Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief Vlaamse VU-kamerlid Van Hoorebeke over Erdal

Datum nieuwsfeit: 25-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Open brief van VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke aan de premier m.b.t. Fehriye Erdal (25/08/00)

Mijnheer de Eerste Minister,

Ik zie mij verplicht u deze open brief te richten, aangezien dit wellicht nog de enige manier is om tot een humanitaire oplossing te komen in het conflict Erdal.

Uw minister van Binnenlandse Zaken weigert tot op heden een persoonlijk onderhoud met mij, niettegenstaande ik herhaalde malen telefonisch contact heb opgenomen met zijn kabinet. Ik word echter van het kastje naar de muur gestuurd, zonder dat ik de minister zelf kan bereiken of een bevoegd persoon die bereid is mij te woord te staan.

Dit lijkt mij een zeer laakbare handelswijze van de minister van Binnenlandse Zaken, nu ik heb voorgesteld te willen bemiddelen, en dit op uitdrukkelijk verzoek van Fehriye Erdal zelf, om te pogen tot een humane oplossing te komen voor haar, gezien de omstandigheid dat zij thans reeds meer dan 40 dagen in hongerstaking is.

Volgens de informatie die mij bereikt, is haar gezondheidstoestand fel verslechterd en komt zij in een kritieke fase, die hetzij de dood tot gevolg kan hebben hetzij een onomkeerbare beschadiging van haar gezondheid kan teweeg brengen.

Het is duidelijk dat ik de minister van Binnenlandse Zaken persoonlijk zal aansprakelijk stellen indien mevrouw Erdal hetzij mocht overlijden, hetzij een onherstelbare beschadiging van haar gezondheid mocht oplopen. Bovendien zal ik het ontslag eisen van de minister en zal ik de ganse regering politiek verantwoordelijk stellen.

Het is trouwens opvallend dat de Agalev-Ecolo en SP-ministers van uw regering er een schrijnende stilte op nahouden. Vooraleer echter het conflict verder politiek escaleert, vraag ik mij evenwel af of het toch niet mogelijk is tot een oplossing te komen waarin beide partijen, zijnde mevrouw Erdal en de Belgische regering, zich kunnen terug vinden.

Het is duidelijk dat de regering een moedige doch correcte beslissing heeft genomen om mevrouw Erdal niet uit te leveren aan Turkije. Het spel dat echter nadien is gespeeld door uw minister van Binnenlandse Zaken is onaanvaardbaar.

Eerst heeft hij mevrouw Erdal gedurende geruime tijd op onrechtmatige wijze in de gevangenis van Brugge gehouden en dit nadat zijn bevel tot uitwijzing was geschorst door de Raad van State, nadien heeft hij haar een vaste verblijfplaats opgelegd, waarmede zij aanvankelijk kon instemmen, op voorwaarde evenwel dat deze plaats zou geheim blijven. Nadat evenwel de eerste vaste verblijfplaats door minister Reynders, als plaatsvervanger van minister Duquesne, was medegedeeld aan de buitenwereld, werd nadien ook de tweede verblijfplaats door Binnenlandse Zaken gelekt, derwijze dat iedereen weet waar mevrouw Erdal thans verblijft.

Deze situatie is onhoudbaar. Ware het niet beter mevrouw Erdal in vrijheid te stellen, zoals vroeger reeds voorgesteld door haar advocaten, met de verplichting zich dagelijks ergens te melden? Aldus zal mevrouw Erdal zelf dienen in te staan voor haar eigen veiligheid, wat evenwel haar bewuste keuze is.
Mijns inziens is deze oplossing een humanitair verdedigbare oplossing, die ook rekening houdt met het nationaal veiligheidsbelang.

Tenzij er toch duistere afspraken werden gemaakt met de Turkse overheid om mevrouw Erdal zo lang mogelijk vast te houden, doch dit is een standpunt dat volkomen strijdig is met de mensenrechten en dat door mij dan ook verder met klem zal worden bevochten.

Het is duidelijk dat de heer Duquesne de zaak heeft laten verzieken en dat een oplossing hoogdringend is. U bent de enige die thans nog een uitweg kunt bieden.

Vandaar mijn rechtstreekse oproep tot u, mijnheer de Eerste Minister, om zo spoedig mogelijk een oplossing uit te werken, die voor de Belgische regering aanvaardbaar is, doch die anderzijds een humanitaire oplossing biedt voor de schrijnende situatie waarin mevrouw Erdal zich thans bevindt.

Of het nu gaat om een linkse terroriste of niet, een persoon is aan het sterven. Dit kan ík niet laten gebeuren, dit kunt ú niet laten gebeuren, doorbreek de stilte en werk dringend een oplossing uit.

In elk geval ben ikzelf ook bereid hieraan mee te werken.

Met oprechte hoogachting,

Karel VAN HOOREBEKE Volksvertegenwoordiger

Auteur:
Karel Van Hoorebeke
VU&ID-kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie