Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp Oude Markt in Tilburg vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 28-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

28-8-2000

Ontwerp Oude Markt vastgesteld

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Oude Markt is gereed. Het sluit aan bij het ontwerp van de Korte Heuvel; een combinatie van gele natuursteen en gele gebakken klinkers. Door zowel de Kapelhof als het gebied voor de kerk met gebakken klinkers te bestraten vormt dit één geheel met de Oude Markt. Een aangenaam verblijfsklimaat staat voorop. In het ontwerp is rekening gehouden met fietsverkeer. Op termijn is inrichting als voetgangersgebied mogelijk zonder ingrijpende inrichtingsaanpassingen. Het ontwerp sluit aan bij het raadsbesluit van 6 juli 1998: `op termijn voetgangersgebied, volledige effectuering mogelijk na realisatie van aantrekkelijke alternatieve routes`.

Door het flexibele afsluitsysteem te verleggen naar de ingang van het gebied (bij de Schouwburgring) kan op het voorterrein van de kerk geen laad- en losverkeer staan, zodat er altijd ruimte is voor rouw- en trouwverkeer. Het afsluitsysteem voor de kerk krijgt een handmatig te bedienen paal, waarvan het kerkbestuur een sleutel krijgt.

Nieuwe lindebomen
De huidige bomen op de Oude Markt staan te dicht tegen de gevels en kunnen onvoldoende uitgroeien. In het ontwerp worden de bomen verder uit de gevels geplaatst. Hiervoor zal het bestaande riool worden aangepast als transportriool en zullen de huis- en kolkaansluitingen worden opgevangen door parallelriolen. Op deze manier komen de terrassen meer in de zon te liggen. Tussen de bomen komt hangende verlichting. Gekozen is voor lindebomen vanwege het historische karakter van de Oude Markt. De huidige bomen van de Oude Markt worden in het Reeshofpark herplant.

Bijzondere elementen
Op het plein tussen de Schouwburgpromenade en de kerk wordt een lichtmast geplaatst, die met spots het plein verlicht. De lichtmast heeft dezelfde uitstraling als de lichtmast op de Korte Heuvel voor Bellevue. Bij de mast komt een dubbelzijdige houten bank met uitzicht op de kerk en op het plein. De mast en bank worden op het verkeerseiland geplaatst dat zorgt voor de scheiding tussen fietsers en voetgangers. Het beeldende kunstwerk van de man wordt teruggeplaatst op een nader te bepalen plek. De twee lantaarnpalen voor de kerk komen na de werkzaamheden terug. De gedenknaald op de kop van de Oude Markt wordt iets verplaatst, maar de doorgang naar het Willemsplein blijft vrij. De verplaatsing is nodig omdat er anders geen vloeiende lijn ontstaat in de donkere band die de terraszone en het voorterrein van de kerk scheidt van de rest. De gedenknaald krijgt een prominentere plaats en wordt met een grondspot aangelicht.

Kapelhof
De Kapelhof wordt bestraat met gele gebakken klinkers en de bomen rond de kapel blijven staan. De rij leilinden blijft eveneens staan en wordt in een vloeiende lijn uitgebreid richting het zogenaamde radiopleintje zodat een 'groene lijn' ontstaat. Rond de kapel worden de bestaande armaturen vervangen door grondspots.

Fietsers, fietsbeugels en fietsroutes
Fietsers die vanaf de Schouwburgring de Oude Markt willen inrijden worden geleid door de donkere verhoogde band voorlangs de kerk. Om de fietsers vervolgens een ruime bocht te laten maken wordt het eerder genoemde verkeerseiland (met lichtmast en zitbank) gelegd voor de Perry Sport. De kruising van voetgangers en fietsers wordt hierdoor overzichtelijk. Fietsers worden vervolgens naar de noordzijde van de Kapelhof geleid. Door de fietsenbeugels tegen de blinde gevel van de Schouwburgpassage te plaatsen, wordt dit een logische route. De huidige onoverzichtelijke en onveilige hoek wordt hierdoor vermeden. De fietsbeugels voor de Schouwburgpassage verdwijnen en worden teruggeplaatst in de Kapelhof.
Om te voorkomen dat de fietsers op de Oude Markt doorrijden naar de Heuvelstraat spelen de bomen een belangrijke rol. Door deze meer naar het midden te verplaatsen ontstaat een visuele stop waardoor fietsers geneigd zullen zijn de Kapelhof in te rijden.
In de Kapelhof worden de fietsers aan de noordzijde van de bestaande leilinden gehouden. In het profiel tussen de leilinden en de gevel/kapel wordt een visuele lijn aangebracht door middel van een molgoot waardoor er een fietsstrook en een loopstrook ontstaat. Tussen de loopstrook en fietsstrook worden de verlichtingsmasten geplaatst. Fietsers die vanuit de Nieuwlandstraat de Kapelhof inrijden zullen dit aan de westzijde doen en geleid worden door de molgoot en de leilinden. Ter hoogte van Perry Sport kunnen zij niet afsnijden langs de gevel door de plaatsing van de fietsbeugels.

Naast de mogelijkheid om via de Kapelhof te fietsen zijn er nog een tweetal alternatieve routes die eveneens verbeterd zullen worden. De Noordhoekring - Schouwburgring is een belangrijke doorgaande route naar het zuidelijk deel van het centrum voor fietsers komende vanaf de Gasthuisring/Hart van Brabantlaan. Deze route is al onderdeel van de nieuwe bewegwijzering voor sternetfietsroutes. Komende vanaf de Boomstraat kan men kiezen voor de Noordhoekring danwel Schoolstraat via de Korte Schijfstraat. Ook vanaf het Station zal via de Schoolstraat verwezen worden. De Noordhoekring zal in het voorjaar van 2001 gereconstrueerd worden, met o.a. vrijliggende fietspaden en krijgt hiermee de gewenste sternetkwaliteit. De bocht Schoolstraat/Korte Schijfstraat zal aangepast worden waardoor een betere geleiding voor fietsers ontstaat zowel vanuit de Tuinstraat als de Schoolstraat. De aanpassing geschiedt in het kader van de herontwikkeling Schoolstraat, e.o. De route via de Schouwburgring heeft nog geen sternetkwaliteit.

De kosten van de herinrichting van de Oude Markt en Kapelhof e.o. bedragen f. 2,597 miljoen, exclusief het flexibele afsluitsysteem. In deze begroting zijn ook de kosten voor de herinrichting van het westelijke deel van de Heuvelstraat (Oude Markt tot Radiopleintje) meegenomen. De financiële gevolgen van het aanpassen van het riool en het verplanten van de bomen en het plaatsen van nieuwe bomen worden nog nader onderzocht.
De werkzaamheden op de Oude Markt starten in augustus/september 2000 en duren tot maart/april 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie