Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake schade-afhandeling Tussenklappenpolder

Datum nieuwsfeit: 19-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK schade-afhandeling tussenklappenpolder
Gemaakt: 5-9-2000 tijd: 14:46


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

19 augustus 2000

Tijdens het Algemeen Overleg d.d. 12 april 2000 met de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft mevrouw Wagenaar (PVDA) een vraag gesteld over het verloop van de afwikkeling van schade in de geïnundeerde polders in de provincie Groningen (wateroverlast najaar 1998). Ik heb toegezegd uw Kamer daarover nader te zullen informeren.

De provincie Groningen kent de gedupeerden in de Tussenklappenpolder
-naast een tegemoetkoming door het rijk op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen- een aanvullende tegemoetkoming in de schade toe. De grondslag hiervoor is gelegen in het bijzondere van de situatie die zich voordeed, namelijk inundatie van de polder ter voorkoming van grotere schade elders. In de beantwoording is onderscheid gemaakt tussen de WTS-schademeldingen en het provinciale deel (de geïnundeerde polders).

De 69 ingediende WTS-schademeldingen zijn inmiddels afgehandeld. Hierbij is een bedrag uitgekeerd van f 6,6 miljoen. Er zijn 4 bezwaarschriften waarvan inmiddels één bezwaarprocedure is afgerond.

Ook de 103 ingediende aanvragen voor de provinciale regeling die door gedupeerden zijn gedaan, zijn inmiddels afgehandeld. Van de 103 aanvragen hebben 34 aanvragen geen betrekking op de WTS. Op grond van de provinciale regeling is inmiddels f 4,2 miljoen uitgekeerd. Gedupeerden die een provinciale bijdrage hebben ontvangen, hebben niet de mogelijkheid om tegen het provinciale deel een hertaxatie aan te vragen dan wel een bezwaarschrift in te dienen. Toch zijn er 4 bezwaarschriften ingediend die betrekking hebben op het uitbetaalde provinciale deel. Deze gevallen zijn, conform de afspraak met de provincie Groningen, doorgestuurd naar de provincie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie