Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen asielverzoeken Tamils uit Sri Lanka

Datum nieuwsfeit: 25-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over asielverzoeken van tamils uit sri lanka
Gemaakt: 30-8-2000 tijd: 15:17


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 augustus 2000

Hierbij treft u aan antwoorden op vragen die het lid Halsema (Groen Links) heeft gesteld over asielverzoeken van Tamils uit Sri Lanka.

Voldoende exemplaren ten behoeve van de vragensteller en de afdeling voorlichting van uw Kamer zijn bijgevoegd. Tevens treft u als bijlage aan de ambtsberichten van de Minister van Buitenlandse Zaken van 28 juli 2000 inzake Sri Lanka en de brief van 22 augustus 2000 inzake de terugkeer van afgewezen Tamil asielzoekers.

De Staatssecretaris van Justitie,

Beantwoording van vragen van het lid Halsema (Groen Links) over asielverzoeken van Tamils uit Sri Lanka (ingezonden 18 juli 2000, nr.
2990013950)


1.

Ik ben bekend met de genoemde rechterlijke uitspraken met de strekking dat asielverzoeken van Tamils zich niet zouden lenen voor AC-afdoening. Om van de ontwikkelingen in Sri Lanka voldoende op de hoogte te blijven en een inschatting te maken van de veiligheidsrisico's van terugkerende Tamils vindt bij voortduring overleg plaats met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft mij tevens aangaande enkele onderwerpen met tussentijdse berichten van informatie voorzien. Op 27 juli jl. is besloten om de AC-afdoening tijdelijk op te schorten in afwachting van het algemene ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken, waarbij het rapport van Amnesty International van juli 2000 zou worden betrokken. De ambtsberichten van 28 juli 2000 en het aanvullend ambtsbericht van 22 augustus 2000 over de terugkeer van afgewezen asielzoekers zijn thans openbaar en de AC-afdoening is hervat.


2.

Ten aanzien van reisdocumenten en mogelijkheden om zich te identificeren wijs ik u op het volgende. Door de Srilankaanse vertegenwoordiging in Den Haag wordt aan repatrianten een zogenoemd ICOM-document afgegeven. Dit document is een maand geldig en wordt na aankomst op de Srilankaanse luchthaven als regel geretourneerd aan de repatriant. Met (een kopie van) dit document kunnen repatrianten bij persoonscontroles door de veiligheidsinstanties hun identiteit aantonen. Tevens kunnen zij zich hiermee identificeren bij de aanvraag van een vervangend identiteitsbewijs. (Zie tevens het ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 november 1998 en van 28 juli
2000 en van 22 augustus 2000)


3.

Terugkerende afgewezen Srilankaanse asielzoekers behoeven doorgaans niet te vrezen dat zij worden vervolgd op grond van overtreding van de Immigrants and Emigrants Act, tenzij zij inreizen met een vals reisdocument. Documentloze repatrianten vanuit Nederland worden steeds in het bezit gesteld van een in het antwoord op vraag 2 genoemd document. Zij dienen er rekening mee te houden dat zij in Colombo regelmatig worden gecontroleerd op hun identiteit. Terugkerende asielzoekers lopen in Colombo en in andere door de regering gecontroleerde gebieden echter niet meer kans gearresteerd en gedetineerd te worden dan andere Tamils die niet van oorsprong afkomstig zijn uit Colombo. Er zijn voorts geen aanwijzingen bekend dat repatrianten als gevolg van het verlopen van het verstrekte reisdocument bloot hebben gestaan aan een verhoogd risico zoals arrestaties en detenties langer dan 48/72 uur.


4.

Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een klacht ingediend. Het Hof heeft op grond van artikel 39 van het Huishoudelijk Reglement verzocht betrokkene hangende de behandeling van de klacht niet uit te zetten. De voor 6 juni 2000 gelaste uitzetting is niet geëffectueerd en wordt thans opgeschort tot het Hof de klacht heeft beoordeeld.

Het Hof heeft de Nederlandse regering verzocht om in het verweer met het oog op schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in te gaan op het recente oplaaien van de vijandigheden tussen de Tamil Tigers en de Srilankaanse autoriteiten. Ik zie hierin geen reden om een relatie te leggen tussen de individuele klachtbeoordeling en mijn beleid om afgewezen Srilankaanse asielzoekers naar Sri Lanka te verwijderen.


5.6.7.

De Minister van Buitenlandse Zaken houdt de situatie in Sri Lanka nauwlettend in het oog en informeert mij door middel van tussentijdse en algemene ambtsberichten. Aan de meest recente ambtsberichten van 28 juli 2000 en van 22 augustus 2000 heb ik de conclusie verbonden dat terugkeer van afgewezen asielzoekers nog immer verantwoord kan worden geacht. Het etnisch conflict waarmee Sri Lanka sedert 1983 te maken heeft, laaide weliswaar in oktober/november 1999 in alle hevigheid op en leidde tot een onverminderd instabiele situatie in het noorden en oosten van Sri Lanka. Echter, in de gebieden die onder de controle staan van de regering kunnen Tamils die de oorlog ontvluchten nog immer een verblijfsalternatief vinden.

Ik hecht voorts waarde aan de brief van UNHCR van 22 juni jl, waarin zij laat weten dat Srilankaanse asielzoekers die zijn afgewezen na een zorgvuldig uitgevoerde asiel-procedure, kunnen worden gerepatrieerd naar Sri Lanka. Ook in de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 augustus jl. is aangeven dat dit standpunt niet is gewijzigd. Bekend is voorts dat Noorwegen, Denemarken, Zwitserland en ook Duitsland, België, Groot Brittanië en Australië de situatie in Sri Lanka en in het bijzonder in Colombo veilig genoeg achten voor een verantwoorde terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook ik zie in de ontwikkelingen in Sri Lanka geen aanleiding om afgewezen asielzoekers niet langer te laten terugkeren.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie