Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers Petroplus

Datum nieuwsfeit: 28-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT 28 augustus 2000

Petroplus meldt 101% stijging van bedrijfsresultaat

Petroplus, Europa's meest toonaangevende onafhankelijke onderneming op het gebied van olieraffinage, marketing & logistiek heeft vandaag de resultaten over de eerste zes maanden van 2000, eindigend op 30 juni bekendgemaakt:


∑ Een omzetstijging van 199% tot §1.407,8 miljoen (1999: §470,3 miljoen)
∑ Een brutowinststijging van 62% tot §57,2 miljoen (1999: §35,2 miljoen)
∑ Een stijging van het bedrijfsresultaat met 101% tot §15,9 miljoen (1999: §7,9 miljoen)
∑ Een stijging van de winst voor belasting met 94% tot §12,8 miljoen (1999: §6,7 miljoen)
∑ Een stijging van de winst na belasting met 102% tot §11,0 miljoen (1999: §5,5 miljoen)
∑ Een stijging van de winst per aandeel met 65% tot §0,51 (1999: §0,31)
Petroplus heeft op 1 mei van dit jaar de overname van de raffinaderij in Cressier, Zwitserland, met een capaciteit van 68.000 barrels per dag, en de bijbehorende assets van de Koninklijke/Shell Groep afgerond. Tot de bijbehorende assets behoren onder andere opslagfaciliteiten voor olieproducten, de (groot-)handelsactiviteiten van Shell in Zwitserland en bepaalde belangen in de pijpleidingen die de raffinaderij bevoorraden met ruwe olie. Dit is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de onderneming. Door deze overname is de raffinagecapaciteit van Petroplus verdubbeld, zijn de marketingvolumes aanzienlijk vergroot en is de niet-raffinaderij gebonden opslagcapaciteit uitgebreid met zo'n 875.000 m3. De afronding van deze transactie volgde direct op de succesvolle uitvoering door Shell van een reguliere onderhoudsbeurt van de raffinaderij en het treffen van de noodzakelijke investeringen ten behoeve van de milieu-eisen (Auto Oil). Als gevolg hiervan voldoet de raffinaderij nu aan alle huidige en verwachte eisen op milieugebied. Petroplus heeft in maart van dit jaar 7,0 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven als onderdeel van de financiering van deze overname. Het restant van is gefinancierd middels leningen.

Er zijn in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet op het gebied van E-commerce. Petroplus verwacht aanzienlijke veranderingen ten aanzien van de traditionele communicatie en marketingmechanismen in de energiesector als gevolg van de initiatieven die binnen de sector worden ontplooid op het gebied van E-commerce. Als onafhankelijke oliemaatschappij bevindt Petroplus zich in een ideale positie om optimaal voordeel te halen uit al deze nieuwe mogelijkheden. Petroplus heeft een B2B portal opgezet voor het vermarkten van haar olieproducten. Deze portal biedt een mogelijkheid tot, en stroomlijnt, de aanvragen voor informatie en procurement voor olieproducten in Duitsland. In eerste instantie zal de portal met name gericht zijn op de Duitse oliemarkt, maar Petroplus houdt zich actief bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om haar B2B-activiteiten verder uit te breiden. Petroplus is van plan om nog dit jaar haar internetactiviteiten uit te breiden naar een of meerdere andere Europese markten waar de Groep reeds actief is. Na de te rapporteren periode heeft Petroplus haar plannen bekend gemaakt voor een nieuwe internet portal en on-line beurs voor het verbeteren van de efficiency van de Binnenvaart. Na het concept ontwikkeld te hebben is Petroplus een joint venture aangegaan met BP, Royal Vopak N.V en Marquard & Bahls AG, en heeft daarbij een 25% aandeel behouden. Deze initiatieven passen volledig in de strategie van Petroplus om deel te nemen aan E-commerce activiteiten op het Internet die zijn gerelateerd aan haar huidige raffinage en marketingactiviteiten.

In april van dit jaar heeft Petroplus bovendien de opening van het eerste onbemande benzinestation in Nederland bekendgemaakt. Het gaat hier om een initiatief van Tango, een nieuwe onderneming in de Nederlandse retailmarkt; Petroplus heeft 75% van de aandelen van deze onderneming in bezit. In april en juni van dit jaar heeft de opening plaatsgevonden van de eerste twee van de 15 stations die Tango in het eerste jaar volgens planning zal openen. Als het huidige succes blijft voortduren streeft Tango er naar aan het einde van 2002 50 stations te hebben geopend, en 100 in 2003. Tango is een niche-onderneming in Nederland, waar een relatief hoge distributiemarge bestaat. Tango opent onbemande, high-tech, high-quality stations, waar men snel kan tanken, waarvoor relatief lage investeringen nodig zijn en met relatief lage operationele kosten. De Tango-formule is nu reeds succesvolle gebleken, zelfs bij prijzenoorlogen, en zal naar verwachting profiteren van het beleid van de Nederlandse overheid dat is gericht op het bevorderen van de concurrentie in de Nederlandse retailmarkt.

Marcel van Poecke en Willem Willemstein, beide Managing Directors van Petroplus International N.V., gaven als commentaar: "Petroplus blijft sterk groeien, niet alleen door de overnames van bedrijven als Shell Cressier, maar ook als gevolg van nieuwe initiatieven als Tango en E-Commerce. Petroplus bevindt zich als onafhankelijke oliemaatschappij in een ideale situatie om haar voordeel te doen met de huidige veranderingen in de sector en het bedrijf zal dan ook zeer goede resultaten te zien blijven geven."

Strategie
Petroplus is een onderneming die is gericht op groei op basis van een duidelijke strategie die wordt uitgevoerd binnen de Europese midstream olie-industrie. Petroplus stelt zich ten doel te profiteren van de huidige herstructurering in de Europese oliemarkten door het realiseren van groei, zowel autonoom als door winstverhogende acquisities. Petroplus gelooft dat het doel van de meeste grote geÔntegreerde oliemaatschappijen, het verminderen van hun relatieve afhankelijkheid van raffinage- en midstreamactiviteiten, ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor een onafhankelijke onderneming als Petroplus. Deze strategie, uitgevoerd in een brede markt, maakt het mogelijk voor Petroplus haar sterke groei vast te houden en toch een nichespeler te blijven.

De strategie van Petroplus is gericht op het optimaal inspelen op de huidige positieve veranderingen in de Europese midstream markten en het genereren van robuuste financiŽle prestaties in de totale midstream-cyclus. Het doel is het verwerven van assets op het gebied van raffinage, opslag en marketing, als de grote spelers zich terugtrekken, tegen een fractie van de vervangingswaarde. Petroplus heeft zich voorgenomen voort te bouwen op de integratie van midstream assets en zal deelnemen in initiatieven op het gebied van E-commerce om de asset-basis op een hoger niveau te tillen.

In de VS heeft de ontwikkeling van onafhankelijke raffinage en marketing bedrijven sinds het begin van de jaren '90 een sterke groei doorgemaakt, en Petroplus verwacht dat de Europese sector een soortgelijk patroon te zien zal geven. Daarnaast heeft de evolutie van de liberaliserende Europese energiemarkten Petroplus aangemoedigd om ook onderzoek te doen naar andere aanverwante mogelijkheden, die voortkomen uit de deregulering van de midstream markten, om te zien waar de onderneming zakelijk van haar belangrijkste deskundigheden kan profiteren, met name op het gebied van de Nederlandse energiedistributie.

Operationeel overzicht

De scherpe toename van de olieprijzen, die leiden tot een aanzienlijke stijging van de posten debiteuren en overige vorderingen en voorraden (gewaardeerd op een prijs die dicht bij de marktwaarde ligt), resulteerde tot een aanzienlijke verlenging van de balans. Door de uitgifte van nieuwe aandelen in maart van dit jaar is Petroplus er in geslaagd de beoogde balansverhoudingen te realiseren. De grotere behoefte aan werkkapitaal heeft mede geleid tot een verhoging van de rente-uitgaven.

Business unit Oil
Raffinage
De divisie Raffinage behaalde het eerste half jaar van 2000 een netto bedrijfsresultaat van §1,1 miljoen, tegen een negatief bedrijfsresultaat in het eerste half jaar van 1999 van §1,6 miljoen, hetgeen met name het gevolg is van de zeer goede prestaties van Cressier. De marges op de raffinage waren beter dan verwacht, maar de resultaten werden negatief beÔnvloed door de hoge olieprijzen (rentekosten en Fuel & Loss). In de twee maanden sinds de afronding van de overname van Cressier, op 1 mei, heeft Cressier een positieve bijdrage geleverd aan de resultaten. De raffinaderij in Antwerpen kwam 6 weken stil te liggen als gevolg van technische problemen na een geplande onderhoudsbeurt, hetgeen resulteerde in slechte prestaties. Er vond een reorganisatie plaats in de raffinaderij in Antwerpen waarbij een aantal verbeteringen werden opgestart die zullen leiden tot een jaarlijkse besparing van §8 miljoen. Petroplus heeft een casestudy opgezet voor een mogelijke investering in USLD, Ultra Low Sulphur Diesel, in Antwerpen. Later dit jaar zal hierover een beslissing worden genomen; met de investering zal een bedrag gemoeid zijn van §15 tot §20 miljoen, met een payback van minder dan twee jaar. Deze beslissing positioneert Petroplus voor de wijzigingen in de productspecificaties en speelt een rol in mogelijke overnames.

Marketing
De Marketingdivisie gaf het eerste halfjaar een uitstekende performance te zien, met een bedrijfsresultaat van §6,9 miljoen (tegen §3,5 miljoen in dezelfde periode in 1999). Hoewel de resultaten van de (groot-)handelsactiviteiten negatief beÔnvloed werden door een sterke backwardation van de markten en de zachte winter gaven de (groot-)handelsactiviteiten in Zwitserland een zeer goede performance te zien. Tango opende in het eerste halfjaar van dit jaar de eerste twee onbemande tankstations in Nederland. Deze stations presteren veel beter dan verwacht en dragen in aanzienlijke mate bij aan de resultaten. Daarnaast heeft Petroplus in het eerste halfjaar een aantal E-commerce activiteiten opgestart, waarvan de B2B portal voor de Duitse markt het eerste tastbare bewijs is. Petroplus verwacht deze site in de komende zes maanden ook te kunnen uitbreiden naar Zwitserland. Er zijn reeds plannen bekend gemaakt voor het openen van een B2B portal met drie andere partners, voor schippers en expediteurs op de Rijn en de Donau. Petroplus is er van overtuigd dat deze activiteiten Petroplus zullen positioneren voor verder groei en doet daarom ook actief onderzoek naar de mogelijkheden voor verdere commerciŽle initiatieven.

Business unit Logistics
De tankopslagactiviteiten boekten een uitstekend resultaat over het eerste halfjaar, met een bedrijfsresultaat van §7,3 miljoen (tegen §4,9 miljoen in 1999). Ook hier werden de resultaten enigszins negatief beÔnvloed door de backwardation van de markten. De Zwitserse depots presteerden goed. De processwater activiteiten in Milford Haven leverden ook nu een positieve bijdrage aan de resultaten. Petroplus heeft plannen bekend gemaakt over de overname van twee gekoelde opslagtanks van Hoechst Holland N.V., die nu een marktaandeel van ongeveer 25% in de markt voor de opslag van gekoeld vloeibaar gas in de ARA Regio (Amsterdam Rotterdam - Antwerpen) hebben. Petroplus had verwacht de overname in het tweede kwartaal te kunnen afronden, maar doordat de benodigde vergunningen niet steeds niet zijn afgegeven zal de overname nu naar verwachting niet voor het einde van het jaar plaatsvinden. Gekoelde opslag is nieuw voor Petroplus en biedt nieuwe mogelijkheden voor de groep.

Overige activiteiten
De overige activiteiten boekten een netto bedrijfsresultaat van §0,6 miljoen tegen §1,1 miljoen in dezelfde periode in 1999. Petrocare, Petroplus Engineering en Oxyde Chemicals gaven goede resultaten te zien, maar Petroplus Power had te leiden onder marktmanipulatie aan het begin van het jaar. Petroplus heeft een rechtszaak aangespannen om de geleden verliezen te verhalen en is positief gestemd over de uitkomst en de resultaten voor het tweede halfjaar.

Vooruitzichten
Petroplus is van mening dat de vooruitzichten voor het volledige jaar 2000 en daarna positief zijn. Het doel blijft om in de komende vijf jaar een toename van de winst per aandeel te realiseren van 25%. De voornaamste doelstelling is het aankondigen van nog minimaal ťťn overname in 2000. De vooruitzichten voor de raffinagemarges blijven goed voor het volledige jaar, hoewel de hoge olieprijzen een negatieve invloed zullen blijven uitoefenen op de resultaten. De afronding van de overname van de Cressier-raffinaderij is een belangrijke mijlpaal in de groei van Petroplus en heeft geleid tot een verdubbeling van de raffinagecapaciteit van Petroplus. Cressier zal verder worden geoptimaliseerd en de acties die in de raffinaderij in Antwerpen zijn ondernomen om de kosten te beperken zullen leiden tot een verdere verbetering van de resultaten. Later dit jaar zal worden beslist of er zal worden geÔnvesteerd in ULSD in Antwerpen. Met een bijdrage van de voormalige Cargill-activiteiten van een volledig jaar verwacht Petroplus voor heel 2000 blijvende goede resultaten in de Oil Marketing divisie. De activiteiten van Tango zullen verder worden uitgebreid, en er zullen meer E-commerce projecten worden ontwikkeld, inclusief een initiatief om 5 to 10% te besparen op de huidige procurement kosten van in totaal §25 miljoen. Verdere ontwikkelingen in Milford Haven en de voordelen van de gecombineerde terminals van Petroplus en het voormalige Cargill in Duitsland zullen naar verwachting leiden tot een verdere groei in de divisie Logistics en aan het einde van het jaar zal naar verwachting ook de overname van de opslagtanks van Hoechst zijn afgerond. Gezien al deze ontwikkelingen verwacht Petroplus dat de winst per aandeel over het volledige jaar zal toenemen met 25%.

Voor de redactie

Profiel Petroplus International N.V.

Petroplus International N.V. ("Petroplus") is een onafhankelijke midstream oliemaatschappij, die zich richt op de Europese midstream oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming heeft zich ten doel gesteld de grootste onafhankelijke midstream oliemaatschappij van Europa te worden. Petroplus is eigenaar van de 65.000 bpd raffinaderij in Antwerpen, de 68.000 bpd raffinaderij in Cressier, heeft een verkoopvolume van meer dan 8 miljoen ton per jaar, voornamelijk distillaten, en een opslagcapaciteit van 4,0 miljoen m≥ door heel West-Europa. Petroplus heeft daarnaast ook activiteiten in de sectoren chemie, milieu, engineering en energie. Petroplus heeft vestigingen in meer dan 20 landen en hoofdkantoren in Rotterdam, Zug en Hamburg. Petroplus heeft momenteel 896 mensen in dienst. Petroplus International is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de OfficiŽle Markt van Amsterdam Exchanges.

Midstream oliesector

Midstream is de term die wordt gebruikt voor dat gedeelte van de olieketen die is gericht op raffinage van ruwe olie, opslag en logistiek van olieproducten en groothandelsverkoop van olieproducten. De sector heeft zich ontwikkeld in de VS, waar onafhankelijke raffinadeurs als Tosco, Valero Energy, Sunoco en Ultramar Diamond Shamrock in de afgelopen 10 jaar zijn opgekomen. Deze bedrijven hebben momenteel meer dan 25% van de totale raffinagecapaciteit in de VS in handen, met een gecombineerde marktkapitalisatie van meer dan USD 14 miljard. De belangrijkste aspecten van hun benadering waren het optimaal gebruik maken van een rationalisatieproces op het gebied van raffinage en marketing in de VS en het overnemen van midstream en retail marketing assets van de grotere oliemaatschappijen voor een fractie van de vervangingskosten. Onafhankelijke oliemaatschappijen zijn in staat de raffinaderijen en andere assets tegen lagere kosten te exploiteren teneinde de raffinagemarge te verbeteren. Deze bedrijven zijn met name in staat marges te verbeteren door overheadkosten te verminderen, productie te verhogen en productopbrengsten te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International N.V.: Marcel van Poecke, Willem Willemstein
Raad van Bestuur
Ton Barten, Directeur Business Development
++(31) 10 242 5900

Website: www.petroplus.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie