Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Magnus realiseert omzetgroei van 12 procent

Datum nieuwsfeit: 23-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bescheiden winst, eerste resultaten strategiewijziging zichtbaar Magnus boekt omzetgroei van 12%


· omzet stijgt met 12% naar 18,1 miljoen euro
· netto winst stijgt naar 0,2 miljoen euro (0,01 euro per aandeel)
· aantal medewerkers per 30 juni 2000: 490

· verwachte omzet in 2000: +20 tot 25% (40 tot 42 miljoen euro)
· verwachte nettowinst in 2000: 1 tot 2 miljoen euro
Naarden, 23 augustus 2000 - De omzet van Magnus Holding N.V. is in het eerste

halfjaar van 2000 met 12% gestegen tot 18,1 miljoen euro (ten opzichte van


16,2 miljoen euro in het tweede halfjaar van 1999). De nettowinst bedroeg 0,2
miljoen euro (0,01 per aandeel), tegen een verlies van 1,4 miljoen euro in de

tweede helft van 1999. De omzet per medewerker bedroeg 37.468 euro en de

winst per medewerker 375 euro (tegen 36.637 en -3.168 euro in het tweede

halfjaar van 1999). Deze positieve ontwikkeling is met name te danken aan de

strategische wijzigingen die in het afgelopen halfjaar zijn doorgevoerd.

Magnus, dat zich voorheen hoofdzakelijk richtte op back-office ofwel

ERP-oplossingen, levert nu complete diensten en oplossingen voor eBusiness.

Daarnaast introduceerde Magnus een nieuwe incubator-divisie, waarvan in het

komende halfjaar extra groei-impulsen worden verwacht. Magnus verwacht dat de

omzet in 2000 met 20 tot 25% zal groeien tot 40 à 42 miljoen euro en de

nettowinst tot 1 à 2 miljoen euro.

Europa

De omzet in Europa steeg tot 9,3 miljoen euro, 37% ten opzichte van het

tweede halfjaar 1999 (6,8 miljoen euro). Magnus Europa kreeg opnieuw grote

pan-Europese opdrachten van Sony Broadcast & Professional Europe en

vervolgopdrachten bij Stork, Hunter Douglas en Heineken. Nieuwe

opdrachtgevers zijn onder andere industriële groothandel Yokogawa, specialist

in plastic transportoplossingen Schoeller Wavin en de MeI-ventures. De

orderportefeuille is nagenoeg gevuld, voor een belangrijk deel met opdrachten

op het gebied van eBusiness en elektronische marktplaatsen. Mede door de

herstructureringsmaatregelen daalde het aantal personeelsleden in het eerste

kwartaal, waarbij het personeelsbestand in lijn is gebracht met de benodigde

specialisaties voor werkzaamheden die voortvloeien uit de strategie. Magnus

Europa werft actief getalenteerde eBusiness-specialisten.

Azië

De omzet van Magnus Asia Pacific daalde tot 4,1 miljoen euro, 16% ten

opzichte van het vorige halfjaar (4,9 miljoen euro). Dit is vooral te wijten

aan het ?post-millenniumeffect?, waardoor de vraag naar ERP-diensten in deze

regio uitbleef. Dit werd nog onvoldoende gecompenseerd door eBusiness

opdrachten. Magnus Asia Pacific signaleert een herstel van de vraag naar

IT-diensten, die aan het einde van het eerste halfjaar is ingezet. Nieuwe

klanten in de regio zijn onder andere Satelindo in Indonesië, Carrier in

Thailand en Leica in Singapore. Onlangs nam Magnus een in Indonesië gevestigd

ontwikkelcentrum van productcatalogussystemen over. De verkregen software en

specialisten versterken het serviceportfolio van Magnus.

USA

Magnus USA realiseerde een omzetstijging van 4% naar 4,7 miljoen euro ten

opzichte van 4,5 miljoen euro in de tweede helft van 1999. In het eerste

halfjaar van 2000 heeft Magnus USA de gevolgen van een stagnatie in de

ERP-markt ervaren. Magnus USA kreeg nieuwe opdrachten van onder andere

printerproducent Nexpress, Philips Consumer Electronics en chemiebedrijf UCB.

Personeel

Het totale aantal medewerkers bleef nagenoeg gelijk (490). Een deel van de

medewerkers is het afgelopen halfjaar omgeschoold tot eBusiness-expert. Per 1

juli werd een software-ontwikkelcentrum overgenomen, waardoor het

personeelsbestand inmiddels is uitgebreid met 30 medewerkers. Magnus zal

extra aandacht besteden aan personeelswerving, onder andere via bestaande

netwerken en wervingsadvertenties. Het bedrijf verwacht dat de

incubatordivisie, en de interessante projecten die hieruit voortvloeien, de

aantrekkingskracht op nieuwe, vooral ervaren, medewerkers sterk zal

vergroten. Voor het werven en behouden van ?high potentials? is het totale

aantal beschikbare opties verviervoudigd.

Magnus eCommerce Incubator (MeI)

Ter financiering van de nieuwe divisie MeI gaf Magnus in juni 2000 1,5

miljoen nieuwe aandelen uit. MeI participeert met risicodragend kapitaal en

biedt een compleet portfolio advies- en realisatiediensten voor het snel

opstarten van eCommerce-bedrijven. MeI richt zich op bedrijven die zo snel

mogelijk en met minimaal risico nieuwe bedrijfsmodellen willen realiseren

voor zakendoen via internet. Voor de MeI-activiteiten volgt Magnus de voor

venture capitalist bedrijven gangbare resultaatsbepalingsregels van de

European Venture Capital Association. Participaties worden gewaardeerd op

basis van historische kosten minus een discount. Pas als de herwaarderingen

winst in de resultatenrekening opgenomen. Tot die tijd worden ongerealiseerde

herwaarderingen als voorziening opgenomen in de balans (reserve

ongerealiseerde herwaardering). In het eerste halfjaar van 2000 hebben de

ventures van MeI een positieve bijdrage aan omzet en bedrijfsresultaat van

ongeveer 1,9 miljoen euro geleverd.

Vooruitzichten

In de loop van 1999 heeft Magnus een transitie ingezet van ERP-dienstverlener

naar full service eBusiness solution provider. Naar verwachting zal dit jaar


25% van de omzet afkomstig zijn uit eBusiness-opdrachten. Magnus verwacht dat
de omzet in 2000 met 20 tot 25% zal groeien tot 40 à 42 miljoen euro en de

winst tot 1 à 2 miljoen euro. Naar verwachting heeft MeI aan het eind van dit

jaar tenminste acht belangen in door haar medeopgebouwde internet-bedrijven.

MeI genereert bovendien extra opdrachten voor de twee andere divisies van

Magnus. De winstverwachting is mede gebaseerd op de positieve ontwikkelingen

in Europa, waar de resultaten van de strategiewijziging het eerst zichtbaar

zijn.

Aandeelhoudersvergadering

Op vrijdag 8 september as. organiseert Magnus Holding een buitengewone

vergadering van aandeelhouders. Dit om een structuurwijziging van PYM UA,

grootaandeelhouder van Magnus, en de gevolgen daarvan voor de Holding te

bespreken.

Magnus

Magnus is aanbieder van eCommerce- en IT-oplossingen. Gerenommeerde bedrijven

uit diverse industrietakken hebben Magnus ingeschakeld om hun primaire

processen te verbeteren. Magnus bestaat uit drie divisies: Magnus Management

Consultants (MMC), Magnus Systems Support (MSS) en Magnus eCommerce Incubator

(MeI). MeI biedt een compleet platform dat bedrijven in eBusiness versneld

van start laat gaan, in ruil voor een financieel belang. Het hoofdkantoor van

Magnus is gevestigd in Naarden. Daarnaast heeft het bedrijf vestigingen in

Atlanta, Bangkok, Brussel, Jakarta, Kuala Lumpur, Manilla en Singapore.

Magnus heeft momenteel 520 werknemers. Het bedrijf werd in 1990 opgericht en

heeft sinds 1998 een notering aan de AEX. Voor meer informatie:

www.magnus.com.

| | | Voor meer informatie: | | | | | | Magnus Holding N.V., Caroline Jooren, afdeling Investor Relations | | | | Telefoon: (035) 699 60 60, e-mail: (c.jooren@magnus.nl) | | |

Bijlagen: geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening,

kasstroomoverzicht, kerncijfers, overzicht van omzet en bedrijfsresultaat per

bedrijfsactiviteit en per regio, en kengetallen

(Embedded image moved to file: pic17672.pcx)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie