, Radio KISS FM, Radio City, Radio 957 en Radio POP (in Finland), die gezamenlijk de 'Finse radio-activiteiten' worden genoemd; en vanaf 1 maart 2000 Lampsi FM, (in Griekenland); en (iii) 'SBS New Media', met de resultaten van vt4.net (in België) en een deel van de reclame-inkomsten die afkomstig zijn van campagnes bij de radio- en televisiestations van de onderneming in opdracht van e-ondernemingen waarin de onderneming zelf een belang heeft. Inkomsten uit belangen in B2C en C2C, vergoedingen voor het doorklikken van klanten, transactievergoedingen en commissielonen zijn allemaal types van nieuwe inkomstenstromen die zullen worden geboekt onder SBS New Media, behalve als dergelijk inkomsten rechtstreeks worden behaald door de televisie- of radiostations van de onderneming. In dit laatste geval worden deze inkomsten geboekt in de segmenten van de betreffende stations. De resultaten van Kanal A in Slovenië, TV3 in Zwitserland (dat werd gelanceerd op 6 september 1999) en Radio Noordzee in Nederland (vanaf
1 augustus 1999) worden niet opgenomen in de voornoemde activiteiten, maar worden geboekt onder het eigen vermogen bij inkomsten (verlies) uit niet geconsolideerde dochterondernemingen. GE Program Group (een televisieproductiemaatschappij) in Zweden, waarvan de onderneming 30,0% in handen had, werd op 1 oktober 1999 verkocht. De resultaten van GE Program Group tot die datum werden opgenomen in eigen vermogen bij inkomsten (verlies) uit niet geconsolideerde dochterondernemingen. Bij de analyse van de resultaten binnen de drie activiteitencategorieën, is het mogelijk dat de som van de afzonderlijke posten binnen elke categorie verschilt van het totaal dat voor de categorie wordt gerapporteerd. Dergelijke verschillen kunnen voornamelijk worden toegeschreven aan ondernemingskosten, eliminaties tussen categorieën onderling en posten die kunnen worden toegeschreven aan eenheden die minder belangrijk zijn en zodoende niet afzonderlijk worden gemeld maar wel in de totalen voor de drie categorieën worden opgenomen.

Het tweede kwartaal van 2000 vergeleken met het tweede kwartaal van
1999

De netto opbrengsten stegen met 7.109.000 dollar, of 7% - van
108.309.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 115.418.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Omgerekend naar lokale valuta bedroeg de stijging 21.455.000 dollar, of 20%. Een stijging die voornamelijk was toe te schrijven aan de stijging van de netto opbrengsten met 17.456.000 dollar, of 17%, uit de televisieactiviteiten, die op haar beurt voornamelijk het gevolg was van de stijging van de netto opbrengsten met 6.668.000 dollar, of 20%, uit de Nederlands televisieactiviteiten. Een aanzienlijk deel van de stijging in Nederland had te maken met de marktgroei. Bij TV2 (in Hongarije) stegen de netto opbrengsten met 6.034.000 dollar, of 42%, voornamelijk als gevolg van betere kijkcijfers en marktgroei. Voor TVNorge stegen de netto opbrengsten met 1.702.000 dollar, of 14%, van dit totaal was 1.213.000 dollar voornamelijk het gevolg van de betere kijkcijfers en de marktgroei, terwijl de resterende 489.000 dollar voortkwamen uit de hogere inkomsten op basis van een regeling met TV2, waarin TV2 ermee instemde om TVNorge te vergoeden voor het niet halen van afgesproken kijkcijfers. prima TV - dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was - had in het tweede kwartaal van 2000 opbrengsten van 914.000 dollar. Kanal 5 haalde een stijging van de netto opbrengsten met 861.000 dollar, of 6%, voornamelijk als gevolg van de marktgroei; bij VT4 stegen de netto opbrengsten met 482.000 dollar, of 3%; en bij de Deense Televisieactiviteiten stegen de netto opbrengsten met 214.000 dollar, of 2%. Voor de radio-activiteiten stegen de netto opbrengsten met 3.109.000 dollar, of 40%. Hier stegen de opbrengsten in alle markten, met de sterkste groei in Denemarken, wat voor een stuk te maken had met de inkomsten uit kabelvergoedingen. De stijging van de netto opbrengsten voor de radio-activiteiten was ook gedeeltelijk het gevolg van de opbrengsten van 702.000 dollar bij Lampsi FM, dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was. SBS New Media haalde voor het tweede kwartaal van 2000 opbrengsten van 890.000 dollar.

De bedrijfskosten van de stations stegen met 4.419.000 dollar, of 6%, van 73.472.000 dollar (nadat een bedrag van 354.000 dollar bedrijfskosten stations werd herschikt als aflossingskosten) voor het tweede kwartaal van 1999 naar 77.891.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Omgerekend naar lokale valuta bedroeg de stijging
14.357.000 dollar, of 20%. Een stijging die voornamelijk was toe te schrijven aan de stijging van de bedrijfskosten van de stations met
13.121.000 dollar, of 19%, voor de televisieactiviteiten. Deze stijging was voor het grootste deel het gevolg van de stijging van de bedrijfskosten met 5.151.000 dollar gerelateerd aan het starten van TvDanmark 1 -dit station werd op 3 januari 2000 gelanceerd en was niet in bedrijf tijdens het tweede kwartaal van 2000 - en gedeeltelijk ook aan de stijging van de kosten voor de programmering bij TV2 en VT4 met respectievelijk 4.722.000 dollar en 1.489.000 dollar. prima TV - dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was - had voor het tweede kwartaal van 2000 in totaal 1.548.000 dollar bedrijfskosten. Bij de radio-activiteiten stegen de bedrijfskosten met 1.213.000 dollar, of 47%, met stijgingen in alle markten, voornamelijk door de gestegen kosten in verband met royaltyrechten voor de muziek en met het grotere personeelsbestand. De stijging van de bedrijfskosten voor de Radio-activiteiten was ook gedeeltelijk te wijten aan de stijging van de distributiekosten voor de Finse Radio-activiteiten en de opname in de cijfers van de bedrijfskosten voor het station Lampsi FM, dat in
1999 nog niet in handen van de onderneming was. SBS New Media had voor het tweede kwartaal van 2000 voor 23.000 dollar bedrijfskosten.

De verkoopkosten, algemene en beheerskosten stegen met 1.982.000 dollar, of 10% - van 19.374.000 dollar voor het tweede kwartaal van
1999 naar 21.356.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Omgerekend naar lokale valuta stegen de verkoop-, algemene en beheerskosten met 4.803.000 dollar, of 25%. Een stijging die voornamelijk was toe te schrijven aan de stijging van de verkoop-, algemene en beheerskosten met 3.159.000 dollar, of 20%, voor de televisieactiviteiten. Deze stijging was voor het grootste deel het gevolg van de 1.326.000 dollar verkoop-, algemene en beheerskosten bij TvDanmark 1 - dit station werd op 3 januari 2000 gelanceerd en was niet in bedrijf tijdens het tweede kwartaal van 1999 - en van de algemene stijging van de verkoop-, algemene en beheerskosten voor een totaal van 1.076.000 dollar bij TV2. Daarnaast omvat het cijfer nu ook de verkoop-, algemene en beheerskosten bij prima TV - 479.000 dollar - dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was. Voor de radio-activiteiten stegen de verkoop-, algemene en beheerskosten met
1.034.000 dollar, of 30%, een gevolg van de stijgingen in alle markten, voornamelijk in verband met de verhoogd marktbewerkings- en verkoopkosten en de opname in de cijfers van de verkoop-, algemene en beheerskosten voor Lampsi FM, dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was. SBS New Media had voor het tweede kwartaal van 2000 verkoop-, algemene en beheerskosten van 610.000 dollar.

De ondernemingsonkosten stegen met 261.000 dollar, of 10%, van 2.734.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 2.995.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000 - voornamelijk als gevolg van het grotere personeelsbestand en een algemene verhoging van het kostenpeil.

De niet-contante vergoedingen daalden met 22.000 dollar - van 22.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 0 dollar voor het tweede kwartaal van 2000.

Afschrijvings- en aflossingskosten stegen met 739.000 dollar, of 15%, van 4.993.000 dollar (nadat een bedrag van 354.000 dollar bedrijfskosten stations werd herschikt als aflossingskosten) voor het tweede kwartaal van 1999 naar 5.732.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Omgerekend naar lokale valuta stegen de afschrijvings- en aflossingskosten met 1.359.000 dollar, of 27% - een stijging die vooral te wijten was aan de verhoogde aflossingskosten bij de Deense Televisieactiviteiten en de afschrijvings- en aflossingskosten in 2000 gerelateerd aan eenheden die in 1999 ofwel niet in bedrijf waren, of niet in handen van de onderneming.

In mei 2000 maakten de onderneming en UPC bekend dat beide ondernemingen waren overeengekomen - wegens de koersdaling van de UPC aandelen - dat de overeengekomen aandelenruil niet zou doorgaan. De onderneming heeft 2.000.000 dollar bijeengebracht voor de kosten die werden aangegaan in verband met dit aanbod tot aandelenruil. Deze kosten bestonden voornamelijk uit de honoraria voor de betrokken deskundigen.

De bedrijfsopbrengsten daalden met 2.270.000 dollar - van 7.714.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 5.444.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Omgerekend naar lokale valuta daalden de bedrijfsopbrengsten met 1.324.000 dollar. Deze daling was voornamelijk te wijten aan de kosten - 2.000.000 dollar - geassocieerd met de beëindiging van de overeenkomst met UPC rond de aandelenruil en met de verhoging van de ondernemingsonkosten, een verhoging die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de verbetering van de bedrijfsresultaten bij de radio-activiteiten, SBS New Media en de televisieactiviteiten met respectievelijk 532.000, 257.000 en 99.000 dollar.

Het aandelenvermogen in verlies uit niet geconsolideerde filialen steeg met 2.732.000 dollar - van 1.225.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 3.957.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. De toename kan vooral worden toegeschreven aan de stijging van de verliezen met 3.861.000 dollar bij TV3 (in Zwitserland), overeenkomend met het belang van 50% dat de onderneming in TV3 heeft. Dit verlies werd gedeeltelijk gecompenseerd door de verbeterde resultaten bij Kanal A.

De netto rentelasten daalden met 4.916.000 dollar - van 5.031.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 115.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Deze daling had vooral te maken met de verminderde rentelasten voortvloeiend uit de converteerbare obligatie van 1995, die in juli 1999 in gewone aandelen werd omgezet, en met de grotere rentebaten. Het gaat dan voornamelijk om de rente op de netto-opbrengst uit de verkoop door de onderneming van 3.000.000 gewone aandelen UPC op 1 februari 2000.

De verliezen op vreemde valuta daalden met 731.000 dollar - van
1.319.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 588.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Deze daling heeft vooral te maken met de daling van de verliezen uit op korte termijn door SBS van dochterondernemingen te ontvangen posten.

De verliezen uit investeringen stegen met 1.731.000 dollar - van 0 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 1.731.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Deze stijging was te wijten aan een verlies van 1.973.000 dollar dat werd geboekt bij de omruiling door de onderneming van aandelen in Bidlet voor aandelen in QXL. Op het ogenblik waarop de overeenkomst voor de aandelenruil werd gesloten, hadden de aandelen QXL een marktwaarde van om en bij 67.000.000 dollar, maar tegen de tijd waarop de transactie werd afgesloten en de aandelen werden geruild, was hun waarde gedaald tot 13.027.000 dollar. Het verlies dat werd geleden bij de Bidlet/QXL-transactie werd gedeeltelijk gecompenseerd door de winst die werd geboekt bij de verkoop door de onderneming van ander waardepapieren uit het eigen vermogen.

De overige kosten, netto, stegen met 781.000 dollar, van 360.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 1.141.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000. Deze stijging was voornamelijk te wijten aan stijgingen van de als lasten geboekte projectkosten voor het tweede kwartaal van 2000 in vergelijking met het tweede kwartaal van
1999.

Als gevolg van het voorgaande steeg het netto verlies van de onderneming met 3.297.000 dollar - van 80.000 dollar voor het tweede kwartaal van 1999 naar 3.377.000 dollar voor het tweede kwartaal van 2000.

De eerste zes maanden van 2000 in vergelijking met de eerste zes maanden van 1999

De netto opbrengsten stegen met 16.762.000 dollar, of 9% - van
195.342.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 212.104.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Omgerekend naar lokale valuta bedroeg de stijging 42.666.000 dollar, of 22%. Een stijging die voornamelijk was toe te schrijven aan de stijging van de netto opbrengsten met 35.493.000 dollar, of 19%, van de televisieactiviteiten, die op haar beurt voornamelijk het gevolg was van de stijging van de netto opbrengsten met 14.941.000 dollar, of 26%, uit de Nederlands televisieactiviteiten. Een aanzienlijk deel van de stijging in Nederland had te maken met de marktgroei, daarnaast was er een bedrag van 3.985.000 dollar als opbrengsten bij NET5 voor januari en februari 2000. In de overeenkomstige periode in 1999 was NET5 nog niet in bedrijf. Bij TV2 (in Hongarije) stegen de netto opbrengsten met 9.464.000 dollar, of 39%, voornamelijk als gevolg van betere kijkcijfers en marktgroei. Voor TVNorge stegen de netto opbrengsten met 5.447.000 dollar, of 24%, van dit totaal was 2.963.000 dollar voornamelijk het gevolg van de betere kijkcijfers en de marktgroei, terwijl de resterende 2.484.000 dollar voortkwamen uit de hogere inkomsten op basis van een regeling met TV2, waarin TV2 ermee instemde om TVNorge te vergoeden voor het niet halen van afgesproken kijkcijfers. De Deense Televisieactiviteiten boekten verhoogde netto opbrengsten van 1.812.000 dollar, of 10%, als gevolg van de inkomsten uit kabelvergoedingen en de reclameomzet bij TvDanmark 1. Deze zender werd gelanceerd op 3 januari 2000 en was niet in bedrijf tijdens de eerste zes maanden van 1999. Kanal 5 haalde een stijging van de netto opbrengsten met 947.000 dollar, of 3%, voornamelijk als gevolg van de marktgroei; De netto opbrengsten bij VT4 stegen met 262.000 dollar, of
1%. prima TV, dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was, had opbrengsten van 914.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Voor de radio-activiteiten stegen de netto opbrengsten met 6.004.000 dollar, of 45%. Hier stegen de opbrengsten in alle markten, met de sterkste groei in Denemarken, wat voor een stuk te maken had met de inkomsten uit kabelvergoedingen. De stijging van de netto opbrengsten voor de radio-activiteiten was ook gedeeltelijk het gevolg van de opbrengsten van 831.000 dollar bij Lampsi FM, dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was. SBS New Media haalde voor de eerste zes maanden van 2000 opbrengsten van 1.169.000 dollar.

De bedrijfskosten van de stations stegen met 13.898.000 dollar, of
10%, van 143.174.000 dollar (nadat een bedrag van 729.000 dollar bedrijfskosten van stations werd herschikt als aflossingskosten) voor de eerste zes maanden van 1999 naar 157.072.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Omgerekend naar lokale valuta bedroeg de stijging 33.597.000 dollar, of 23% - een stijging die voornamelijk was toe te schrijven aan de toename van de bedrijfskosten van de stations met 31.514.000 dollar, of 23%, voor de televisieactiviteiten. Deze toename was voor het grootste deel het gevolg van de bedrijfskosten bij TvDanmark 1, die 11.938.000 dollar bedroegen. Dit station werd op 3 januari 2000 gelanceerd en was niet in bedrijf tijdens de eerste zes maanden van 1999. Daarnaast waren er de bedrijfskosten van 6.065.000 dollar bij NET5 voor januari en februari 2000 - in de overeenkomstige periode van 1999 was deze zender niet in bedrijf. De stijging van de bedrijfskosten van de stations was ook gedeeltelijk te wijten aan de stijging van de kosten voor de programmering bij TV2 en VT4 met respectievelijk 4.525.000 en 3.651.000 dollar, en de opname in de cijfers van 1.548.000 dollar stationsbedrijfskosten van prima TV, dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was. Bij de radio-activiteiten stegen de bedrijfskosten met 2.060.000 dollar, of 41%, met stijgingen in alle markten, voornamelijk door de gestegen kosten in verband met royaltyrechten voor de muziek en met het grotere personeelsbestand. Voor de Finse radio-activiteiten had de stijging ook te maken met de gestegen distributiekosten. De stijging van de bedrijfskosten van de stations voor de radio-activiteiten was ook gedeeltelijk het gevolg van de kosten van 202.000 dollar bij Lampsi FM, dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was. SBS New Media had voor de eerste zes maanden van 2000 voor 23.000 dollar bedrijfskosten.

De verkoopkosten, algemene en beheerskosten stegen met 3.475.000 dollar, of 9% - van 39.345.000 dollar voor de eerste zes maanden van
1999 naar 42.820.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Omgerekend naar lokale valuta stegen de verkoop-, algemene en beheerskosten met 9.106.000 dollar, of 23%. Een stijging die voornamelijk was toe te schrijven aan de stijging van de verkoop-, algemene en beheerskosten met 6.049.000 dollar, of 19%, voor de televisieactiviteiten. Deze stijging was voor het grootste deel het gevolg van de 3.522.000 dollar verkoop-, algemene en beheerskosten bij TvDanmark 1 - dit station werd op 3 januari 2000 gelanceerd en was niet in bedrijf tijdens de eerste zes maanden van 1999 - en van de verkoop-, algemene en beheerskosten voor een totaal van 738.000 dollar bij NET5 voor januari en februari 2000. Tijdens de overeenkomstige periode in 1999 was NET5 niet in bedrijf. Daarnaast omvat het cijfer nu ook de verkoop-, algemene en beheerskosten bij prima TV - 479.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. prima TV was in 1999 nog niet in handen van de onderneming. De stijging van de verkoop-, algemene en beheerskosten was eveneens deels te wijten aan de stijging van de verkoop-, algemene en beheerskosten met 2.213.000 dollar, of 33%, bij de radio-activiteiten, een gevolg van de stijgingen in alle markten die voornamelijk verband hield met de verhoogde kosten voor marktbewerking en verkoop, maar ook aan de opname in de cijfers van de verkoop-, algemene en beheerskosten - voor een bedrag van 189.000 dollar . van Lampsi FM, dat in 1999 nog niet in handen van de onderneming was. SBS New Media had voor de eerste zes maanden van 2000 verkoop-, algemene en beheerskosten van 844.000 dollar.

De ondernemingsonkosten stegen met 242.000 dollar, of 5%, van 5.111.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 5.353.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000 - voornamelijk als gevolg van het grotere personeelsbestand en een algemene verhoging van het kostenpeil.

De niet-contante vergoedingen daalden met 22.000 dollar - van 22.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 0 dollar voor de eerste zes maanden van 2000.

Afschrijvings- en aflossingskosten stegen met 404.000 dollar, of 4%, van 10.288.000 dollar (nadat een bedrag van 729.000 dollar bedrijfskosten stations werd herschikt als aflossingskosten) voor de eerste zes maanden van 1999 naar 10.692.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Omgerekend naar lokale valuta stegen de afschrijvings- en aflossingskosten met 1.597.000 dollar, of 16% - een stijging die vooral te wijten was aan de verhoogde aflossingskosten bij de Deense televisieactiviteiten en aam de afschrijvings- en aflossingskosten gerelateerd aan eenheden die in 1999 ofwel niet in bedrijf waren, of niet in handen van de onderneming.

In mei 2000 maakten de onderneming en UPC bekend dat beide ondernemingen waren overeengekomen - wegens de koersdaling van de UPC aandelen - dat de overeengekomen aandelenruil niet zou doorgaan. De onderneming heeft 2.000.000 dollar bijeengebracht voor de kosten die werden aangegaan in verband met dit aanbod tot aandelenruil. Deze kosten bestonden voornamelijk uit de honoraria voor de betrokken deskundigen.

Het bedrijfsverlies steeg met 3.235.000 dollar, van 2.598.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 5.833.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Omgerekend naar lokale valuta steeg het bedrijfsverlies met 3.897.000 dollar. Deze stijging mag vooral worden toegeschreven aan de kostenpost van 2.000.000 dollar in verband met de beëindiging van de overeenkomst met UPC rond aandelenruil en aan de daling van de bedrijfsresultaten met 3.239.000 voor de televisieactiviteiten. Deze laatste daling had voornamelijk te maken met de bedrijfsverliezen van 6.317.000 bij TvDanmark 1 (deze zender werd op 3 januari 2000 gelanceerd en was niet in bedrijf tijdens de eerste zes maanden van 1999) en met de daling van de bedrijfsresultaten met 4.623.000 en 1.191.000 dollar bij respectievelijk VT4 en Kanal 5, en met de bedrijfsverliezen van 2.872.000 dollar bij NET5 voor januari en februari 2000 (in de overeenkomstige periode van 1999 was NET5 niet in bedrijf). Bovendien stegen de verliezen bij TvDanmark 2 (netwerk) met 2.713.000 dollar, en was er de opname in de resultaten van de verliezen van prima TV (1.445.000 dollar). Prima TV was in 1999 nog niet in handen van de onderneming. Deze verliezen werden voor het grootste deel gecompenseerd door de verbeterde bedrijfsresultaten bij TVNorge, NET5 (voor de periode van maart tot en met juni), TV2, SBS6, overige televisieactiviteiten, de radio-activiteiten en SBS New Media . stijgingen van respectievelijk 4.904.000, 4.587.000, 2.996.000, 2.891.000, 544.000, 1.205.000 en 302.000 dollar.

Het aandelenvermogen in verlies uit niet geconsolideerde filialen steeg met 8.692.000 dollar - van 2.314.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 11.006.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. De toename kan vooral worden toegeschreven aan de stijging van de verliezen met 8.519.000 dollar bij TV3 (in Zwitserland), overeenkomend met het belang van 50% dat de onderneming in TV3 heeft. Dit verlies werd gedeeltelijk gecompenseerd door de verbeterde resultaten bij Kanal A.

De netto rentelasten daalden met 9.051.000 dollar - van 9.868.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 817.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Deze daling had vooral te maken met de verminderde rentelasten voortvloeiend uit de converteerbare obligatie van 1995, die in juli 1999 in gewone aandelen werd omgezet, en met de grotere rentebaten. Het gaat dan voornamelijk om de rente op de netto-opbrengst uit de verkoop door de onderneming van 3.000.000 gewone aandelen UPC op 1 februari 2000.

De verliezen op vreemde valuta daalden met 1.872.000 dollar - van 4.839.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 2.967.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Deze daling heeft vooral te maken met de daling van de verliezen uit op korte termijn door SBS van dochterondernemingen te ontvangen posten.

De netto investeringswinsten (-verliezen) daalden met 1.955.000 dollar
- van een winst van 388.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar een verlies van 1.567.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Deze daling had vooral te maken met de verliespost van 1.973.000 dollar uit de omruiling door de onderneming van aandelen in Bidlet voor aandelen in QXL. Op het ogenblik waarop de overeenkomst voor de aandelenruil werd gesloten, hadden de aandelen QXL een marktwaarde van om en bij 67.000.000 dollar, maar tegen de tijd waarop de transactie werd afgesloten en de aandelen werden geruild, was hun waarde gedaald tot 13.027.000 dollar. Het verlies dat werd geleden bij de Bidlet/QXL-transactie werd gedeeltelijk gecompenseerd door de winst die werd geboekt bij de verkoop door de onderneming van ander waardepapieren uit het eigen vermogen.

Netto overige inkomsten (kosten) daalden met 1.791.000 dollar, van netto inkomsten van 293.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar netto kosten van 1.498.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000. Deze daling had vooral te maken met de stijging van de als lasten geboekte projectkosten en met het ontbreken in 2000 van de winst van 779.000 dollar die in de eerste zes maanden van 1999 werd geboekt uit de verkoop door de onderneming van een gedeelte van de aandelen in haar eigen activiteiten op het vlak van interactieve televisie.

Als gevolg van het voorgaande steeg het netto verlies van de onderneming met 8.174.000 dollar - van 15.153.000 dollar voor de eerste zes maanden van 1999 naar 23.327.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000.

Bedrijfskasstroom van de stations

De bedrijfskasstroom van de stations voor de eerste zes maanden van 2000 bedroeg 12.212.000 dollar, in vergelijking met 12.823.000 voor de eerste zes maanden van 1999. Omgerekend naar lokale valuta en gecorrigeerd voor de resultaten van TvDanmark 1, Broadcast Text International, prima TV, Lampsi FM en vt4.net voor de eerste zes maanden van 2000, en voor de verliezen bij NET5 in januari en februari 2000 . omdat deze eenheden voor de overeenkomstige perioden in 1999 niet in bedrijf waren of nog niet in handen van de onderneming - bedroeg de bedrijfskasstroom van de stations 22.807.000 dollar voor de eerste zes maanden van 2000: een verbetering met 9.984.000 dollar in vergelijking met de eerste zes maanden van 1999. Deze verbetering was vooral te danken aan de verbeterde bedrijfskasstroom van de stations bij NET5 (voor de periode van maart tot en met juni), TVNorge, TV2, SBS6, de overige televisieactiviteiten, de radio-activiteiten (Lampsi FM niet meegerekend) en SBS New Media (vt4.net niet meegerekend). Het ging om een verbetering met respectievelijk 4.678.000, 4.632.000, 3.084.000, 2.806.000, 424.000, 1.291.000 en 1.070.000 dollar. De verbetering van de cijfers werd echter voor een deel tenietgedaan door de daling van de bedrijfskasstroom van de stations bij VT4 en Kanal 5 met respectievelijk 4.760.000 en 1.217.000 dollar, en door de grotere negatieve stationsbedrijfskasstroom bij TvDanmark 2 (netwerk) van 2.024.000 dollar.

SBS is een Europese commerciële televisie- en radio-omroeponderneming met activiteiten in West- en Centraal-Europa. Landen waar SBS tegenwoordig uitzendt zijn: België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, Zweden en (het Duitstalige deel van) Zwitserland. SBS is ook steeds vaker aanwezig in een groot aantal aspecten van de nieuwe media in Europa en heeft belangen in een groot aantal e-commerce-activiteiten. Een joint venture tussen SBS en Endemol, de toonaangevende Nederlandse productiemaatschappij, exploiteert @FUN, de eerste amusementsportaalsite van Nederland. Met vt4.net is SBS de belangrijkste aanbieder van gratis internettoegang in België. Het radiostation KISS-FM van SBS heeft de meest bezochte internetsite in Finland.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Investeerders: Pers:
Michael Smargiassi Jeff Pryor Catriona Cockburn
Brainerd Communicators,Inc. Pryor & Associates Citigate Dewe Rogerson
Tel.: +1-212-986-6667 Tel.: +1-818-382-2233 Tel.: 44-20-7282-2924
Fax: +1-212-986-8302 Fax: +1-818-382-2244 Fax: +44-20-7282-8040
(smarg@braincomm.com) (pryorassoc@aol.com) catriona .cockburn
@citigat edr.co.uk

Contactpersonen:
Voor investeerders: Michael Smargiassi van Brainerd Communicators, Inc., tel.: +1 212-986-6667, of per fax: +1 212-986-8302, of via e-mail: (smarg@braincomm.com). Voor de pers: Jeff Pryor van Pryor & Associates, tel.: +1 818-382-2233, of per fax: +1 818-382-2244, of via e-mail: (pryorassoc@aol.com); ofwel Catriona Cockburn van Citigate Dewe Rogerson, tel.: +44-20-7282-2924, of per fax: +44-20-7282-8040, of via e-mail: (catriona.cockburn@citigatedr.co.uk) - allen voor SBS Broadcasting SA.


18 aug 00 10:03

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie