Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opnieuw meer kinderen geboren

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Opnieuw meer kinderen geboren

In het eerste halfjaar van 2000 zijn ruim 102 duizend kinderen geboren. Dit waren er 4 duizend meer dan in de eerste zes maanden van 1999. De stijging die in 1997 is begonnen, houdt dus aan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar werden voor het eerst sinds 1972 meer dan 200 duizend kinderen geboren. Als het aantal in de tweede helft van dit jaar hoog blíjft, kan het totale aantal geboorten in het jaar 2000 uitkomen op 205 à 210 duizend. Dat is beduidend meer dan vorig jaar werd verwacht. In vergelijking met 1996 zou het aantal geboorten in 2000, indien de tendens zich voortzet, zelfs 15 à 20 duizend hoger uitvallen.

Meer kleine gezinnen
Sinds het begin van de stijgende tendens in 1997 heeft de stijging vooral betrekking gehad op eerste kinderen. Dat is ook de eerste helft van dit jaar het geval geweest. Een consequentie van de stijgende geboorteaantallen kan zijn dat de kinderloosheid minder zal toenemen dan tot nu toe werd aangenomen. Aangezien de meeste vrouwen een gezin met meer dan één kind willen, is ook het aantal tweede kinderen gestegen. Slechts één op de vijf vrouwen die moeder wordt houdt het bij één kind. De stijging van het aantal derde en volgende kinderen is beperkt gebleven. Er wordt daarom geen toename verwacht in het aandeel grote gezinnen.

Toekomst
Voor een deel kan de stijging in de afgelopen jaren in verband worden gebracht met de gunstige economische ontwikkeling. Als het vertrouwen in de economie hoog is, neemt het gemiddelde kindertal per vrouw toe. De vraag of de vruchtbaarheidscijfers hoog blijven, hangt dus mede af van de economische ontwikkeling in de komende jaren. Afgezien daarvan gaat het CBS er van uit dat er uiteindelijk een einde komt aan de stijging van het aantal geboorten. Met name omdat het aantal vrouwen in de gezinsvormende leeftijd de komende jaren sterk zal dalen als gevolg van de geringe omvang van de generatie uit de jaren zeventig. Een daling van het aantal geboorten in de komende tien jaar is hierdoor zeer waarschijnlijk.

Europa
Met gemiddeld 1,65 kind hadden vrouwen in Nederland in 1999 een niveau dat boven het gemiddelde lag van vrouwen in de Europese Unie (1,45). Ierland voerde voor 1999 de lijst aan met 1,89 kind per vrouw, gevolgd door Frankrijk met 1,77. Denemarken en Finland volgden met gemiddeld 1,74 kind per vrouw. In Zuid-Europese landen als Italië (1,21) en Spanje (1,19) lag het kindertal in 1999 veel lager. Ook Duitsland had met 1,37 vorig jaar een relatief laag kindertal. Op grond van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2000 kan het cijfer voor Nederland dit jaar uitkomen op 1,70 à 1,74 kind per vrouw. Dit zou betekenen dat Nederland binnen Europa duidelijk tot de landen met de hoge vruchtbaarheidscijfers zou gaan behoren.

Technische toelichting
Op basis van de cijfers voor de eerste helft van 2000 zijn ramingen voor het gehele jaar opgesteld. Voor deze ramingen geldt een onzekerheidsmarge. Bij de ramingen is verondersteld dat zich in de tweede helft van 2000 geen plotselinge sterke daling in de geboorteaantallen zal voordoen. De cijfers over het gemiddelde kindertal per vrouw zijn gebaseerd op het totale vruchtbaarheidscijfer dat wel wordt aangeduid als TFR (Total Fertility Rate). De TFR is een gestandaardiseerd cijfer dat niet gevoelig is voor veranderingen in het aantal vrouwen in verschillende leeftijden. Bron Europese cijfers: Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 10/2000: "first results of the demographic data collection for 1999 in Europe".

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie