Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Noord-Holland selecteert architect nieuwbouw provinciehuis

Datum nieuwsfeit: 24-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Week 35

Noord-Holland selecteert architect nieuwbouw provinciehuisMaandag 24 augustus 2000

Noord-Holland selecteert architect nieuwbouw provinciehuis Een nieuwe stap is gezet om te komen tot vernieuwing van het provinciehuis in Haarlem: de eerste selectie van ontwerpers staat voor de deur. Zoals bekend is hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten een deel van de gebouwen van het bestuurscentrum aan de Dreef te Haarlem te vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw moet aansluiten op het historische paviljoen `Welgelegen' en onder andere een nieuwe statenzaal omvatten en een parkeervoorziening voor 240 auto's. Het totaal te realiseren oppervlak zal tenminste circa 12.500 m2 bedragen. De uitbreiding is naar verwachting medio 2005 gereed. De totale investeringskosten voor het project worden begroot op ruim 70 miljoen gulden.

Om te komen tot de keuze van een architect voor dit werk, wordt een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Uit degenen die reageren worden vijf ontwerpers geselecteerd die de opdracht krijgen een voorstel voor de nieuwbouw te ontwikkelen. Uit deze vijf voorstellen wordt een keuze gemaakt voor de architect die zijn voorstel in een ontwerp gaat uitwerken. De provincie verwacht voor eind november de vijf ontwerpers te kunnen selecteren. De definitieve keuze van de architect is voorzien medio 2001.

Nadere informatie over deze Europese aanbesteding is hier te vinden.Week 34

Visie op problematiek doorgaand verkeer Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort beschikbaar
Gedeputeerde Staten in principe accoord met fusie CAL-gemeenten Presentatie van begroting en beleidplan 2001
Provincie ontvangt Noord-Hollanders bij intocht SAIL2000Donderdag 24 augustus 2000

Visie op problematiek doorgaand verkeer Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort beschikbaar
Het doorgaand verkeer door de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort levert al geruime tijd problemen op. In een recent overleg met de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland is afgesproken dat de provincie de opdracht zou geven aan een onafhankelijk adviesbureau om met een visie omtrent deze problematiek te komen.
Het rapport is door de gedeputeerde Hen de Boer aan de betrokken gemeenten aangeboden. Die aanbiedingsbrief bij dat rapport gaat hierbij. Hierin zijn de hoofdpunten en het vervolgtraject van het advies opgenomen.
Indien u alsnog het rapport wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met bureau Communicatie.

* Inlichtingen: Danille Cardozo, bureau Communicatie, tel. (023) 514 44 58Woensdag 23 augustus 2000

Gedeputeerde Staten in principe accoord met fusie CAL-gemeenten Gedeputeerde Staten (GS) geven in principe hun goedkeuring aan de gelijkluidende gemeentelijke raadsbesluiten van Castricum, Akersloot en Limmen voor een samenvoeging van de drie gemeenten tot één gemeente. Na behandeling in de statencommissie ROB op 31 augustus 2000 nemen GS pas een definitief besluit.

De gemeenteraden van Castricum, Akersloot en Limmen hebben na 4 jaar besprekingen op 22 juni 2000 besloten een fusie aan te gaan tot één nieuwe gemeente. De raadsbesluiten moeten echter eerst door GS definitief worden goedgekeurd voordat ze aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken worden gestuurd. De minister heeft vervolgens een half jaar de tijd om te bepalen of hij aan de kamer een voorstel tot gemeentelijke herindeling doet. De CAL-gemeenten streven ernaar dat de nieuwe gemeente op 1 januari 2002 van start kan gaan.

De CAL-fusie komt voort uit de gedeelde gemeentelijke wens om het open en groene landschap tussen staalstad IJmond en de kaasstad Alkmaar als buffer te behouden. Dit betekent dat ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en recreatie niet ten koste mogen gaan van de in de nieuwe gemeente aanwezige kernen. Daarnaast wordt de samenvoeging als noodzakelijk onafwendbaar beschouwd omdat samenwerking tussen de zelfstandige gemeenten te arbeidsintensief is gebleken.

De provincie hanteert bij gemeentelijke herindelingen als uitgangspunt dat betrokken gemeenten zelf het initiatief nemen.

* Inlichtingen: Yolanthe Sinnige, tel. (023) 514 34 94Woensdag 23 augustus 2000

Presentatie van begroting en beleidplan 2001
Dinsdag 29 augustus presenteert het voltallige college van Gedeputeerde Staten aan de pers de begroting en het beleidsplan voor 2001. De bijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem, commissiekamer 2, vanaf 12.30 uur tot uiterlijk 14.00 uur.
Voor deze bijeenkomst nodigen wij u van harte uit.

In verband met deze presentatie is vanaf vrijdagochtend 25 augustus, 8.30 uur aan de balie van het Servicepunt in het provinciehuis voor u beschikbaar een exemplaar van de begroting, het beleidsplan, het onderzoeksprogramma 2001 en de toelichtende stukken zoals: kerngegevens, productgegevens, overzichten en meerjarenramingen, dit alles uiteraard onder embargo tot dinsdag 29 augustus 2000, 12.30 uur.Dinsdag 22 augustus 2000

Provincie ontvangt Noord-Hollanders bij intocht SAIL2000 Op uitnodiging van de provincie wonen 250 inwoners van Noord-Holland de intocht bij van SAIL2000 op donderdagochtend 24 augustus.
Dat gebeurt op de locatie Nauerna van NV Afvalzorg in Assendelft aan het Noordzeekanaal.
Het provinciebestuur heeft voor de provinciale ontvangst op deze plek, die een riant zicht biedt op de voorbijkomende zeilschepen, niet alleen leden van provinciale staten en enkele ambtenaren uitgenodigd maar ook Noord-Hollandse burgers. Met dit gebaar maakt de provincie ook bij SAIL duidelijk dat zij op de burger betrokken is.
In de provincie-pagina, die maandelijks in huis-aan-huis-bladen in heel Noord-Holland verschijnt, kregen de lezers de kans zich in te schrijven om de intocht van SAIL mee te maken op de locatie Nauerna. Daar is massaal op gereageerd: 2.500 verzoeken vielen bij de provincie in de bus. Men wist dat er in dat geval geloot zou worden. De Noord-Hollandse commissaris van de Koningin, prof. Dr. J.A. van Kemenade, heeft de eerste tien gasten ingeloot. De overige gasten zijn door de organisatoren ingeloot. Aanvankelijk waren 180 plaatsen voor burgers gereserveerd, maar gezien de grote belangstelling heeft de provincie mogelijkheden gevonden om dit aantal te verruimen tot 250.
De heer Van Kemenade zelf vaart met de clipper Stad Amsterdam op 24 augustus van Velsen richting Amsterdam. Ter hoogte van de ontvangstplek in Nauerna zal hij naar verwachting rond 9.45 uur van boord gaan en zich voegen bij het gezelschap van Noord-Hollandse inwoners en politici.

* Inlichtingen: Raymond Fillet, bureau Communicatie, tel. (023) 514 44 09

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie