Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Marktwerking kinderopvang ten koste van kind

Datum nieuwsfeit: 21-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

E-QUALITY

Marktwerking kinderopvang ten koste van kind

21 augustus 2000

E-QUALITY en de Vrouwen Alliantie hebben een gezamenlijk advies uitgebracht inzake de kabinetsnota Hoofdlijnen Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK). Naar verwachting wordt in het najaar de kabinetsnota door alle fracties in de Tweede Kamer besproken. E-QUALITY en de Vrouwen Alliantie adviseren de Tweede Kamerfracties de nota te beoordelen vanuit een gender en etniciteitsperspectief. De twee organisaties doen in hun advies concrete voorstellen voor bijstelling van de wet, zodat de twee pijlers waarop de WBK steunt, kwaliteit en financiering, garanties bieden voor een zo divers mogelijke
gebruikersgroep. Het advies gaat expliciet in op kwesties als de winst van een integraal stelsel van kinderopvang, het waarborgen van het recht op kwaliteit/diversiteit, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het nieuwe stelsel en de toekomstbestendigheid van de financiering.

E-QUALITY en de Vrouwen Alliantie adviseren de Kamerleden om de Wet Basisvoorziening Kinderopvang, als werkelijke basisvoorziening, een stelsel van kinderopvang te laten garanderen dat onder andere: . dagopvang, 24-uurs opvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang, tieneropvang,peuterspeelzalen, gastouderopvang en opvang aan huis omvat;
. voldoende plaatsen biedt voor ieder die er gebruik van wil maken; . betaalbaar is voor alle inkomensgroepen;
. voldoende kwaliteit garandeert op onder meer het gebied van pedagogisch beleid,veiligheid, hygiëne en deskundigheid van het personeel en hiertoe een onafhankelijke kinderopvanginspectie in het leven roept;
. aansluit bij een diversiteit aan behoeften van kinderen en ouders (onder meer op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit, continuïteit en medezeggenschap);
. toekomstbestendig is.

E-QUALITY en de Vrouwen Alliantie zijn meer dan huiverig voor het centraal stellen van de in de nota voorgestelde marktwerking ter verbetering van de kwaliteit: 'Het loslaten van het winstprincipe op de kinderopvang zodat kosten en baten bepalend gaan worden voor de mate waarin aandacht en tijd worden besteed aan de opvoeding, de gezondheid, het welzijn en aan de behoeften van kinderen, kan de rechten van het kind in gevaar brengen'. Ook pleiten de
beide organisaties voor een 'via belastingheffing collectief gefinancierd kinderopvangfonds waarop zowel werknemers als niet-werknemers aanspraak kunnen maken'. Volgens E-QUALITY en de Vrouwen Alliantie is dit systeem bestendiger dan het huidige kabinetsvoorstel voor financiering van de kinderopvang. Bovendien draagt het zo bij aan een gelijke behandeling van werknemers onderling en van werknemers en niet-werknemers.

Het advies van E-QUALITY en de Vrouwen Alliantie inzake de kabinetsnota Hoofdlijnen Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) is op te vragen bij:
E-QUALITY: tel.: (070) 365 97 77, fax: (070) 346 90 47 en via e-mail: info@e-quality.nl
Vrouwen Alliantie: tel.: (030) 233 26 69, fax: (030) 236 88 98 en via e-mail:(vrouwenalliantie@worldonline.nl)
Het advies is ook te lezen op de
E-QUALITY-website www.e-quality.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen met Joan Ferrier (directeur E-QUALITY), Thera van Osch (directeur Vrouwen Alliantie) en met de samenstellers van het advies; Marjon Tijl (Vrouwen Alliantie) en Amalia
Deekman (E-QUALITY).

21 aug 00 14:52

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie