Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 22-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

VERZOEKEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van de verzoeken om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning voor:
1. het oprichten van een garage/berging ter vervanging van een bestaande garage/berging op het

2. perceel Hilsdijk 20 te Hattem;

3. het oprichten van bedrijfspaviljoens voor wat betreft een uitbreiding in hoogte op een perceel de Populierenlaan te Hattem.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de terplaatse geldende bestemmingsplannen en met toepassing van artikel 50, lid 6 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunningen te verlenen.

De vrijstellingsverzoeken/aanvragen bouwvergunning liggen met ingang van 24 augustus 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 24 augustus 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Wilgenhof 18 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Darp".

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de achterste bebouwingsgrens.

Belanghebbende, die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.

VERZOEKEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING

MELDING BOUWVOORNEMEN

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning voor het oprichten van een ponystal op het perceel Eijerdijk 16 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Waa, 6e partiële herziening" en met toepassing van artikel 50, lid 6 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/melding bouwvoornemen voor het oprichten van een tuinhuisje op het perceel De Mate 2 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50, lid 6 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.

De vrijstellingsverzoeken/aanvraag bouwvergunning/melding bouwvoornemen liggen met ingang van 24 augustus 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning /melding bouwvoornemen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Bouwactiviteiten

Bouwvergunning is verleend voor:

* het veranderen van een woning, Schipperswal 25 (VZ 11-08-2000). Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een tuinhuisje, Waalstraat 65 (VZ 15-08-2000);
* het oprichten van een tuinschuur/blokhut, Gerstekamp 1 (VZ 15-08-2000).
Monumentenvergunning is verleend voor:

* het plaatsen van een dakkapel, een dakraam, isoleren van de woning en een interne verbouwing, Schipperswal 25 (VZ 11-08-2000). Vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning:
* het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit, Konijnenbergerweg 1 (VZ 11-08-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aanvragen om bouwvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
1. het veranderen, vernieuwen en uitbreiden van een winkel/woning, Kruisstraat 3;

2. het uitbreiden en veranderen van een rundveestal, Geldersedijk 101;

3. het veranderen en uitbreiden van een woning, Rietkamp 18.

Aanvragen kapvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een aanvraag om een kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel:
* Schellerwade 1, 3 bomen.


Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 23 augustus 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie