Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over huursubsidie voor WIW-er Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over huursubsidie voor wiw-ers in rotterdam
Gemaakt: 28-8-2000 tijd: 14:7


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 augustus 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretarissen van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de antwoorden op de vragen van het lid Van Gent over korting op huursubsidie voor WIW'ers in Rotterdam.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)


2990013700

Beantwoording van de vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretarissen van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over korting op huursubsidie voor WIW'ers in Rotterdam.

Vraag 1

Kent u het artikel " Korting huursubsidie bedreigt vrijwilligers" Rotterdams Dagblad, 6 juli 2000, over de mogelijke korting op de huursubsidie voor mensen die vanuit de Wiw-regeling een onkostenvergoeding ontvangen?

Antwoord 1

Ja. In het artikel is ingegaan op de vergoeding die langdurig werklozen ontvangen voor hun deelname aan projecten die erop gericht zijn hen te activeren en te betrekken bij de samenleving. Deze ingevolge de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) toegekende vergoeding is in het artikel betiteld als een onkostenvergoeding. Er dient echter onderscheid te worden gemaakt tussen een onkostenvergoeding, die door en ten laste van de instelling of organisatie waar het vrijwilligerswerk wordt verricht wordt uitbetaald, en een subsidie of premie die door de gemeente op grond van de WIW wordt verstrekt.

Een vergoeding van de werkelijk gemaakte onkosten door de instelling waarvoor wordt gewerkt, dan wel een - binnen de daartoe geldende grenzen - toegekende forfaitaire onkostenvergoeding, is belastingvrij en wordt niet tot het inkomen gerekend. De onkosten-vergoeding kan niet uit hoofde van de WIW worden verstrekt. De gemeente kan op grond van artikel 3 van de WIW aan een langdurig werkloze een subsidie c.q. premie verstrekken voor het verrichten van activiteiten die bijdragen tot sociale activering zoals vrijwilligerswerk. Anders dan de genoemde onkostenvergoeding behoren de Wiw-premies wel tot het belastbaar inkomen. Deze belastbaarheid van Wiw-premies is gebaseerd op al jaren bestaande regelgeving en is dus niet het gevolg van nieuwe belastingwetgeving.

Uit informatie van de gemeente Rotterdam is mij gebleken dat in het artikel ten onrechte wordt gesproken van een onkostenvergoeding. De deelnemers aan "Onbenutte Kwaliteiten" krijgen maandelijks een zgn. "OK-bonus", dat is de Rotterdamse variant van de WIW-vrijwilligerspremie

Wij voegen hieraan nog toe dat evenmin sprake is van een onkostenvergoeding bij de ook in Rotterdam bestaande vacatiegelden, die de gemeente in het kader van de uitvoering van de Algemene bijstandswet betaalt aan leden van cliëntpanels en cliëntenraad.

Vraag 2 en 4

Klopt het, dat een grote groep mensen in Rotterdam die vrijwilligerswerk doen, en uit hoofde van de Wiw een onkostenvergoeding ontvangen, deze als gevolg van de nieuwe belastingwetgeving bij hun inkomen dienen te tellen? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Speelt het probleem ook in andere gemeenten? Zo ja, op welke schaal?


2

Antwoord 2 en 4

De maandelijkse OK-bonussen zijn aan te merken als een periodieke uitkering als genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (in verbinding met artikel 30, eerste lid, onderdeel a) en behoren dientengevolge tot het belastbaar inkomen van de belanghebbende. Het is dus juist dat de premie bij het inkomen moet worden geteld; er is op dit punt geen sprake van nieuwe belastingwetgeving.

De per 1 januari 1999 gewijzigde fiscale behandeling, te weten het onder de loonbelasting brengen van deze zogenoemde stimuleringspremies, heeft in de belastbaarheid geen wijziging aangebracht en heeft slechts tot doel te voorkomen dat de belanghebbende, als gevolg van het ontvangen van een periodieke premie, later alsnog met een aanslag inkomstenbelasting zou worden geconfronteerd. De gemeente is in deze aangewezen als inhoudingsplichtige.

Stimuleringspremies zoals de OK-bonus worden in meerdere gemeenten verstrekt. Er bestaat geen inzicht op welke schaal het verstrekken van dit soort vrijwilligerspremies voorkomt.

Vraag 3 en 6

Deelt u de mening dat de onkostenvergoedingen vanuit de Wiw niet aangemerkt dienen te worden als inkomen, en dus ook bij de bepaling van het recht op, en de hoogte van de inkomensafhankelijke regelingen buiten beschouwing moet blijven, zodat maatschappelijk waardevolle activiteiten van de vrijwilligers kunnen worden voortgezet? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid op korte termijn de belastingwetgeving zodanig aan te passen, dat het optellen van onkostenvergoedingen bij het inkomen wordt uitgesloten, of bent u bereid een regeling te treffen voor de groep gedupeerden, vergelijkbaar met de overgangsregeling huursubsidie voor ex-banenpoolers?

Zo neen, waarom niet?

Antwoord 3 en 6

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 wordt een onkostenvergoeding niet aangemerkt als inkomen.

Alle periodieke WIW-premies, dus niet alleen de premies voor het verrichten van vrijwilligerswerk, worden - het zijn immers geen onkostenvergoedingen - tot het inkomen gerekend. Dat heeft tot gevolg dat deze premies hun doorwerking hebben naar regelingen die het belastbaar inkomen gebruiken als maatstaf voor subsidies en kwijtscheldings-mogelijkheden. In de belastbaarheid als zodanig is ten opzichte van voorgaande jaren geen verandering gekomen; er kan dus geen sprake zijn van "gedupeerden".

Ik bekijk momenteel samen met de Staatssecretaris van Financiën wat de meest passende behandeling van de stimuleringspremies is, waarbij met name gekeken zal worden naar de inkomensgevolgen als gevolg van het aanvaarden van werk (armoedeval).De kamer zal hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

Vraag 5

Geldt de korting, behalve op de hoogte van de uit te keren huursubsidie, eveneens voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zowel op lokaal als op landelijk niveau?


3

Antwoord 5

Het ontvangen van vorenbedoelde premies leidt tot een hoger belastbaar inkomen en werkt dientengevolge door in alle regelingen die het belastbaar inkomen als grondslag nemen voor het bepalen van de hoogte van de aanspraken.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...