Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 22 augustus 2000

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Recreatietoervaart in Noord-Holland

2. Antwoord schriftelijke vragen van het statenlid D.Graatsma (SP) inzake subsidie Zuidtangent in Haarlem

3. Bouwplan Rensen (art. 19)

4. Samenvoeging Castricum, Akersloot en Limmen
5. Beantwoording statenvragen van F.K.Weima, A.P.Rijpkema en J.N.J.J.Beemsterboer, inzake mogelijke woningbouw NAM-terrein te Velsen-Noord, gemeente Velsen

6. Benoeming provinciale commissarissen: uitvoering motie 52-1A
7. Ontwerpvoordracht heroverweging PS-besluit meerkosten Duin en Bosch

8. Opplusconvenant SEV-provincie Noord-Holland
9. Weigering aanvraag ex art.19 WRO voor een bedrijfswoning, Stadsdeel Amsterdam Osdorp

10. In heroverweging alsnog afgeven van verklaring ex art.19 WRO t.v.b. tweede bedrijfswoning, Groeneweg te Beverwijk
11. Heroverweging Awb inzake dwangsom V.d.Leede/Den Helder
12. Statenvoordracht inzake de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies


Onderwerp

Besluit


1.

Recreatietoervaart in Noord-Holland

Het college besluit:

1. Bijgaande reactie op de Beleidsvisie 2000 van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) te versturen;
2. Aan de cie OPOO voor te stellen in het fonds Openluchtrecreatie een hoger subsidieplafond vast te stellen voor het oplossen van knelpunten in de recreatietoervaart in Noord-Holland;
3. Uitvoeren van een onderzoek naar brug- en sluisbediening conform de normering van de BRTN (Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland).


2.

Antwoord schriftelijke vragen van het statenlid D.Graatsma (SP) inzake subsidie Zuidtangent in Haarlem

Het college stelt de antwoorden vast.


3.

Bouwplan Rensen (art. 19)

Het college besluit inzake de aanvraag van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad om afgifte van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet voor de bouw van drie woningen en de herbouw van een woning aan de Middel 207 te Westzaan, ten name van Rensen Kuikenboerderij B.V. de gevraagde verklaring van geen bezwaar te weigeren.


4.

Samenvoeging Castricum, Akersloot en Limmen

Het college besluit:

1. De notitie Samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen vast te stellen;

2. Tot het goedkeuren van de gelijkluidende raadsbesluiten van Castricum, Akersloot en Limmen houdende de vaststelling van een ontwerp-regeling tot samenvoeging ;

3. Alvorens een definitief besluit te nemen de raadsbesluiten op 31 augustus ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie ROB;
4. De GS-commissie Bestuurlijke Organisatie te machtigen om, in geval van instemming van de statencommissie ROB, de verdere uitvoering van het besluit ter hand te nemen.


5.

Beantwoording statenvragen van F.K.Weima, A.P.Rijpkema en J.N.J.J.Beemsterboer, inzake mogelijke woningbouw NAM-terrein te Velsen-Noord, gemeente Velsen

Het college stelt de antwoorden vast.


6.

Benoeming provinciale commissarissen: uitvoering motie 52-1A
Het college besluit:

In te stemmen met de procedure voor de benoeming van provinciale commissarissen, inhoudende o.a. een (vertrouwelijk) gesprek van de commissie FSB met de kandidaat voorafgaande aan besluitvorming door de staten.

De commissie FSB over deze procedure te horen.


7.

Ontwerpvoordracht heroverweging PS-besluit meerkosten Duin en Bosch
Het college besluit de ontwerpvoordracht heroverweging besluit 10 april 2000 inzake meerkosten statuswijziging personeel Duin en Bosch vast te stellen.


8.

Opplusconvenant SEV-provincie Noord-Holland

Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de aanpassing van het opplusconvenant met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV);
2. De akkoordverklaring te ondertekenen;

3. De akkoordverklaring aan de SEV te sturen met een begeleidende brief ;

4. Te constateren dat er sprake is van vrijvallende middelen uit de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting 1999;
5. De vrijvallende middelen (f.705.076,07) toe te voegen aan de Stimuleringsregeling Stedelijke Vernieuwing 2000.


9.

Weigering aanvraag ex art.19 WRO voor een bedrijfswoning, Stadsdeel Amsterdam Osdorp

Het college besluit:

1. inzake de aanvraag van het Stadsdeel Amsterdam Osdorp om afgifte van verklaringen van geenbezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg naast nr.212 ten name van E.N.F.Loogman de gevraagde verklaringen te weigeren;

2. een exemplaar van dit besluit te zenden aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel Osdorp;

3. een afschrift van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van Amsterdam, alsmede aan aanvrager en aan reclamant.

10.

In heroverweging alsnog afgeven van verklaring ex art.19 WRO t.v.b. tweede bedrijfswoning, Groeneweg te Beverwijk

Het college besluit:

1. Inzake het bezwaarschrift van mr C.M.E.Verhaegh tegen zijn besluit van 1 februari 2000, nr.1999-21781, waarbij de gevraagde verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Groeneweg, ten name van de heer M.J.Brantjes, is geweigerd zich te verenigen met het advies van de Hoor- en Adviescommissie;

2. gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht, reclamant in zijn bezwaar te ontvangen, de bezwaren gegrond te verklaren en zijn besluit van 1 februari te herzien in die zin, dat de verklaring alsnog wordt verleend.


11.

Heroverweging Awb inzake dwangsom V.d.Leede/Den Helder
Het college besluit overeenkomstig het advies van de HAC het bestreden besluit te handhaven en dus het bezwaar ongegrond te verklaren.

12.

Statenvoordracht inzake de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Het college besluit bijgaande ontwerp-statenvoordracht inzake de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) definitief vast te stellen.

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D.Berger tel. (023) 514 35696, 7

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58

2

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18

1, 12
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 4, 5, 8, 9, 10 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...