Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 ING Groep NV

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Financiële Persberichten

Perscontacten: tel. 020 - 541 5446 Investor relations: tel. 020 - 541 5462 Amsterdam, 24 augustus 2000

Resultaten eerste halfjaar 2000 ING Groep


* Stijging operationele nettowinst per aandeel van 28%
* Hogere winstverwachting voor geheel 2000: stijging operationele nettowinst per aandeel van ten minste 20%, inclusief ReliaStar

* ING verhoogt financiële doelstellingen (operationeel netto REV van ten minste 18%; stijging operationele nettowinst per aandeel van ten minste 12% per jaar)

* Top 10-positie in de VS met ReliaStar en Aetna Financial Services

* Interimdividend EUR 0,82 (+ 30%)

"Een stijging van de operationele nettowinst per aandeel van 28% laat zien dat ING in zeer goede vorm is. Alle kernactiviteiten vertonen een sterke winststijging. Inclusief de verwachte winstbijdrage van ReliaStar geven deze resultaten ons het vertrouwen om de winstverwachting voor het hele jaar 2000 te verhogen naar een stijging van de operationele nettowinst per aandeel van ten minste 20%", aldus bestuursvoorzitter Ewald Kist. "Met de acquisities van ReliaStar en Aetna Financial Services is de strategische positie van ING aanzienlijk verbeterd. Wij hebben onze strategische doelstelling behaald om een top 10-positie te verkrijgen in de voortdurende groeiende markt in de VS voor verzekeringen en vermogensvorming. Met Aetna International hebben wij de schaalgrootte van onze verzekeringsbedrijven in Azië en Latijns Amerika aanzienlijk vergroot. ING Direct, ons internet- en direct-marketingbedrijf, heeft haar deuren geopend in Frankrijk en in de VS zijn wij klaar voor de start. Onlangs hebben wij een levensverzekeringsvergunning verkregen voor China. Wij gaan een nieuwe fase in de ontwikkeling van ING in, waarbij wij ons zullen richten op het behalen van maximaal voordeel uit de aanzienlijke mogelijkheden tot synergie binnen onze Groep. ING heeft binnenkort 50 miljoen klanten en er zijn aantrekkelijke mogelijkheden voor cross-selling binnen dit wereldwijde klantenbestand. Daarom willen wij ons ervoor inzetten meer aandeelhouderswaarde te realiseren door het verhogen van onze financiële doelstellingen."

 
 
 Kerncijfers 
 (in miljoenen euro's,   eerste zes   eerste zes   % 
 behalve bedragen per   maanden 1999  maanden 2000  mutatie 
 aandeel) 
 
 Operationele nettowinst: 
 - 
 verzekeringsactiviteiten   958     1.139      18,9 
 - bancaire activiteiten   661      932     41,0 
 Operationele nettowinst  1.619     2.071      27,9 
 Niet-operationele posten 1.693     3.413 
 Nettowinst        3.312     5.484      65,6 
 Operationele nettowinst 
 per gewoon aandeel    1,69      2,16      28,0 
 Interimdividend per 
 gewoon aandeel      0,63      0,82      30,2 
 
 
 (in miljarden euro's)   31 december  30 juni 2000 
              1999 
 
 Balanstotaal       492,8     555,4      12,7 
 Eigen vermogen       34,6      34,2     - 1,0 
 Totaal beheerd vermogen  345,3     359,8      4,2 
 Operationeel netto 
 rendement op eigen    10,2%     12,1% 
 vermogen 
 

* Winstverwachting 2000

* ING verhoogt financiële doelstellingen vanaf 2001
* Actuele ontwikkelingen

* Financiële hoofdpunten

* Interimdividend


* Lees of download het volledige persbericht als een pdf file (ing2kw00.pdf, 82 KB)
(Deze PDF-file kan direct gedownload worden door de link met de rechter muisknop aan te klikken en daarna te klikken op 'save target as' of 'save link as'. Om een PDF-file te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader op uw computer nodig. Zie daarvoor de knop 'Help'.)

Aanvullende informatie:


* Specificaties winst- en verliesrekening (ing2kw00.xls, 227 KB, Engels)
(Dit is een Microsoft Excel spreadsheet. Cijfers per kwartaal zijn verkregen door de voorgaande kwartaalcijfers af te trekken van de cumulatieve cijfers, en zijn gebaseerd op operationele resultaten.)

In deze publicatie zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen in meer dan geringe mate afwijken van deze inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden, inclusief die in de voor ING belangrijke markten (ii) de resultaten op de financiële en /of opkomende markten (iii) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin (v) mate van verval in portefeuille (vi) het rentepeil (vii) de valutakoersen, inclusief de Euro- U.S. dollar wisselkoers (viii) toenemende concurrentie (ix) wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief t.a.v. de monetaire convergentie en de Economische en Monetaire Unie (x) wijzigingen in het beleid van centrale banken en/ of buitenlandse overheden en (xi) algemene concurrentiefactoren, meer in het algemeen op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie