Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sterke omzetgroei OPG Groep

Datum nieuwsfeit: 21-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europalaan 2, Utrecht Algemeen Secretariaat
Postbus 2066 Telefoon: +31(0)30 2821378

3500 GB Utrecht Fax: +31(0)30 2821689

Apothekers Coöperatie OPG U.A.

Persbericht

Utrecht, 21 augustus 2000

STERKE OMZETGROEI OPG GROEP

De OPG Groep wist de eerste zes maanden van het boekjaar 2000 een omzetgroei van 33% te realiseren. De stijging was voor driekwart het gevolg van acquisities in de tweede helft van
1999 en voor een kwart autonoom van aard.

Het bedrijfsresultaat steeg met 9% ten opzichte van de eerste zes maanden van het boekjaar 1999. Als gevolg van de acquisities van medio 1999 waren de financierings-lasten hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Daarentegen was de belastingdruk lager. Per saldo nam het nettoresultaat toe van EUR 21,0 miljoen tot EUR 21,7 miljoen, een stijging van
3%.

Overeenkomstig 1999 wordt het interim-dividend vastgesteld op EUR 0,45 per volgestort inleggeld of certificaat. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 18 september 2000. Wij verwachten voor het gehele jaar 2000 een stijging van omzet en resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. Aangezien de resultaten van de OPG Groep dit jaar worden beïnvloed door de hoge concurrentiedruk op de Nederlandse groothandelsmarkt is, met het oog op het verbeteren van de winstbijdrage vanuit dit marktsegment, besloten tot een verdere stroomlijning van de distributiestructuur, hetgeen tot een ingrijpende reorganisatie zal leiden. Wij voorzien dat in de tweede helft van 2000, wanneer de plannen tot reorganisatie hun definitieve vorm hebben gekregen, een voorziening noodzakelijk zal blijken. Het effect hiervan op het nettoresultaat ligt mogelijk in de orde van grootte van EUR 3 tot 5 miljoen. Dit leidt ertoe dat het nettoresultaat over 2000 lager uit kan komen dan dat over 1999.

Sectorgewijze toelichting

Sector Farma Nederland
In de sector Farma Nederland stegen omzet en bedrijfsresultaat met respectievelijk 7 en 1%. De retailactiviteiten, gevoed door de voortgaande acquisitie van apotheken, droegen in toenemende mate bij aan het bedrijfsresultaat. Per ultimo juni 2000 was het aantal eigendomsapotheken 75, een toename van 10 ten opzichte van ultimo 1999. De positieve ontwikkeling in retail werd tenietgedaan door een lagere bijdrage uit groothandelsactiviteiten. De druk op marges vanuit afnemers werd opgevoerd, waarbij in onvoldoende mate compensatie kon worden gevonden bij toeleveranciers en in de bedrijfskosten.

Sector Farma Internationaal
De sector Farma Internationaal gaf een sterke omzetgroei te zien voornamelijk als gevolg van de acquisitie van Orfe (Polen) in het begin van de tweede helft van 1999. In de groeiende Poolse markt stonden zowel bij de pre-wholesale- als de groothandels-activiteiten de marges onder druk, mede als gevolg van overheidsmaatregelen.


-2-Apothekers
Coöperatie OPG U.A.
Orfe nam diverse maatregelen gericht op efficiencyverbetering van haar groothandels-activiteiten. Dat ging gepaard met reorganisatielasten. Met een tweetal eerder aangekondigde acquisities wil Orfe de schaal van haar groothandelsactiviteiten vergroten. Deze transacties worden thans uitgewerkt.
De omzet van Flandria (België) steeg bij een dalende marge. Dit hing samen met de toename van het aandeel van geneesmiddelen waarvan de marge van overheidswege is gemaximeerd.
Sector Gezondheidszorgproducten & -diensten
De sector Gezondheidszorgproducten & -diensten wist een omzetgroei te realiseren van 24% in vergelijking met het eerste halfjaar 1999, onder meer dankzij de sterk gestegen vraag naar 'wet wipes' en thuiszorgproducten en -diensten. De overige verkoop- en distributieactiviteiten zagen door stijgende kosten en krappere marges hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat teruglopen. Per saldo ging het bedrijfsresultaat enigszins achteruit. Sector Doorstralingsdiensten
Bij nagenoeg gelijkblijvende omzet liep het bedrijfsresultaat van de sector Doorstralings-diensten terug met 7%. Dit hield verband met enkele incidentele factoren en met een enigszins tegenvallende omzetontwikkeling, onder meer in de opstartfase van de doorstralingsinstallatie in Thailand. De onlangs verworven onderneming in Zuid-Afrika presteert naar tevredenheid.
Reorganisatie van de Nederlandse groothandelsactiviteiten De verhevigde concurrentie op de Nederlandse groothandelsmarkt en de gang van zaken in de betreffende OPG-ondernemingen zijn aanleiding tot directe stappen en de voorbereiding van verdere, ingrijpende maatregelen. Deze zijn erop gericht vanaf 2001 het winstniveau te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Wij zijn van plan de distributiecentra in Zwijndrecht en Alkmaar te sluiten en de activiteiten over te brengen naar andere centra. Plannen voor verdere rationalisatie van de distributie-infrastructuur worden nu ontwikkeld, waarbij de samenvoeging van een aantal distributie-centra wordt onderzocht. Zoals zich nu laat aanzien, kan het verlies aan arbeidsplaatsen liggen in de orde van grootte van 200 tot 250 volledige arbeidsplaatsen.
Wij verwachten de voorbereidingen in oktober 2000 af te ronden. Het streven is vóór eind 2001 de belangrijkste maatregelen in te voeren. Overleg met ondernemingsraden en vakorganisaties is reeds gestart of wordt op korte termijn voorzien. N.V.-model
De voorbereidingen voor de omzetting van coöperatie naar naamloze vennootschap worden versneld doorgevoerd. Wij streven er thans naar om de noodzakelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering nog vóór eind 2000 te verkrijgen. De omzetting zal dan januari 2001 kunnen plaatsvinden. In de nieuwe structuur zal het huidige onderscheid tussen categorieën aandeelhouders komen te vervallen, zodat zeggenschap en kapitaalbelang met elkaar in lijn worden gebracht.
De aandelen zullen niet worden gecertificeerd. Een onafhankelijke stichting zal het recht tot het nemen van preferente aandelen verwerven.


-3-Apothekers
Coöperatie OPG U.A.
Wij verwachten dat de meer transparante structuur en de ruimere beschikbaarheid van het aandeel OPG zullen bijdragen aan een grotere belangstelling voor het aandeel en bredere verhandelbaarheid, resulterend in betere koersvorming. Directie OPG Groep
Mr. drs. J.M.J. Blom, voorzitter
Drs. ing. R.J. Peek
Drs. J.F.M. Oostrom
Drs. F.E. Eelkman Rooda
Profiel OPG Groep
De OPG Groep is een breed georiënteerde, internationaal actieve verkoop- en distributieonder-neming op het gebied van producten en diensten voor de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. De onderneming is opgericht in 1899 en sinds 1992 genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX).
OPG is gespecialiseerd in farmaceutische groothandel en logistieke dienstverlening, in retailing op de apotheekmarkt en in marketing en distributie van medische verbruiksartikelen. Het gaat om aantrekkelijke niet-cyclische groeimarkten die worden gevoed door vergrijzing en technologische vernieuwingen. De groep richt zich zowel op eindgebruikers als op professionele afnemers in de gezondheidszorg: patiënten en hun ziektekostenverzekeraars, apothekers, apotheekhoudende artsen, ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg. Daarnaast is de onderneming toonaangevend als aanbieder van doorstralingsdiensten (ioniserende gamma- en bètastraling). De farmaceutische en medische activiteiten van de groep zijn in Nederland, Polen, België en Noorwegen geconcentreerd. De doorstralingsdiensten zijn op bredere internationale basis georganiseerd. Vanuit haar relatief kleine thuismarkt streeft OPG op eigen kracht en via alliantievorming naar verdere internationale expansie van haar activiteiten. Per 30 juni 2000 zijn circa 3.500 mensen (exclusief uitzendkrachten) bij OPG werkzaam (berekend op fulltime basis).

Voor nadere informatie:
De heer H.A.M. Suykerbuyk
Algemeen secretaris
Telefoon: +31(0)30 2821609
Fax: +31(0)30 2821689
E-mail: (post@groep.opg.nl)
www.opggroep.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...