Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie inzake schuldsanering natuurlijke personen

Datum nieuwsfeit: 21-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie uitvoering wet schuldsanering natuurlijke personen

Gemaakt: 29-8-2000 tijd: 15:42


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 21 augustus 2000

Op 1 december 1998 is de Faillissementswet uitgebreid met een schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen. Bij die gelegenheid is toegezegd in het eerste jaar van uitvoering onderzoek te zullen verrichten naar de hoogte van het bewindvoerderssubsidie in verhouding tot de kosten. Door middel van deze brief informeer ik u over de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek en over de vervolgens door mij genomen maatregelen.

Voor de uitvoering van het onderzoek is de Commissie monitoring bewindvoerderssubsidie Wsnp ingesteld die in januari j.l. advies heeft uitgebracht. Het advies zend ik u hierbij toe.

Het advies heeft niet alleen betrekking op de hoogte van het bewindvoerders-subsidie maar ook op verbeteringen in het proces. De commissie adviseert zowel het subsidie voor particuliere zaken als voor ondernemerszaken te verhogen.

Naar aanleiding van het advies heb ik besloten het bewindvoerderssubsidie aan te passen. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt de subsidie voor ondernemerszaken het meest verhoogd, omdat die zaken de meeste tijd kosten. Daartegenover staat dat ik voor dubbele zaken een aparte toeslag invoer, ter vervanging het dubbele subsidie op grond van de oude regeling. Ter tegemoetkoming van de bewindvoerders voer ik tevens een vergoeding in voor porti en overige kosten.

Uit het advies is gebleken dat bewindvoerders(organisaties- en kantoren) in het eerste jaar van uitvoering kosten hebben gemaakt die niet door de subsidie of op andere wijze worden gedekt. Het betreft vooral bewindvoerders(organisaties- en kantoren) die meer dan 25 zaken hebben aangenomen en in verband daarmee substantieel hebben geïnvesteerd in personeel en organisatie, risico's hebben genomen en verliezen hebben geleden. Ter tegemoetkoming heb ik een compensatieregeling getroffen. Met deze maatregelen is een bedrag van f 3,5 miljoen per jaar gemoeid op een totale begrotingspost van f 21,5 miljoen.

Voorts heb ik naar aanleiding van het advies een aantal maatregelen genomen ter verbetering van het bedrijfsproces. Deze hebben onder meer betrekking op de ervaringsuitwisseling en taakopvatting van bewindvoerders en op het benoemingsbeleid en de spreiding van bewindvoerders. Aanhoudende zorg baart de kwaliteit van het minnelijk traject. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderneemt initiatieven om in overleg met het Platform integrale schuldhulpverlening en met mij de kwaliteit van het minnelijk traject te verbeteren.

De door mij genomen maatregelen ter verbetering van de uitvoering van de wettelijke schuldsaneringregeling zijn ambtelijk voorbesproken met de betrokken organisaties. Tijdens dat overleg is gebleken dat de organisaties positief staan tegenover de maatregelen. Een kopie van de door mij aan de betrokken organisaties gezonden brief treft u hierbij aan.

Ik heb de Commissie monitoring bewindvoerderssubsidie Wsnp gevraagd haar werkzaamheden nog twee jaar voort te zetten. Naar aanleiding van het volgende advies van genoemde commissie zal ik nogmaals bezien of de hoogte van het bewindvoerderssubsidie moet worden aangepast.

De hoogte van het bewindvoerderssubsidie is neergelegd in het Tijdelijk subsidiebesluit bewindvoerder schuldsanering (Stb 1998 590). Ik bereid een nieuw besluit voor waarin de gewijzigde bedragen zullen worden opgenomen.

Bij de totstandkoming van de wettelijke schuldsaneringregeling heeft de toenmalige Minister van Justitie toegezegd de werking van de regeling binnen twee jaar te zullen evalueren. De resultaten van de evaluatie, die momenteel wordt uitgevoerd, zal ik u aan het einde van dit jaar of aan het begin van het volgend jaar toezenden.

De Minister van Justitie,

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie