Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra aandacht nodig voor oudere automobilisten

Datum nieuwsfeit: 18-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek VerkeersveiligheidExtra aandacht nodig voor oudere automobilisten - 18 augustus 2000

Er is in beleid en onderzoek meer aandacht nodig voor oudere automobilisten. Deze groep verkeersdeelnemers groeit komende jaren sterk en loopt verhoudingsgewijs een grote kans ernstig gewond te raken bij een ongeval. Extra maatregelen moeten ertoe bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk als automobilist en op een veilige wijze aan het verkeer kunnen blijven deelnemen.

Dit blijkt uit het rapport Arial-10-91.bmc Ouderen achter het stuur Arial-10-92.bmc van drs. R.J. Davidse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Leidschendam, dat vandaag is verschenen. Het aantal verkeersslachtoffers onder de autobestuurders ouder dan 65 jaar is gestegen van 332 in 1985 tot 396 in 1998. Onder de 75-plussers bedraagt de stijging van het aantal ernstig gewonde automobilisten zelfs meer dan vijftig procent.

De verwachting is dat in de toekomst het aantal automobilisten boven de 65 jaar dat ernstig gewond raakt steeds verder toeneemt. Is nu nog 11,8 procent van de ernstig gewonde bestuurders ouder dan 65 jaar, volgens de SWOV zal dit percentage in 2010 zijn gestegen naar 14,3. In 2020 bedraagt het percentage 15,7 en in 2030 minstens 18,4. Over dertig jaar is daarmee het aandeel van de oudere automobilisten in het aantal ernstig gewonde bestuurders groter dan dat van de jonge automobilisten tot 25 jaar.

Het individuele risico voor een oudere automobilist bij een ongeval betrokken te raken, is sinds 1985 overigens met zo Arial-10-92.bmc n dertig procent gedaald. Maar doordat het aantal Nederlanders boven de 65 komende jaren fors toeneemt, en verhoudingsgewijs steeds meer ouderen een rijbewijs hebben, wordt de risicodaling overtroffen door de toename van de mobiliteit van deze groep. Dit is de oorzaak van de toename van het aantal ernstig gewonde oudere bestuurders.

Alternatief vervoer onveilig

In de ogen van de SWOV dient het beleid er echter zeker niet op gericht te zijn individuele ouderen uit de auto te halen. De alternatieven van fietsen en lopen zijn namelijk vele malen onveiliger en het openbaar vervoer biedt lang niet altijd een goed alternatief. Daarnaast biedt het behoud van de automobiliteit de ouderen ook de mogelijkheid om zelfstandig langere trajecten af te leggen, waardoor ze langer sociaal actief kunnen blijven. Dit heeft op haar beurt positieve consequenties voor de kwaliteit van leven.

Een andere reden voor het behoud van zelfstandige deelname aan het verkeer heeft betrekking op het proces van functieverlies. Als ouderen zo lang mogelijk actief aan het verkeer deelnemen, vertraagt het proces van functieverlies en wordt onnodige veroudering voorkomen.

Het is dus wenselijk om ouderen zo lang mogelijk veilig in de auto te houden. Dit kan door voertuig en infrastructuur dusdanig op deze groep af te stemmen dat de ongevallen-cijfers gunstiger worden. En ook de door ouderen zelf ervaren veiligheid verbetert. Met name dit laatste is van belang om ervoor te zorgen dat ouderen ook daadwerkelijk in de auto durven te stappen.

Mogelijke maatregelen en nader onderzoek

Het rapport schetst verdere aanpassing van de infrastructuur als een belangrijke mogelijkheid om het verkeer voor met name oudere automobilisten veiliger te maken. Zo dient er in de ogen van de SWOV te worden gestreefd naar een infrastructuur die de verkeersdeelnemer bij elke taak voldoende gelegenheid geeft voor het waarnemen, beslissen en handelen.

Deze aanpassingen komen in grote lijnen overeen met de principes van een duurzaam-veilig verkeerssysteem zoals de SWOV dat bepleit. Voor een betere afstemming van de infrastructuur op de oudere verkeersdeelnemer, maar ook voor de concrete uitwerking van de principes van een duurzaam-veilig verkeerssysteem, is echter nader onderzoek nodig.

Door gebruik te maken van ITS (Intelligente Transportsystemen) kan de rijtaak ook op individuele basis worden afgestemd op de mogelijkheden van de automobilist. Dit biedt een extra gelegenheid om verkeersdeelnemers langer als automobilist aan het verkeer deel te laten nemen, zonder dat een infrastructuur ontstaat die voor andere verkeersdeelnemers een te lage taakbelasting heeft. Dit kan immers bij jongere verkeersdeelnemers tot risicocompensatie leiden, met alle gevolgen van dien. Naar de voor- en nadelen van het gebruik van ITS-toepassingen door oudere automobilisten is nog wel nader onderzoek nodig.

Op het terrein van ouderen in het verkeer zal de SWOV zich de komende jaren in elk geval richten op onderzoek naar de effecten van het infrastructureel ontwerp op verkeersgedrag en de mate waarin een duurzaam-veilige weginrichting aansluit bij de sterkten en zwakten van oudere verkeersdeelnemers. Daarnaast onderzoekt de SWOV in hoeverre intelligente transportsystemen hieraan positief kunnen bijdragen. Het doel is te komen tot een infrastructuur die ook voor ouderen duurzaam-veilig is. En tot intelligente transportsystemen die samen met de infrastructuur leiden tot een zo lang mogelijke veilige automobiliteit van oudere verkeersdeelnemers.

Inlichtingen: Drs. B.P.J. Wouters, 070 - 3209323

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie