Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht wil broeikasgassen aanpakken

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
22 augustus 2000

Provincie wil broeikasgassen aanpakken
700.000 KILO MINDER CO2 UITSTOOT IN 2010

De provincie Utrecht wil de uitstoot van kooldioxide binnen de provincie met 700.000 kilo per jaar verminderen. Deze doelstelling staat in de Ontwerp-Energienota die het college van Gedeputeerde Staten vandaag heeft vastgesteld. Hiermee levert het provinciebestuur zijn bijdrage aan de aanpak van het broeikasprobleem en de klimaatverandering.
De Nederlandse regering heeft zich in 1997 in Kyoto verplicht de uitstoot van broeikasgassen in het jaar 2010 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. Dat komt neer op een reductie van de jaarlijkse uitstoot met 50 Megaton, ofwel 50.000 ton. Internationaal is afgesproken dat de helft van die reductie in eigen land behaald moet worden, de andere helft mag in het buitenland worden gerealiseerd met behulp van de zogenoemde flexibele maatregelen.
In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid heeft de regering vastgelegd met welke maatregelen de beoogde reductie in ons land moet worden bereikt. Ongeveer driekwart van de broeikasgassen die in Nederland worden uitgestoten zijn het gevolg van het gebruik van fossiele energie (aardgas, olie, kolen). Dat gebruik kan teruggedrongen worden door energiebesparing, door meer duurzame energie te gebruiken en fossiele brandstoffen efficiënter in te zetten. Daarbij spelen provincies en gemeenten een belangrijke rol. Op maar liefst 80% van deze maatregelen kan de provincie- direct of indirect - invloed uitoefenen. De commissie Water en Milieu geeft op 6 september haar advies over de nota.

De energienota bevat een groot aantal maatregelen en instrumenten om energiebesparing te stimuleren en de toepassing van duurzame energie te bevorderen. Die variëren van energievoorschriften in milieuvergunningen en duurzame herinrichting van bedrijventerreinen tot het stimuleren van (gemeentelijke) energieagentschappen. Verder gaat de provincie de bouw van biomassacentrales en windmolens in de provincie Utrecht stimuleren evenals prestatie-afspraken voor energie en vervoer bij nieuwbouwprojecten.
De provincie benadrukt dat het niet alleen nieuwe beleidsmaatregelen zijn. Gedeputeerde Rombouts: "Er gebeurt al het een en ander, maar de mogelijkheden die er zijn worden nog niet altijd voldoende benut. Ook komen innovatieve projecten soms niet van de grond zonder een financiële impuls. Daarom gaat de provincie nu een stimuleringskrediet beschikbaar stellen waaruit veelbelovende projecten een bijdrage kunnen krijgen."

De provincie zet met name in op maatregelen die ze zelf kan beïnvloeden en stimuleren. Daarbij ziet ze voor zichzelf een voorbeeldfunctie. Rombouts verklaart dat de provinciale organisatie zelf ook serieus werk maakt van energiebesparing en duurzame energie. Hij benadrukt verder dat de provincie de ambitieuze reductiedoelstelling niet alleen kan bewerkstelligen: "We zullen als provincie de schouders eronder moeten zetten. De komende tijd gaan we samen met energiebedrijven, gemeenten en andere partijen om tafel zitten om te zien hoe we de uitstoot van broeikasgassen in Utrecht terug kunnen brengen."

Voor de uitvoering van de energienota trekken Gedeputeerde Staten 800.000 gulden extra per jaar uit. Met de beoogde reductie van 0,7 Megaton neemt Utrecht 4% van de landelijke reductie van de CO2-uitstoot voor zijn rekening.
(Voor informatie: Karin.Obdeijn@Provincie-Utrecht.nl, 030 - 258 31 51)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie