Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkprogramma 2001 van Raad voor het Landelijk Gebied

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor het Landelijk Gebied

Actueel

Werkprogramma 2001
Het werkprogramma 2001 is op 27 juni besproken met de bewindslieden van het ministerie van LNV, de heer Brinkhorst en mevr. Faber. Daarbij is overeenstemming bereikt over een concept-werkprogramma dat - met het oog op de omvang - doorloopt tot in 2002. Het werkprogramma moet nu door de Ministerraad worden goedgekeurd.

Nieuw advies: 'Het belang van samenhang'
Het advies 'Het belang van samenhang, advies over ontwikkeling, afstemming en integratie in het landelijk gebied' is gereed en zal op 31 augustus worden gepubliceerd. Dit advies - dat werd voorbereid onder de werktitel 'beleid en ruimte' - bouwt voort op twee interimadviezen. In het eerste interim advies 'Geleid door kwaliteit' (mei 1999) ging de raad in op het ruimtelijk beleid en hield daarbij een pleidooi voor een lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering met als uitgangspunt dat alles mag, mits het de kwaliteit van het 'landschap' versterkt. In het tweede interim advies 'Het landelijk gebied in 2010, een verkenning' uit maart 2000 - uitsluitend via deze website gepubliceerd - stelt de raad dat voorspellen waar de ontwikkeling heen kan en moet, ondoenlijk is. Wél kan en moet er scherp en tijdig worden vastgesteld wat (ergens) níét meer kan. Gepleit wordt dus voor het (nu al) afsluiten - wat betreft geld, ruimte en beleidsaandacht - van doodlopende wegen, en tegelijkertijd ruimte bieden aan ontwikkelingen die toekomst (kunnen) hebben. In het eindadvies - dat na 31 augustus ook op deze website gepubliceerd zal worden - komen deze interimadviezen nu samen. De raad constateert dat er teveel beleidsenergie wordt gestoken in het sectorbeleid en de verdeling van de schaarse ruimte. Daardoor komt de zorg voor de echte beleidsprioriteiten en het ontwikkelen van een samenhangende strategie voor de toekomst van het landelijk gebied in het gedrang. Integraal beleid is noodzakelijk voor het oplossen van knelpunten en conflicten én om nieuwe mogelijkheden te openen. Natuurlijk is en blijft ook sectorale beleidsaandacht nodig maar dat moet een geïntegreerde benadering niet in de weg staan.

Persbericht n.a.v. 'Het belang van samenhang'
De raad zal het nieuwe advies 'Het belang van samenhang' toelichten tijdens een persconferentie. Daarbij zal tevens de gelegenheid worden geboden om te spreken met diverse leden van de raad, over de inhoud en achtergronden van het advies. De persconferentie zal plaatsvinden op donderdag 31 augustus om 10.00, plaats van handeling wordt het kantoor van de raad.

Evaluatie van de raad
De externe evaluatie-commissie o.l.v. Commissaris van de Koningin van Brabant, de heer Houben, heeft haar werkzaamheden in juli afgerond. Thans wordt het evaluatierapport gedrukt en zal vervolgens z.s.m. aan de raad worden aangeboden. De raad zal het evaluatierapport aan de minister van LNV aanbieden en de inhoud met hem bespreken. Daarna wordt het evaluatierapport openbaar en zal de minister zijn standpunten gaan bepalen, onder meer ook wat betreft de samenstelling van de raad m.i.v. 1 januari 2001.

Raadvoor het Landelijk Gebied home

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie