Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Devote N.V. behaalt 81 procent omzetgroei in eerste halfjaar

Datum nieuwsfeit: 23-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht

Devote N.V. behaalt 81% omzetgroei in eerste halfjaar 2000

Bunnik, 23 augustus 2000 * De Raad van Bestuur van Devote N.V. maakt bekend dat de omzet in het eerste halfjaar 2000 met 81% is gestegen. Het bedrijfsresultaat is in het eerste halfjaar negatief uitgevallen als gevolg van de eenmalige kosten die samenhangen met de integratie van de internetbedrijven Insite en Interchange en het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur, gebaseerd op de kernactiviteiten IT-Architecture en E-Business, zoals aangegeven in het persbericht van 5 juli 2000. Daarmee heeft de Raad van Bestuur van Devote de voorwaarden gecreëerd voor een verdere, wederom winstgevende groei.

Omzet en resultaat
De omzet is in het eerste halfjaar 2000 gestegen tot EUR 10,634 miljoen (NLG 23,433 miljoen) tegenover EUR 5,873 miljoen (NLG 12,942 miljoen) in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfskosten bedragen EUR 13,886 miljoen (NLG 30,600 miljoen) tegenover EUR 4,610 miljoen (NLG 10,159 miljoen) in de eerste helft van 1999. De belangrijkste redenen van de sterke stijging van de bedrijfskosten zijn:
· De volledige consolidatie van de cijfers van Insite per 1 januari 2000 en het consolideren van de cijfers van Interchange per 1 maart 2000.
· De groei van het aantal medewerkers waardoor de posten lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenkosten ruimschoots zijn verdubbeld.
· De kosten van de versnelde integratie van de overgenomen internetbedrijven Insite en Interchange.
· Het opzetten van de nieuwe Devote organisatie.
· Het opstarten van een aantal nieuwe activiteiten.
· De hogere afschrijvingen uit hoofde van goodwill in verband met de acquisities van Insite en Interchange.
Door de versnelde integratie van Insite en Interchange en het opzetten van de nieuwe Devote-organisatie zijn forse eenmalige kosten gemaakt. Deze kosten bestonden zowel uit directe kosten (advies-, opleidings-, herstructureringskosten, etc.) als indirecte kosten. De indirecte kosten bestonden voornamelijk uit het inzetten van consultants bij interne projecten en het opleiden van consultants en commercieel medewerkers.

Bovenstaande leidde tot een negatief bedrijfsresultaat van EUR 3,252 miljoen (NLG 7,167 miljoen). Het eerste halfjaar 1999 werd afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van EUR 1,263 miljoen (NLG 2,783 miljoen).

Het resultaat op basis van EBITDA is in de eerste zes maanden van 2000 EUR 712.000 (NLG 1,570 miljoen) negatief tegenover een positieve EBITDA van EUR 1,460 miljoen (NLG 3,217 miljoen) in de eerste helft van 1999.

Het eerste halfjaar 2000 is afgesloten met een lager positief saldo van financiële baten en lasten van EUR 49.087 (NLG 108.174) tegenover EUR 76.011 (NLG 167.507) vorig jaar. De daling is met name toe te schrijven aan de verkoop van het belang in ONS in 1999 waardoor er in 2000 geen resultaat Deelnemingen verantwoord is.

Na verwerking van een aanzienlijk lagere post Belastingen resteert in het eerste halfjaar 2000 een nettoverlies van EUR 3,177 miljoen (NLG 7,001 miljoen) tegenover een nettowinst van EUR 963.967 (NLG 2,124 miljoen) in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Per aandeel daalde het nettoresultaat tot een verlies van EUR 0,58 (NLG 1,28) tegenover een winst per aandeel van EUR 0,20 (NLG 0,45) over dezelfde periode van 1999. Hierbij is uitgegaan van het aantal uitstaande aandelen medio 1999 en 2000.

Balans
Het balanstotaal is in vergelijking met 1999 aanzienlijk gestegen, vooral als gevolg van de sterk toegenomen omvang van de activiteiten. Belangrijk element van het toegenomen balanstotaal is de stijging van de immateriële vaste activa (goodwill) als gevolg van de acquisitie van het resterende 49% belang in Insite in januari 2000 en de verwerving van alle aandelen Interchange in maart 2000. De materiële vaste activa zijn gestegen door onder meer de verhuizing naar een nieuw kantoorpand in Bunnik als gevolg van het toenemend aantal medewerkers en de acquisities van Insite en Interchange. De mutatie in de financiële vaste activa is veroorzaakt door de verkoop van het belang in ONS en de uitbreiding van het belang in InterEstate.Com tot 44,6%, tezamen met leningen die aan InterEstate.Com zijn verstrekt.

Financiële positie gezond
De financiële positie is gezond met een eigen vermogen van EUR 29,044 miljoen (NLG 64,004 miljoen) ten opzichte van een balanstotaal van EUR 33,128 miljoen (NLG 73,004 miljoen). Daarmee bedraagt de solvabiliteit per 30 juni 2000 88% tegenover 72% per 30 juni 1999.

Het aantal uitstaande aandelen bedroeg op 30 juni 2000 5.469.674 tegen 4.880.972 stuks per 31 december 1999.

Nieuw Devote
De integratie van de activiteiten van Insite en Interchange en de daaruit voortgekomen herstructurering hebben geleid tot een geheel nieuwe, centraal aangestuurde structuur van Devote. De activiteiten zijn gegroepeerd in twee kernactiviteiten: IT-Architecture en E-Business. Met de nieuwe organisatie kan Devote opdrachtgevers full-service ondersteunen in alle onderdelen van complexe E-Business projecten, waaronder e-commerce, intranet- en extranettoepassingen. In totaal werkten op 30 juni 2000 331 medewerkers bij Devote tegenover 219 per 31 december 1999.

Commerciële hoogtepunten eerste halfjaar 2000

· Devote ontvangt een aantal belangrijke e-business opdrachten van gerenommeerde opdrachtgevers. Het gaat daarbij om zowel bestaande klanten als nieuwe. Een toenemend aantal projecten heeft een internationaal karakter.
· Onder de nieuwe opdrachtgevers zijn te vinden:
· - Elsevier Science Direct

· - Elsevier Bedrijfsinformatie

· - SUN Microsystems

· - Connexxion

· - Kappa Packaging

· - NVS Verzekeringen

· - Sligro

· - McGregor

· - Freeler

· - Delta Lloyd

· Op 11 januari 2000 neemt Devote het resterend 49% belang in Insite over en op
· 7 maart 2000 acquireert Devote het internetbedrijf Interchange Group.
· Devote vergroot het belang in InterEstate.Com tot 44,6%. InterEstate.Com is een internetbedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van gespecialiseerde internet communities en doelgroepgerichte marktplaatsen, oftewel 'business webs'. Onlangs heeft InterEstate.Com een joint-venture opgericht met Magnus. InterEstate.Com laat een duidelijke groei zien.
· Devote sluit een strategische samenwerkingsovereenkomst met Infonet. Beide bedrijven starten een gemeenschappelijke activiteit op het gebied van Applicatie Hosting (ASP) onder de naam eBusiness Availability Services.

· Devote gaat een partnerovereenkomst aan met de Duitse GEDYS Internet AG en krijgt daarmee rechtstreeks toegang tot grote internationaal opererende bedrijven waar consultancy diensten zullen worden uitgevoerd op het gebied van e-business.
· Devote start een eigen participatiemaatschappij onder de naam 'eCentive', met als doel internetondernemers te helpen met technologie en know-how om zo snel mogelijk succesvol te worden. Ook eigen initiatieven waaronder 'FlashVertising.Com' worden hier ondergebracht.
Vooruitzichten
De ontwikkeling van de omzet in het tweede halfjaar 2000 wordt met veel vertrouwen tegemoet gezien. Op basis van de huidige inzichten gaat de Raad van Bestuur ervan uit dat de omzet over heel 2000 ruwweg dezelfde groei zal laten zien als in 1999. Zoals gemeld in het persbericht van 5 juli j.l. wordt verwacht dat het resultaat vóór rente, belasting en afschrijving van goodwill (EBITDA) voor het gehele jaar 2000 positief is maar zal achterblijven bij het niveau van 1999.

Bunnik, 23 augustus 2000
Raad van Bestuur Devote N.V.

Voor nadere informatie:
D. Steen, Chief Marketing Officer
Of: Drs. M. Kuperus RC, Chief Financial Officer
Telefoon: 030 * 656 9010

Zie ook onze website: www.devote.nl


·

·

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie