Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2000 Schuttersveld

Datum nieuwsfeit: 25-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
SCHUTTERSVELD N.V.

Halfjaarcijfers 2000 Schuttersveld: - nettowinst 2e kwartaal 2000 21% hoger
- nettowinst 1e halfjaar 2000 13% hoger

De nettowinst van Schuttersveld steeg in de eerste helft van 2000 ten opzichte van de eerste helft vorig jaar met 13% tot euro 11,2 miljoen (1999: euro 9,9 miljoen). Het bedrijfsresultaat steeg met 33% tot euro 25,4 miljoen (1999: euro 19,1 miljoen). De winst per aandeel kwam uit op euro 1,03 (1999: euro 0,96). Gezien de veranderde samenstelling van de omzet en het daarmee samenhangende seizoenpatroon is Schuttersveld tevreden over de resultaten in het eerste halfjaar.

De omzet verdubbelde tot euro 705 miljoen (1999: euro 345 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg een tevredenstellende 8%. De sterke omzetgroei is met name het gevolg van acquisities. Pinguin (sanitair, verwarming en tegels) nam hiervan euro 245 miljoen voor haar rekening. Dit onderdeel maakte in het eerste halfjaar een bescheiden negatief resultaat. Dit is conform onze verwachting, aangezien dit hoort bij het seizoenmatige karakter van deze activiteit. Een bijdrage aan het resultaat van Schuttersveld wordt dan ook in de tweede helft van dit boekjaar verwacht. In de resultaten over het 1e halfjaar zijn de gegevens van de per 30 juni jl. verkochte werkmaatschappij Kendrion Heinze meegenomen. De buitengewone bate die ontstaan is uit deze verkoop wordt in de resultaten over het tweede halfjaar meegenomen, zoals vermeld in het persbericht van 3 juli 2000.

De divisie Components Manufacturing heeft haar goede resultaatsontwikkeling over de afgelopen jaren voortgezet, ondanks de fors gestegen materiaalkosten. Het is onzeker hoe de materiaalkosten zich in de tweede helft van dit jaar zullen ontwikkelen. De in het eerste halfjaar in de consolidatie betrokken Gnosjö groep heeft uitstekend bijgedragen. Aangezien Schuttersveld nu nog slechts over 50% van de aandelen Gnosjö beschikt, is 50% van het nettoresultaat van deze groep in de geconsolideerde resultatenrekening verwerkt onder aandeel derden.

De Vink bedrijven in de divisie Trade & Distribution hebben de negatieve resultaatontwikkeling van de afgelopen jaren in positieve zin omgebogen. Er is bij Vink sprake van een duidelijk herstel van resultaten, elan en zelfvertrouwen. De bijdrage van de nieuwe Franse Vink dochter * Scert Plastiques * was, hoewel bescheiden, boven onze verwachtingen. Naast Vink bestaat deze divisie uit de Pinguin bedrijven. Pinguin is volledig op de Duitse markt geconcentreerd. Hoewel de meeste Pinguin bedrijven naar verwachting hebben bijgedragen, kan van de Duitse afzetmarkt van sanitair, verwarming en tegels nog steeds niet worden gesteld dat het enigszins oplevende Duitse consumentenvertrouwen zich nu al vertaalt in hogere bestedingen in deze sectoren. Voor een duidelijke opleving van de markt zal nog meer tijd nodig zijn.

Het eigen vermogen van Schuttersveld is door een emissie per eind mei 2000 van euro 45 miljoen aan preferente aandelen aanzienlijk versterkt. De balanstelling per halfjaar is fors gewijzigd door enerzijds de consolidatie van Pinguin, Scert Plastiques en Gnosjö en anderzijds door de verkoop van Heinze. Mede ook door seizoenmatige effecten zal het aansprakelijk vermogen aan het einde van het boekjaar boven de 30% van het balanstotaal uitkomen.

Vooruitzichten
Schuttersveld blijft onveranderd positief over 2000. Schuttersveld handhaaft de verwachting dat de winst over 2000 als geheel substantieel zal toenemen ten opzichte van 1999.

Profiel Schuttersveld
Schuttersveld vormt een groep van werkmaatschappijen verspreid in geheel Europa. De activiteiten richten zich zowel op ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten van kunststof en metaal (divisie "Components Manufacturing") als op handel in en distributie van kunststof halffabrikaten en van sanitair- en verwarmingsartikelen en tegels (divisie "Trade and Distribution"). Naar verwachting zal Schuttersveld in het jaar 2000 een omzet realiseren van circa euro 1,5 miljard met ca. 8.000 medewerkers. Over 1999 bedroeg de omzet euro 694 miljoen, met gemiddeld 4.800 medewerkers. Het aandeel Schuttersveld is genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs te Amsterdam. Het aantal uitstaande geplaatste gewone aandelen bedraagt thans 10.611.038.

Zeist, 25 augustus 2000
De directie van Schuttersveld N.V.

Voor nadere informatie:
De heer J.B. Wolters, tel. +31 (0)30 6997250

Zie ook onze website: www.schuttersveld.nl

Bijlagen:
geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening 1ste halfjaar 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie