Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord CAO Boekverkopers

Datum nieuwsfeit: 21-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienstenbond CNV

Principe-akkoord CAO Groep Wetenschappelijke en Zelfimporterende Boekverkopers

Na twee onderhandelingsbijeenkomsten is op dinsdag 15 augustus een principe-akkoord bereikt voor de vernieuwing van de CAO in de Wetenschappelijke Boekhandel.

Los van de gebruikelijke zaken die bij elke CAO-onderhandeling aan de orde komen, stonden deze onderhandelingen enerzijds in het teken van modernisering en daadwerkelijke verbetering van de CAO; anderzijds was het onze wens om een aantal rechten en voorzieningen in stand te houden zoals deze reeds vele jaren verankerd liggen in de CAO.

Dit overeengekomen principe-akkoord sluit voor een belangrijk deel aan op onze onderhandelingsvoorstellen, al hadden we op een aantal onderdelen verder willen komen. Wij leggen derhalve dit principe-akkoord neutraal aan u voor. Wij kunnen u op dit moment slechts informeren over de hoofdlijnen hiervan. Er moeten nog veel zaken worden uitgewerkt en binnenkort komt er een wijzigingenblad, hoogst waarschijnlijk gevolgd door een nieuw CAO-boekje. Zodra het een en ander gereed is zullen wij u dit doen toekomen. Alvast enkele hoofdpunten. De CAO loopt van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2002, met dien verstande dat, indien daadwerkelijk op 1 januari 2002 de herziene Pensioenregeling (inclusief pré-pensioen) van het Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel zal worden ingevoerd, de duur van het contract 21 maanden zal bedragen en derhalve zal lopen van 1 april 2000 tot en met 31 december 2001. De feitelijk betaalde bruto lonen en bruto loonschalen zullen per 1 augustus 2000 worden verhoogd met 3,75% en per 1 april 2001 met 3,25%. Daarenboven zal bij de salarisbetaling van december 2000 aan werknemers een eenmalige uitkering worden verstrekt ter grootte van 0,5% over 12 maal het bruto decemberloon, althans de vaste component daarvan. Ook komt er per 1 januari 2001 een kinderopvangregeling voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaren. Partijen nemen zich voor, er vanuit gaande dat ook de partijen betrokken bij de totstandkoming van de CAO voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel eenzelfde voornemen hebben, om te komen tot integratie met de CAO voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel te komen. Ook is in de CAO afgesproken dat er een onderzoek komt naar werkdruk. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het door het HBD ontwikkelde werkdrukinstrument. Een ander onderzoek behelst de mogelijkheden voor een ruimere zogenaamde à la carte-systematiek (keuzemogelijkheden voor werknemers). Bel voor meer informatie met onderhandelaar Joop Bleeker, telefoon 023-5651052.

Hoofddorp,
21 augustus 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie