Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over gynaecologische zorg

Datum nieuwsfeit: 21-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoorde kamervragen over gynaecologische zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2093455

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Hermann (GroenLinks) over gynaecologische zorg (2990013960).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Hermann over gynaecologische zorg.(2990013960)

1.
Hebt u kennis genomen van het bericht "Gynaecologische zorg in Noordkop onder zware druk"?

1.
Ja.

2.
Is het bericht waar dat niet alleen het Medisch Centrum Alkmaar maar ook het West-Fries Gasthuis in Hoorn en het Geminiziekenhuis in Den Helder beperkt zijn in hun mogelijkheden om patiënten voor het specialisme gynaecologie en verloskunde de benodigde zorg te geven? In hoeverre hebben de andere ziekenhuizen in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal - Beverwijk, Zaanstad, Purmerend, Amsterdam-Noord - capaciteit om in deze beperking te voorzien?

2.
Bij navraag bij de ziekenhuizen te Hoorn en in Den Helder is mij niet gebleken dat deze instellingen al - gelijk in Alkmaar - aan hun plafond zitten zoals in het betreffende krantenartikel wordt beweerd.Ten tijde van de afschaffing van de nadere detaillering van de erkenning hebben de ziekenhuizen in Noord-Holland Noord qua prioritering, wellicht in verband met een te verwachte krimpende bevolkingsgroep in de leeftijd van 14 - 44 jaar, gekozen voor aanpassing dan wel substitutie van hun erkenning met andere specialisten dan die voor gynaecologie.

Voor wat betreft de door u genoemde ziekenhuizen benoorden het Noordzeekanaal kan worden geconstateerd dat de erkende aantallen specialisten hoger zijn dan normatief te berekenen en dat dit de ziekenhuizen de vrijheid biedt om de daaraan gekoppelde middelen in te zetten naar rato van prioriteit.

3.
Hebben de ziekenhuizen mogelijkheden om het aantal gynaecologen uit te breiden om de gestegen vraag naar verloskundige zorg te beantwoorden, zonder dat dit ten nadele gaat van het aantal specialisten op andere terreinen?

3.
Voor het antwoord op deze vraag moge ik u verwijzen naar mijn brief van 18 juli 2000 gericht aan het CTG waarin ik het CTG in overweging geef beleidsregels vast te stellen waarin rekening wordt gehouden met de genoemde voorwaarde voor ontdooiing van het bestaan van een lokaal initiatief en het vrijlaten van de in te calculeren parameterbedragen tot het in de beleidsregels genoemde maximum.

4.
Wat betekent het huidige tekort voor de verloskundige zorg in relatie tot de problemen in de eerstelijns verloskunde waarover ik reeds eerder vragen stelde?

5.
Bent u bereid onder verwijzing naar uw antwoord betreffende de situatie in Purmerend dat de regionale inspecteur voor de volksgezondheid in overleg zou treden met het regionaal werkzame ziekenfonds, de inspecteur te verzoeken de knelpunten in de verloskundige zorg in het gehele gebied Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal in kaart te brengen en de uitkomst hiervan aan de Kamer te zenden?

4 en 5.
Bij de beantwoording van uw vragen van 28 juni 2000 heb ik aangegeven dat er overleg is tussen de KNOV, de beroepsorganisatie van verloskundigen, de regionaal inspecteur voor de volksgezondheid en de belangrijkste zorgverzekeraar. De regionaal inspecteur voor de volksgezondheid heeft geen signalen ontvangen dat de eerstelijns verloskundige zorg problemen ondervindt van de in het krantenbericht gesignaleerde tekort aan gynaecologische zorg.Het lijkt mij op dit moment niet nodig om de regionale inspectie voor de volksgezondheid een uitgebreid onderzoek te laten doen naar de knelpunten in de verloskundige zorg in het gehele gebied Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal. Zeer binnenkort ontvangt uw Kamer het eindrapport "Meerjarenvisie op de verloskundige zorgverlening in de 21e eeuw" van de Stuurgroep Modernisering Verloskunde, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de knelpunten in de verloskundige zorg in Nederland.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie