Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

RZO vindt belastingheffingsbeleid niet uitgebalanceerd

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

24 augustus 2000

Beleid ten aanzien van belastingheffing van ondernemers vertoont geen duidelijke lijn

De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) oordeelt in een brief aan de Tweede Kamer dat het Ministerie van Financiën moeite heeft met het ontwikkelen van een integrale visie op de belastingheffing van ondernemers. Dit schrijft de RZO als reactie op het wetsvoorstel ondernemerspakket 2001, dat de Kamer binnenkort gaat behandelen.

De RZO vindt het beleid ten aanzien van de belastingheffing van het bedrijfsleven niet uitgebalanceerd. De doelstelling van de kabinetsvoorstellen is weliswaar positief, maar de uitwerking is daarmee niet altijd in overeenstemming. Zo bemoeilijkt de meesleep- en meetrekregeling bedrijfsoverdrachten in familieverband ernstig. Ook de afschaffing van het 20%-tarief bij overlijden frustreert de voortzetting van de onderneming.

Een van de kernpunten in het ondernemerspakket 2001 vormt de herinvesteringsreserve. Daarbij kan de reserve voor bedrijfsmiddelen die in minder dan tien jaar worden afgeschreven gebruikt worden voor nieuwe bedrijfsmiddelen met een andere economische functie dan de oorspronkelijke. De RZO vindt dat het voorstel niet ver genoeg gaat. Hij vindt dat een herinvesteringsreserve moet worden ingevoerd voor alle bedrijfsmiddelen, dus ook voor onroerende zaken. Het is de RZO niet duidelijk waarom dit niet wordt voorgesteld.

De kring van personen waaraan zonder fiscale afrekening over de opgebouwde reserves kan worden overgedragen wordt uitgebreid van de huidige beperkte familiesfeer tot de medeondernemer die al minstens drie jaar actief betrokken is bij het drijven van de onderneming. Dit kan tot allerlei conflicten leiden. De RZO vindt het dan ook een beter idee om te eisen dat het ondernemingsvermogen minstens drie jaar na de overdracht in het bedrijf blijft.
Grote bezwaren heeft de RZO ertegen, dat de driejaars eis na een overgangsjaar in 2001 ook in de familiesfeer gaat gelden. Juist daar kunnen de spanningen hoog oplopen, bijvoorbeeld als de opvolger structurele veranderingen in de bedrijfsvoering nodig vindt. Daarom wenst de RZO dat de huidige regeling waarin de driejaars eis niet voorkomt, in de familiesfeer overeind blijft.

Vanuit het midden- en kleinbedrijf is jarenlang gepleit voor een regeling waarbij terugkeer uit de BV mogelijk wordt zonder dat over de stille en fiscale reserves moet worden afgerekend. Die regeling komt er nu. Maar de eisen daarbij zijn volgens de RZO zo stringent dat in de praktijk niet veel gebruik van de regeling zal worden gemaakt. Vooral de eis dat de BV moet worden ontbonden is bezwaarlijk. Daardoor moeten bijvoorbeeld lijfrente- en pensioenverplichtingen bij een levensverzekeraar worden afgestort. Dit kapitaal is dus niet meer beschikbaar voor de onderneming.

Boxshopping mogelijk
Tenslotte verbaast de RZO er zich over, dat het voorstel wèl een boxoverschrijdende verliesverrekening mogelijk maakt voor groene beleggingen terwijl ten aanzien van verliezen uit aanmerkelijk belang (box II) bij hoog en bij laag werd volgehouden dat verliesverrekening met de boxen I en III niet wenselijk is, omdat dat tot boxshopping zou leiden. Dezelfde argumentatie kan ten aanzien van groene beleggingen ook worden aangevoerd.

RZO
De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap is het advies- en kenniscentrum t.b.v. het zelfstandig ondernemerschap.
De RZO heeft tot doel bij te dragen aan een krachtig en dynamisch zelfstandig ondernemerschap in Nederland door middel van kennisopbouw, beleidsonderzoek en advisering. De RZO geeft als onafhankelijk orgaan adviezen en richt zich op beleidsvorming in Den Haag en Brussel en op maatschappelijke organisaties. Kerngebieden van de advisering zijn: arbeid, belastingzaken, ondernemer / onderneming, onderwijs, sociale zekerheid en administratieve lasten.

Voor meer informatie:
Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap
Contactpersoon mr. J.P.M. Kommers
tel. 070-3065020

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie