Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Nederland in EU nieuw duurte-eiland voor elektriciteit'

Datum nieuwsfeit: 27-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT Woerden, 25 augustus 2000

Forse financiële schade voor bedrijfsleven
NEDERLAND IN EUROPESE UNIE NIEUW 'DUURTE-EILAND' VOOR ELEKTRICITEIT

In het wetsvoorstel van begin augustus jl. Overgangswet Elektriciteitsproductiesector van het ministerie van Economische Zaken wordt bepaald dat de schaarse importcapaciteit bij voorrang aan de Samenwerkende Energieproductiebedrijven (SEP) moet worden toegewezen. Deze maatregel beperkt de concurrentie en is in strijd met de Europese regelgeving. Nederland wordt hierdoor een 'duurte-eiland' voor energie. Het energie-intensieve bedrijfsleven lijdt met de nieuwe wet een schade van jaarlijks circa 500 miljoen gulden. Voor de gehele markt gaat het om ongeveer 700 miljoen gulden. VEMW wil daarom dat de overheid op korte termijn maatregelen neemt om te komen tot een daadwerkelijke vrije elektriciteitsmarkt.

In Nederland worden afnemers van elektriciteit, klein- en grootverbruikers, geconfronteerd met stijgende kosten. Eerder voorspelde het Ministerie van Economische Zaken dat een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt zou resulteren in lagere prijzen voor afnemers. In de Europese Unie is Nederland het enige land waar afnemers in een geliberaliseerde markt meer voor hun elektriciteit moeten betalen, terwijl de elektriciteitsprijzen in de ons omringende landen sterk dalen.

Kunstmatig hoge elektriciteitsprijzen
De hoge elektriciteitsprijzen in Nederland vinden hun verklaring in een aantal wettelijk verankerde afspraken. Zo hebben elektriciteitsproducenten en elektriciteitsdistributiebedrijven afspraken over levering van elektriciteit en prijzen vastgelegd. Deze afspraken garanderen producenten een vast inkomen. Op hun beurt brengen distributiebedrijven deze hoge prijzen in rekening bij afnemers. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen producenten onderling en SEP. Deze afspraken resulteren in verminderde concurrentie en dus hogere prijzen. De concurrentie wordt nog verder beperkt doordat decentrale producenten veelal vastzitten aan langjarige leveringscontracten. In Nederland kan dus concurrentie tussen leveranciers van elektriciteit alleen plaatsvinden door import van goedkope elektriciteit uit het buitenland. Recentelijk heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) dit ook in een brief van de minister van Economische Zaken vastgesteld. Echter, in een nieuw wetsvoorstel bepaalt het ministerie dat de schaarse importcapaciteit op landsgrensoverschrijdende verbindingen bij voorrang aan SEP moet worden toegewezen. Van de beschikbare 3200 MW zal tenminste 1500 MW ter beschikking moeten worden gesteld aan SEP. Deze maatregel, die overigens rechtstreeks in strijd is met de Europese regelgeving, perkt de concurrentie nog verder in. Het wetsvoorstel transformeert Nederland in een eiland waarbinnen elektriciteitsbedrijven, door middel van wettelijk verankerde afspraken, concurrentie vergaand beperken waarmee prijzen kunstmatig hoog worden en blijven.

Forse financiële schadepost voor bedrijfsleven
Door deze situatie lijden afnemers van elektriciteit zeer grote schade. De voorgestelde importbeperking betekent voor de energie-intensieve industrie een schadepost van jaarlijks circa 500 miljoen gulden. Voor de gehele markt gaat het om een jaarlijks bedrag van ongeveer 700 miljoen gulden. Bij deze bedragen is niet meegeteld een door het ministerie van EZ opgelegde toeslag voor op de tarieven ter compensatie van niet-marktconforme kosten. VEMW eist dat de Nederlandse overheid op korte termijn maatregelen neemt om te komen tot een daadwerkelijk vrije elektriciteitsmarkt, waarin prijzen marktconform worden vastgesteld. Alleen dan zullen afnemers in de praktijk, naast de lasten, ook de voordelen genieten van een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt.

VEMW behartigt de belangen van zakelijke verbruikers van energie en water. In totaal zijn er 650 Nederlandse energie en/of waterintensieve concerns lid van de vereniging.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie