Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veilige ontmanteling kernwapens binnen Russische federatie

Datum nieuwsfeit: 20-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

br min buza inz verdrag veilige ontmanteling van kernwape ns binnen de russische federatie

Gemaakt: 30-8-2000 tijd: 11:43

5

Vergaderjaar 1999-2000 Nr. 328 1 / 2

27260 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake samenwerking op het gebied van de veilige ontmanteling van de kernwapens die in de Russische Federatie worden afgestoten en van de atoomonderzeeboten van de Russische marine die in de noordelijke regio uit bedrijf worden genomen, met Bijlage; Moskou, 14 maart 2000

Nr. 1 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2000

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 14 maart 2000 te Moskou totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake samenwerking op het gebied van de veilige ontmanteling van de kernwapens die in de Russische Federatie worden afgestoten en van de atoomonderzeeboten van de Russische marine die in de noordelijke regio uit bedrijf worden genomen, met Bijlage (Trb. 2000, 29)1).

Een toelichtende nota bij dit verdrag treft U eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

J.J. van Aartsen


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 23 augustus 2000.

De wens dat het verdrag aan de

uitdrukkelijke goedkeuring van de

Staten-Generaal wordt onderworpen

kan door of namens één van de Kamers

of door ten minste vijftien leden van

de Eerste Kamer dan wel dertig leden

van de Tweede Kamer te kennen worden

gege-ven uiterlijk op 22 september 2000.
TOELICHTENDE NOTA


1. Inleiding

Er is reeds een aantal internationale hulpinspanningen onderweegs om de Russische Federatie te ondersteunen bij de ontmanteling van kernwapens en andere militaire nucleaire installaties. De noodzaak daartoe is geboren uit de ontoereikende financiële middelen van de Russische Federatie om wapenverminderingsverdragen zoals START II (gesloten met de Verenigde Staten van Amerika op 3 januari 1993) ten uitvoer te leggen, en uit de grote risico's op het gebied van het milieu en de proliferatie van kernwapens die daaruit voortkomen.

De Verenigde Staten lopen voorop bij de verlening van hulp met het zogenoemde "Cooperative Threat Reduction"-programma, dat door de Senatoren Nunn en Lugar aan het begin van de jaren 90 werd geïnitieerd. Ook een aantal Europese landen - ondermeer Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk - verleent inmiddels assistentie. Onder de ambtsvoorgangers van ondergetekenden is besloten dat ook Nederland op dit gebied actief zal worden. In beginsel is een bedrag van 6 miljoen Nederlandse guldens (2.722.681 Euro's) gereserveerd.

Teneinde zo snel en effectief mogelijk deze hulp te verlenen, is besloten zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande programma's. De Nederlandse hulp zal financieel van aard zijn, waarbij de uitvoering van projecten in Russische handen wordt gelaten. Uiteraard is daarbij wel van belang, dat adequaat toezicht kan worden gehouden op de naleving door de Russische autoriteiten van de gemaakte afspraken.

Het verdrag opent de weg voor samenwerking tussen Nederland en de Russische Federatie bij de ontmanteling van nucleaire wapens, nucleaire onderzeeboten en andere militaire nucleaire installaties, alsmede het tegengaan van de ongewenste verspreiding van nucleair materiaal en kennis inzake de vervaardiging van kernwapens. Door zich te scharen in de rij van landen die reeds op dit gebied actief zijn, zal Nederland een bijdrage kunnen leveren aan het op ordentelijke en veilige wijze uit de wereld helpen van de gevaarlijke nucleaire erfenis van de Koude Oorlog. Het verdrag is een kaderverdrag waar concrete projecten onder gebracht kunnen worden.

Gezien de wijze waarop de assistentie zal worden verleend, volstaat een relatief eenvoudig verdrag. In feite had met een afspraak tussen autoriteiten kunnen worden volstaan, maar van Russische zijde werd een verdrag gewenst. Hoewel in het verdrag de regeringen als partijen worden aangemerkt, zal het verdrag uiteraard tussen de beide staten gelden.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State).

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel legt vast dat Nederland voornemens is financiële steun te verlenen aan de Russische Federatie, met als oogmerk bij te dragen aan de veilige opslag van splijtstof uit ontmantelde kernwapens, alsmede aan een zo spoedig mogelijke milieuvriendelijke ontmanteling van Russische nucleaire onderzeeboten.

Artikel 2

Dit artikel bepaalt dat een coördinatiecommissie zal worden opgericht die jaarlijks de uitvoering van het verdrag zal bespreken. Naar verwachting zullen hierin vertegenwoordigers van de meest betrokken ministeries van beide landen zitting hebben.

Artikel 3

In dit artikel wordt verwezen naar de bijlage waarin momenteel twee projecten worden genoemd, en die nog met verdere projecten kan worden aangevuld. De bijlage maakt een integrerend onderdeel uit van het verdrag en is gelet op haar inhoud aan te merken als zijnde van uitvoerende aard. Verdragen tot wijziging van de bijlage behoeven op grond van artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen geen parlementaire goedkeuring, tenzij de Staten-Generaal zich thans het recht van goedkeuring terzake voorbehouden.

Het eerste project betreft de productie van inzetstukken voor opslagcontainers voor plutonium en hoogverrijkt uranium uit ontmantelde kernwapens. Het betreft hier een deel van een veel groter project dat voornamelijk door de Verenigde Staten wordt gefinancierd. Het tweede project heeft betrekking op de productie van opslagcontainers voor brandstofstaven uit ontmantelde onderzeeboten.

Beide projecten hebben zowel een non-proliferatie- als een milieu-oogmerk.

Artikel 4

Dit artikel stelt dat voor ieder specifiek project een aparte projectovereenkomst (contract) dient te worden opgesteld. Hierin worden de nadere details met betrekking tot de samenwerking vastgelegd.

Artikel 5

Ingevolge dit artikel zal de Russische Federatie de Nederlandse assistentie alleen aanwenden voor die doeleinden waarvoor zij is bestemd.

Artikel 6

Dit artikel vormt de basis waarop Nederland naleving van onder het verdrag overeengekomen hulpprogramma's mag verifiëren, teneinde te controleren dat de verstrekte financiële hulp wordt aangewend voor de doelen waarvoor zij is bestemd.

Tevens bepaalt het artikel dat beide partijen de intellectuele eigendomsrechten zullen beschermen conform hun nationale wetgeving.

Artikel 7

Dit artikel omschrijft de procedures in geval het komt tot een meningsverschil inzake de interpretatie van het verdrag. Het artikel geeft tevens aan dat het verdrag gewijzigd kan worden.

Artikel 8

Dit artikel bevat de verplichting voor de Russische Federatie om diplomatieke visa te verlenen aan vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid die verantwoordelijk zijn voor de controle op de uitvoering van het verdrag.

Artikel 9

Ingevolge dit artikel wordt het verdrag vanaf 14 maart 2000 voorlopig toegepast, hetgeen noodzakelijk werd geacht met het oog op een spoedig begin van de assistentie bij het eerste project. Uitvoering van het project onder de bescherming van het verdrag is in het belang van Nederland. Daarnaast vraagt het belang van ons land uiteraard om een zo spoedig mogelijke aanpak van het onderliggende veiligheidsprobleem.

3. Koninkrijkspositie

Het verdrag zal wat het Koninkrijk betreft, alleen voor Nederland gelden.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

J.J. van Aartsen

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

F.H.G. de Grave

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...