Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud nieuwe editie 'Het Waterschap'

Datum nieuwsfeit: 28-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Unie van Waterschappen


NIEUWS
Nieuwe editie "Het Waterschap"

Nummer 15 van het veertiendaagse tijdschrift voor waterschapbestuur en waterschapsbeheer is uit. In deze editie o.a. een nadere beschouwing van de waterschappen en internationale samenwerking. Verder een artikel over sturend water (zie: "Het Waterschap"). En natuurlijk de column van Rein van der Kluit:

Kaderrichtlijn Water

Het heeft lang geduurd, er is lang vergaderd, er zijn vele amendementen behandeld, de conciliatieprocedure had spannende trekken, maar hij is er dan eindelijk: de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor de waterbeheerders in Europa is hiermee een belangrijke Europese regelgeving tot stand gebracht. Het is een stevige richtlijn geworden: hoewel hij slechts 25 artikelen telt, beslaat de hele tekst, de overwegingen daaronder begrepen, meer dan 60 pagina's. Daar komen dan nog evenveel pagina's aan bijlagen bij. Veel leesstof, maar de moeite van het doornemen waard. Hoe tevreden kunnen waterschappen nu zijn over de totstandkoming van deze richtlijn? Het is goed dat de Kaderrichtlijn is uitgebracht. Het heeft er even op geleken dat er in het geheel geen richtlijn tot stand zou komen bij gebrek aan Europese overeenstemming. Dat zou een slecht signaal zijn geweest, omdat alle ontwerpen en de discussies daarover inmiddels in de lidstaten toch denkprocessen op gang gebracht hebben. Ook in Nederland is dat het geval. Op het terrein van de implementatie in nationale wet- en regelgeving zijn reeds de nodige initiatieven ontplooid, waarbij ook de Unie van Waterschappen is betrokken. De Kaderrichtlijn brengt geen enorme aardverschuivingen in ons land teweeg. Toch kunnen niet alle onderdelen zondermeer een op een worden overgenomen. Over de gevolgen van de stroomgebiedsbenadering en de te halen termijnen bijvoorbeeld is het laatste woord nog niet gesproken. De gevolgen voor organisatie en werkwijzen van waterschappen zijn wellicht groter dan zij op het eerste gezicht lijken. Er is tijdens het totstandkomingsproces veel 'gesleuteld' aan de Kaderrichtlijn. Het is voor degenen die niet direct bij dit proces betrokken zijn geweest (en dat zijn er velen) niet streeds even eenvoudig de achtergronden van allerlei veranderingen en amendementen te doorgronden. Een memorie van toelichting zou een nuttige kenbron geweest zijn, maar Europese richtlijnen kennen die nu eenmaal niet. De vele overwegingen vooraf (47 stuks) moeten nu in belangrijke mate voorzien in de achterliggende bedoelingen.
Leek het er aanvankelijk op dat de Kaderrichtlijn het principe van integraal waterbeheer zou omarmen, veel is daar niet van overgebleven.

Kwaliteitsaspecten overheersen, terwijl veiligheid en verdroging slechts worden aangestipt. Europese samenwerking en afstemming is nodig, niet alleen op het terrein van waterkwaliteit, maar ook op het terrein van de kwaliteit. Juist ook het element van de (internationale) stroomgebiedsbenadering zou daartoe voldoende aanleiding hebben moeten geven. Het valt te hopen dat de Brusselse regelgevers daaraan wat meer aandacht zouden willen geven, dan aan deze zeer royale rapportageverplichtingenvan de nu voorliggende richtlijn. Misschien moeten de waterbeheerders in Europa (en de functionele voorop?) dat signaal laten weerklinken. Waterbeheer is tenslotte voor de praktijk en niet voor het papier.

Rein van der Kluit

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie