Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

HBO-raad verduidelijkt intenties bij principe-akkoord

Datum nieuwsfeit: 25-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
HBO-Raad

Persberichten


25-08-2000

HBO-raad verduidelijkt intenties bij principe-akkoord

De HBO-raad zal op korte termijn een nadere toelichting geven op enkele onderdelen uit het op 3 juli met CCOOP en CMHF gesloten principe-akkoord. Hiermee reageert de HBO-raad op eerdere signalen en op brieven van bonden. De ACOP heeft laten weten dat een dergelijke toelichting aanleiding kan zijn om alsnog in te stemmen met de gemaakte afspraken.

Het bestuur van de HBO-raad heeft vandaag in overleg met de onderhandelingsdelegatie besloten in een brief aan de centrales een drietal onderwerpen nader toe te lichten. Deze onderwerpen zijn: werkdruk, de toekomstige werkgeversbijdrage in de premies ziektekostenverzekering en de inkomensontwikkeling in 2001.

Inmiddels is de concept-rapportage over het onderzoek naar de werkdruk in het hoger beroepsonderwijs gereed. Deze rapportage kan op zeer korte termijn tussen partijen worden besproken met als doel te komen tot concrete beleidsmaatregelen. Het betreft afspraken over het verbeteren van de invulling van vacatures en vervanging bij ziekte. Naar de mening van werkgevers passen zij goed bij eerder ingezet beleid om het ziekteverzuim terug te dringen.

Er zal worden benadrukt dat de afspraak over de bevriezing van bijdrage in de premie ziektekostenverzekering geldt voor de voorgestelde contractsperiode van 24 maanden.

Bonden hebben hun zorg uitgesproken over een dreigend achterblijven van de inkomensontwikkeling in het hbo in het jaar 2001. Deze zorg is mede ingegeven door de nieuwe ramingen over de
contractloonontwikkeling en door het recent afgesloten principe-akkoord CAO Nederlandse Universiteiten. Werkgevers zullen in hun reactie aangeven dat verschillen passen bij het zelfstandig onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. In de cao 1999 2000 was de loonontwikkeling bijvoorbeeld hoger dan het gemiddelde over andere sectoren in die perioden.

Werkgevers zijn er geen voorstander van dat verschillen te groot worden. Daarmee komt namelijk de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt onder druk te staan. Dit zou niet sporen met de intenties van partijen om de aantrekkingskracht van de sector verder te versterken. Aan bonden zal dan ook worden voorgesteld om in nader overleg medio 2001 na te gaan of er dan feitelijk sprake is van significante afwijkingen met de omgeving. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen er op dat moment eventueel nadere afspraken worden gemaakt.

Met deze nadere toelichting op en uitwerking het principe-akkoord van
3 juli bevestigen werkgevers nogmaals dat zij op een moderne wijze invulling wensen te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van sociale partners voor een sterke en aantrekkelijke bedrijfstak waarin de belangen van werknemers en werkgevers in goed evenwicht zijn. Doel is met deze toelichting het draagvlak voor het principe-akkoord te verbreden en te versterken. Dit draagvlak is nodig om een goede invulling te geven aan het overleg over verdere professionalisering van het hoger beroepsonderwijs.

Centraal thema in het op 3 juli gesloten principe-akkoord is de versterking van de positie van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt. Er zijn afspraken gemaakt over vernieuwing en flexibilisering van arbeidsverhoudingen en over verbetering van de kwaliteit van de arbeid.
Over de inkomensontwikkeling in de voorgenomen contractsperiode van 24 maanden is afgesproken dat de lonen per 1 juni 2000 met 2,75 % zullen stijgen, per 1 juli 2001 met 3 % en per 1 mei 2002 met 0,75 %. Zowel in 2000 als in 2001 zullen er eindejaarsuitkeringen ad 0,8 % worden gedaan.

EINDE PERSBERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie