Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar asbest in gemeentelijke panden Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 23-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Onderzoek naar asbest in gemeentelijke panden

Bij een gericht asbestonderzoek in 50 panden van de gemeente Rotterdam, is bij 33 panden in verschillende toepassingen en hoeveelheden asbest aangetroffen. In de meeste gevallen was het asbest verwerkt in technische ruimten. In geen der gevallen is het gevaarlijke blauwe spuitasbest gevonden.
GGD en Arbo-Unie West Nederland hebben de gezondheidsrisico's beoordeeld en geconcludeerd dat het niet te verwachten is dat in de panden het publiek of personeel wordt blootgesteld aan ontoelaatbare asbestconcentraties. In overleg met de economische eigenaren wordt een plan van aanpak opgesteld om het asbest te verwijderen of om beschermende voorzieningen aan te brengen. Ook alle overige gemeentelijke panden zullen op de aanwezigheid van asbest gecontroleerd worden.

De 50 onderzochte panden behoren tot de meer risicovolle panden waarin mogelijk in het verleden asbest verwerkt zou zijn. Voor de mens kan asbest gevaarlijk zijn als asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden. Op basis van wettelijke richtlijnen zijn er feitelijk drie categorieën waarin het asbest is verwerkt.
Bij categorie 1 is er een grote kans op het vrijkomen van vezels, bij categorie 2 is die kans kleiner en bij de derde categorie zijn de vezels zo hechtgebonden in het materiaal dat, bij normaal gebruik, geen vezels kunnen vrijkomen. Bij 12 panden is de eerste categorie aangetroffen. Panden waar deze eerste categorie is aangetroffen, bevatten vrijwel altijd ook categorie twee en drie. In 8 panden werd categorie 2 aangetroffen en in 33 panden categorie drie.

Aanpak asbest
De economische eigenaren zijn ondertussen op de hoogte gebracht van de asbestbevindingen en wordt in overleg met Gemeentewerken een plan van aanpak opgesteld. Bij een aantal panden, zoals het Stadskantoor en De Doelen, is al met de uitvoering van de maatregelen begonnen. Van belang is dat die panden die vallen in categorie 1 en 2, snel worden aangepakt om blootstelling aan astbest te voorkomen. Dit kan door het verwijderen of fixeren van asbest, dat beschadigd of niet hechtgebonden is. Tevens moet voorkomen worden dat er onoordeelkundig met asbesthoudende materialen wordt omgegaan.
Alleen als de situatie dat toelaat, kan worden besloten om de aanpak uit te stellen totdat het reguliere onderhoud plaatsvindt. Bij panden waar alleen de derde categorie, is gevonden, waarbij dus geen asbestvezels vrijkomen, kan het verwijderen van het asbest uitgesteld worden tot het moment dat er sprake is van onderhoud, renovatie of sloop van het pand.

Om de kans op onzorgvuldig handelen met het aanwezige asbest te voorkomen, raadt Gemeentewerken de eigenaren van de panden aan om een 'gebruikershandleiding' asbest te ontwikkelen. Gemeentewerken zal hierbij ondersteuning bieden. In de handleiding worden onder meer procedures, richtlijnen en werkafspraken opgenomen over hoe te handelen bij aanwezigheid van asbest in het pand. Daarnaast is voorlichtingsmateriaal over asbest gemaakt.
Omdat de verwachting is dat de vraag naar informatie over asbest in de toekomst toeneemt wordt bij Gemeentewerken een "Infopunt Asbest" ingesteld.

Overige gemeentelijke panden
De asbestrisico-inventarisatie zal verder voortgezet worden voor alle panden waar de gemeente economisch eigenaar van is. De eerst komende drie jaar wordt begonnen met de meer risicovolle panden. Naar verwachting betreft dit maximaal 1500 panden. Ook is het van belang om het zicht op aanwezigheid van asbest voor de gemeentelijk panden in de toekomst actueel te houden. Daarvoor zal het OBR direct bij aankoop van panden een asbestinventarisatie laten doen

Voor de sanering van het asbest in de panden van het proefproject bedragen de kosten vermoedelijk rond de 2 miljoen gulden. De kosten zijn gebaseerd op een totale verwijdering van het asbest of als dat niet mogelijk is, beschermende maatregelen. De saneringskosten komen ten laste van de economische eigenaar. Het proefproject zelf heeft ruim 550.000 gulden gekost.

Voor het vervolgtraject wordt geschat dat de kosten voor de inventarisatie tussen de zes en acht miljoen gulden zullen gaan bedragen. Een uitvoeringsperiode van drie jaar wordt door Gemeentewerken haalbaar geacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie