Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afsluiten wegen Steenbergen i.v.m. kermis te Kruisland

Datum nieuwsfeit: 25-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen

Afsluiten wegen i.v.m. kermis te Kruisland
In verband met de kermis te Kruisland zullen de volgende wegen van 25 t/m 29 augustus, behalve voor voetgangers, worden afgesloten:
* de Markt

* de Molenstraat, voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen de Markt en de Graaf Engelbrechtstraat

* de Vierlinghstraat

Voorts zal een eenrichtingsverkeer worden ingesteld in de Wethouder Swagerstraat en in de Eerste Boutweg.

Wegomleidingen zullen er plaatse worden aangegeven.

Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.
De eerstvolgende inzameling van het chemisch afval is op maandag 4 september.
Herinrichting Westvoorstraat Dinteloord

Op 14 augustus is gestart met de herinrichtingwerkzaamheden van de Westvoorstraat. De werkzaamheden zullen ongeveer negen weken in beslag nemen.
Gedurende de werkzaamheden zal het bestemmingsverkeer worden omgeleid. Dit wordt middels borden aangegeven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze medewerker de heer C. Broosus.
za 26 aug
van 15.00 uur tot 24.00 uur: Solmsbolwerk (ter hoogte van Oude Vest en Noordwal) te Steenbergen, voor het houden van een barbecue.

do 31 aug 18.00 uur tot zo 3 sept ± 20.00 uur:
Kaaistraat, Markt, Blauwstraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein, Kromme Elleboog, Geert Vinckestraat, Westdam (inclusief parkeerterrein) te Steenbergen, voor het houden van de jaarmarkt.

vr 8 sept 18.00 uur tot zo 10 sept 22.00 uur
: Markt en Molenstraat (tot aan de Grote Tiende) te Kruisland, voor het houden van de jaarmarkt.Grondgebiedzaken

In verband met de verhuizing van de sector Grondgebiedzaken naar Havenpad 1 is deze sector gesloten op vrijdag 1 september a.s.

Vanaf maandag 4 september kunt u dan voor de sector Grondgebiedzaken weer terecht aan het Havenpad 1.Hoorzittingen

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Op dinsdag 29 augustus 2000 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een viertal hoorzittingen in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen. Op de agenda staan onder andere een tweetal bezwaarschriften tegen beslissingen in het kader van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Gelet op het privacygevoelige karakter van de bezwaarschriften is het aannemelijk dat de hoorzittingen achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.

Wel in openbaarheid zal worden behandeld een bezwaar van de Stichting Dorpshuis De Stelle tegen de definitieve vaststelling van het subsidie voor deze stichting over het jaar 1999.

Die hoorzitting zal beginnen om 10.00 uur.

De bezwaarschriften en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en eventuele andere belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie.Besluiten van de gemeenteraad

Bij de balie van het stadhuis liggen voor u ter inzage de gemeentebladen (Gmb)van de gemeente Steenbergen. Hierin zijn opgenomen de besluiten van de gemeenteraad met een algemeen karakter.
* Gmb 2000/1 van 27 januari 2000 tot vaststelling van de regeling extern klachtrecht.

* Gmb 2000/2 van 27 januari 2000 tot vaststelling van het delegatiebesluit procesbevoegdheden.

* Gmb 2000/3 van 27 januari 2000 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit ten behoeve van het oprichten van een hoveniersbedrijf aan de Eerste Boutweg te Kruisland.
* Gmb 2000/4 van 27 januari 2000 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit van de oprichting van een benzinestation en van een interliner perron (verplaatsing) aan de Steenbergseweg (sportpark) te Dinteloord.

* Gmb 2000/5 van 27 januari 2000 tot vaststelling van het bestemmingsplan Reinierpolder II, 1e partiële herziening.
* Gmb 2000/6 van 24 februari 2000 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouw van een feestzaal aan de Dorpsweg 136 te De Heen.

* Gmb 2000/7 van 24 februari 2000 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Noord-Oost 1977, partiële herziening 1989, perceel De Waterlinie.

* Gmb 2000/8 van 24 februari 2000 tot vaststelling van het volkshuisvestingsplan.

* Gmb 2000/9 van 24 februari 2000 tot vaststelling van de beleidsnotitie peuterspeelzaalwerk.

* Gmb 2000/10 van 30 maart 2000 tot vaststelling van de wijziging van de verordening op de warenmarkten voor de gemeente Steenbergen 1999.

* Gmb 2000/11 van 30 maart 2000 tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit glastuinbouwgebied.

* Gmb 2000/12 van 30 maart 2000 tot vaststelling van de welzijnsplanning 2000.

* Gmb 2000/13 van 30 maart 2000 tot vaststelling van het beleidsprogramma educatie 2001-2004.

* Gmb 2000/14 van 27 april 2000 tot vaststelling van de bevoegdheid tot verlenen van vrijstelling van geldende bestemmingsplan ingevolge artikel 19 lid 1 Wro aan burgemeester en wethouders.
* Gmb 2000/15 van 27 april 2000 tot vaststelling van het rampenplan Steenbergen.

* Gmb 2000/16 van 27 april 2000 tot vaststelling van wijziging van de procedureverordening planschadevergoeding ex artikel 49 Wro.
* Gmb 2000/17 van 27 april 2000 tot vaststelling van de brandbeveiligingsverordening 2000.

* Gmb 2000/18 van 25 mei 2000 tot vaststelling van de 1e wijziging op de Legesverordening 2000.

* Gmb 2000/19 van 25 mei 2000 tot vaststelling van grenzen bebouwde kom ingevolge de bouwverordening.

* Gmb 2000/20 van 29 juni 2000 tot vaststelling van de wijziging APV
- bestuurlijke ophouding.

* Gmb 2000/21 van 29 juni 2000 tot vaststelling van beleidslijn inzake artikel 19, lid 3 Wro.

* Gmb 2000/22 van 29 juni 2000 tot vaststelling van de wijziging beheersverordening begraafplaatsen gemeente Steenbergen 1997.
* Gmb 2000/23 van 29 juni 2000 tot vaststelling van de wijziging verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2001.Paspoorten goedkoper per 1 september!!

De kosten voor een paspoort zijn per 1 september a.s. f 20,00 goedkoper.

Het goedkope tarief is geldig voor de maanden september t/m februari. De kosten van een paspoort bedragen dan f 85,00.

Ere wie ere toekomt

Kent u iemand die een lintje verdient?

Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Deze mensen komen ook in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. Men kan in aanmerking komen voor de Orde van de Nederlandse Leeuw of de Orde van Oranje-Nassau.

Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking laten komen, dan kunt u verdere informatie verkrijgen bij de heer de Kock van de afdeling Bevolking.


Diplomazwemmen, ontbijtzwemmen en kunstzwemmen

In verband met het diplomazwemmen in zwembad De Meermin zal het diepe bassin op zaterdag 2 september de gehele dag afgesloten zijn voor recreatief gebruik. Op zondag 3 september zal een gedeelte van dit bad afgesloten zijn. Op deze dagen is het halfdiepe bad natuurlijk gewoon geopend.

Op zondag 3 september is er ook zoals ieder jaar weer het ontbijtzwemmen om 08.00 uur. Alle lesklanten -jeugd- zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Van iedereen wordt verwacht dat men in pyjama komt.

Tijdens deze dagen is er ook nog wat anders te beleven: een demonstratie kunstzwemmen (formatiezwemmen). Iedereen is welkom om hiernaar te komen kijken. De demonstratie zal plaatsvinden op zaterdag 2 september om 17.15 uur en op zondag 3 september om 12.00 uur.

De uitdaging: deze activiteit verloopt bijzonder goed. Een grote groep volwassenen is enthousiast aan het werk om het felbegeerde C-diploma nieuwe stijl te behalen. Voor nadere informatie: (0167) 563722. vr 1 t/m zo 3 sept
Jaarmarkt Steenbergen, info 567475.
za 9 en zo 10 sept
Jaarmarkt Kruisland, info 532485.
zo 17 sept
Brabantse Fietsdag.
Laatste aanpassing uitgevoerd op: donderdag 24 augustus 2000 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie