Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 HCI NV

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

HCI meldt stijging halfjaarlijkse nettowinst met 9% naar US$ 10,5 miljoen

Amsterdam, 24 augustus 2000

Distributeur van chemische producten Holland Chemical International N.V. (HCI) meldt een omzetstijging van 18,7% naar US$637 miljoen in het eerste halfjaar van 2000. De bedrijfswinst kwam uit op US$ 23,7 miljoen, een stijging van 9,7% in vergelijking met dezelfde periode van 1999. De nettowinst steeg met 9% naar US$ 10,5 miljoen. Het volume van de lopende activiteiten steeg met 9,3% in vergelijking met dezelfde periode van 1999, terwijl de gemiddelde prijs van de verkochte producten iets hoger lag dan in 1999. De recente aankoop van Superfos Chemicals (inmiddels omgedoopt tot HCI Nordic) zorgde, overeenkomstig de verwachtingen, voor een positieve bijdrage aan de resultaten. Alle distributiedivisies van chemische producten behaalden betere bedrijfsresultaten. Een aanmerkelijke daling van de bijdrage van de terminaldivisie had een negatieve invloed op de resultaten en hogere IT-kosten in verband met het lopende SAP-project resulteerden in gestegen bedrijfskosten.

De winst per aandeel (WPA) steeg met 5% naar US$ 0,63 per aandeel vergeleken met US$ 0,60 in 1999. Uitgedrukt in Euro (gebruikmakend van de wisselkoersen van het einde van elke rapportageperiode) steeg de WPA met 14% naar Euro 0,66 per aandeel. Deze stijging werd bereikt ondanks een stijging van 3,3% van het gemiddelde aantal uitstaande aandelen als gevolg van aandelendividenden.

Wij verwachten dat de WPA over 2000 tenminste gelijk zal zijn aan die over 1999.

Toelichting op de resultaten
De totale omzet in het eerste halfjaar van 2000 steeg met US$ 100 miljoen (18,7%) naar US$ 637 miljoen. De omzet uit de distributieactiviteiten - de kernactiviteit van HCI - steeg naar US$ 630,3 miljoen in vergelijking met US$ 528,3 miljoen in dezelfde periode van het afgelopen jaar. Acquisities leverden een bijdrage van US$ 50,1 miljoen, terwijl de omzet van de lopende distributieactiviteiten steeg met US$ 51,9 miljoen of 9,8%, met name als gevolg van een organische volumegroei van 9,3%.

De totale bruto inkomsten stegen met 14,7% naar US$ 140,1 miljoen. De acquisities niet meegerekend, stegen de bruto inkomsten met 5,2%. De bedrijfskosten stegen in het eerste halfjaar met 15,8% naar US$ 116,4 miljoen. De invloed van de acquisities buiten beschouwing latend, stegen de bedrijfskosten met 6,7%, voornamelijk als gevolg van gestegen IT-kosten. De totale brutomarge daalde van 22,8% naar 22,0%. De marge op de distributieactiviteiten daalde van 21,6% naar 21,2%. De terminalinkomsten daalden met 17,7% naar US$ 6,8 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg US$23,7 miljoen, een stijging van 9,7%. De rentekosten stegen als gevolg van hogere leningen voor de financiering van de acquisitie van Superfos en van hogere rentetarieven. Het nettoresultaat bedroeg US$ 10,5 miljoen in vergelijking met US$ 9,7 miljoen in het eerste halfjaar van 1999.

Noord-Amerika liet een verkoopstijging van 11% naar US$ 386 miljoen zien. De bedrijfswinst verbeterde naar US$14,4 miljoen in vergelijking met US$ 13,1 miljoen over dezelfde periode van 1999. De resultaten in de sector Oil & Gas verbeterden aanmerkelijk als gevolg van meer activiteiten in deze industrie, met name in Canada. In de VS stonden de marges onder druk, omdat prijsstijgingen niet altijd direct konden worden doorberekend aan de klanten.

In Latijns-Amerika bleven de distributieactiviteiten verbeteringen boeken. De bedrijfswinst van de distributieactiviteiten verbeterde met 5,3% in vergelijking met 1999. Met name opmerkelijk waren de voortdurende goede resultaten in Brazilië, terwijl zowel Mexico als Argentinië een ommekeer lieten zien en positieve bijdragen leverden. De terminalactiviteiten, die geen kernactiviteit zijn, vormden de zwakke schakel met een daling in de bedrijfswinst van US$ 1,6 miljoen naar US$ 1,0 miljoen, als gevolg van een lagere omzet. Er is een plan geïmplementeerd met als doel verbetering van de situatie en HCI heeft alle vertrouwen in betere resultaten over de tweede helft van het jaar. De totale bedrijfswinst van de divisie Latijns-Amerika daalde dientengevolge met 11,8% naar US$ 8,7 miljoen (eerste halfjaar van 1999: US$ 9,8 miljoen).

Europa meldde een verkoopstijging, inclusief acquisities, van 107% tot US$ 107,9 miljoen in vergelijking met US$ 52,1 miljoen in 1999. De verkopen stegen in alle landen. De bedrijfswinst verbeterde van US$ 1,3 miljoen in 1999 naar US$ 3,9 miljoen in 2000. HCI Nordic presteerde goed en volgens de verwachtingen. De verkopen in de vier maanden vanaf maart, toen HCI Nordic werd aangekocht, tot juni, bedroegen US$ 50 miljoen en dit resulteerde in een bijdrage aan de bedrijfswinst van US$ 2,4 miljoen. Wij verwachten dat deze onderneming een positieve bijdrage aan de WPA zal blijven leveren. De verbetering van de bedrijfswinst van de lopende activiteiten werd behaald in Centraal Europa.

Verwachting
Wij verwachten dat de marktomstandigheden gunstig zullen blijven. De activiteiten op het gebied van distributie van chemisch producten zullen goed blijven presteren, met een overtuigende prestatie van de activiteiten Oil & Gas. De niet-kernactiviteiten in terminals zullen de eerste tekenen van een positieve ommekeer laten zien. Tegelijkertijd zullen de IT-kosten stijgen. Wij verwachten dat, over het gehele jaar genomen, de winst per aandeel tenminste gelijk zal zijn aan die over 1999. Profiel Holland Chemical International
Holland Chemical International (HCI) is een toonaangevende, wereldwijde distributeur van chemische producten en grondstoffen. HCI fungeert daarbij als essentiële schakel tussen fabrikanten en eindgebruikers van chemische producten en beweegt zich op die marktsegmenten waarop het op grond van ordergrootte en geografische locatie qua kosten en service winstgevend kan opereren. De toegevoegde waarde die HCI biedt bestaat onder meer uit het tot stand brengen en specificeren van chemische producten, just-in-time leveringen, technische diensten, applicatietechnologie, verpakking en logistieke diensten. Deze activiteiten worden uitgevoerd in 30 landen, met kantoren en faciliteiten op 126 locaties. In 1999 werd ongeveer 2,2 miljoen scheepston verwerkt, bij een omzet van ongeveer USD 1,1 miljard. Op 29 februari 2000 heeft HCI Superfos Chemicals overgenomen, het grootste distributiebedrijf in Scandinavië met een verkoop in 1999 ter waarde van USD 160 miljoen. Een aanverwante activiteit is de opslag van vloeibare en droge producten. HCI bezit 12 terminals, gevestigd in 8 landen, met een totale opslagcapaciteit voor vloeibare producten van 222.000 kubieke meter, een totale opslagcapaciteit voor droge producten van 102.000 scheepston, en een totale doorvoer op jaarbasis van 1,4 miljoen ton. Holland Chemical International NV is sinds 31 oktober 1997 genoteerd aan de Officiële Markt van de AEX-Effectenbeurs in Amsterdam.

/ / / / /

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
ir G.W.F. Hol, Voorzitter Raad van Bestuur, of de heer M.D. Nadin, CFO, Tel.: 020 - 6972009.

Website: www.hollandchemical.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie