Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stijging omzet Ordina eerste halfjaar 25 procent

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ordina Beheer NV

Utrecht, 29 augustus 2000

ORDINA MAAKT GROEIDOELSTELLINGEN WAAR.

Stijging omzet eerste halfjaar 2000: 25%
Stijging nettowinst eerste halfjaar 2000: 25%
Ordina verwacht voor het jaar 2000, inclusief
acquisities, een zeer sterke stijging van de omzet en een groei van de nettowinst van circa 20%

Ordina is er opnieuw in geslaagd haar strategische doelstellingen te realiseren, ondanks dat de markt in de eerste helft van 2000 aarzelingen heeft vertoond na de millenniumovergang. Deze aarzelingen waren over de volle breedte waarneembaar, doch het duidelijkst in de financiële wereld. Desalniettemin zette Ordina in de eerste zes maanden van 2000 de opgaande lijn voort wat betreft omzet, resultaat, groei in medewerkers en kwaliteit.

Financiële gang van zaken

Met inachtname van de marktomstandigheden, kijkt Ordina met tevredenheid terug op de gerealiseerde resultaten in het eerste halfjaar van 2000, aldus Mr J.H. den Hartog, financieel directeur van Ordina. Over het eerste halfjaar 2000 heeft de Ordina Groep een nettowinst gerealiseerd van EUR 11,9 mln. Ten opzichte van het eerste halfjaar 1999 (EUR 9,5 mln) is dit een stijging van 25%. De omzet is eveneens met 25% toegenomen tot EUR 145,7 mln. ten opzichte van EUR 116,5 mln. in de eerste helft van 1999. De stijging van de omzet kwam voor 15% voor rekening van acquisities en werd voor 10% autonoom gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2000 is met 22% gestegen tot EUR 17,5 mln. (eerste halfjaar 1999: EUR 14,4 mln.). Het netto resultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet was in de eerste helft van 2000 gelijk aan de eerste helft van 1999 en bedroeg 8,2. De nettowinst per aandeel steeg met 12% tot EUR 0,38 (eerste halfjaar 1999: EUR 0,34).

Human Resources

Ordina blijft zich richten op het behouden en aantrekken van getalenteerde medewerkers die met Ordina de geformuleerde ambities waar willen maken. Ook in de eerste helft van 2000 was de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide professionals in de informatie- en communicatietechnologie krap. Die situatie zal in de komende jaren naar verwachting niet structureel verbeteren. Bij een stabiel verloopcijfer en zonder concessies te doen aan haar selectiecriteria, realiseerde Ordina een sterke groei in het aantal medewerkers: van
2.511 medio 1999 tot 3.158 medio 2000. Inmiddels beloopt het aantal medewerkers, inclusief de vorige week afgeronde acquisitie van Rijnconsult, circa 3.300.

Acquisities

In de eerste helft van 2000 acquireerde Ordina de ondernemingen Oasis en VNI. Daarnaast breidde Ordina haar belang in 3D Interfaces uit tot 100%. Oasis is een management consultancy organisatie die zich met name richt op management informatievoorziening en decision support. VNI is actief op het gebied van e-business, CRM en ERP. 3D Interfaces richt zich op web based solutions voor interne en externe communicatievraagstukken. Vorenstaande acquisities zijn met ingang van 1 januari 2000 opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Ordina. Op 22 augustus jongstleden werd ook de 100% overname van Rijnconsult afgewikkeld. Rijnconsult is een toonaangevend bureau op het gebied van management consultancy. Met ingang van 1 juli zullen de resultaten van Rijnconsult worden opgenomen in de resultaten van Ordina.

In juli 2000 tekende Ordina een intentieverklaring voor de overname van 100% in Relan ICT. Relan ICT is actief in consultancy, systeemontwikkeling en exploitatie en beheer. Zij combineert deze competenties met ruime kennis en ervaring op het gebied van sociale zekerheid, pensioenen en arbo- en reïntegratiebedrijven. Bij Relan ICT zijn circa 575 medewerkers actief, waarvan circa 375 in vaste dienst.

Ontwikkelingen

De markt voor ICT-dienstverlening heeft de aarzelingen als gevolg van de millenniumwisseling nog altijd niet geheel achter zich gelaten. De markt ontwikkelt zich echter positief. Klanten hebben de millenniumwisseling aangegrepen om voorgenomen investeringen in ICT nader te beoordelen vanuit strategisch perspectief. Meer en meer realiseren partijen zich dat de strategische inzet van ICT hét verschil kan maken met de concurrentie. Vanuit dat perspectief is er een grotere betrokkenheid van topmanagement van bedrijven bij de keuzes ten aanzien van investeringen in ICT. Voor een full service en hoogwaardige ICT-dienstverlener als Ordina, die als business partner in staat is werkelijk toegevoegde waarde te leveren richting afnemers, biedt deze ontwikkeling nieuwe kansen.

Een andere ontwikkeling is dat een toenemend aantal partijen gehele of gedeeltelijke outsourcing van de informatiehuishouding overweegt. Ordina is geïnteresseerd in outsourcing indien dit tevens inhoudt dat de vernieuwing van systemen wordt uitbesteed. De voorgenomen overname van Relan ICT past in dit beeld.

Een zich voortzettende trend in de markt is voorts dat meer en meer afnemers ervoor kiezen om met een beperkt aantal ICT-dienstverleners zaken te doen. Gelet op de omvang en de kwaliteit van de Ordina organisatie, is Ordina in de eerste maanden van 2000 geselecteerd als preferred supplier bij een aantal belangrijke klanten. Ordina verwacht deze positieve ontwikkeling in de toekomst met succes te continueren.

Klanten verlangen meer en meer een full service dienstenportfolio van hun dienstverleners. Dientengevolge is een tendens waarneembaar waarin management consultancy organisaties aansluiting zoeken bij ICT-dienstverleners. Immers, klanten wensen niet langer alleen een goed advies, zij verwachten van hun adviseurs dat zij ook de feitelijke oplossing realiseren. De aansluiting van Rijnconsult bij Ordina is, gezien de geschetste ontwikkelingen, een logische stap en biedt Ordina nieuwe contacten met klanten op top-management niveau.

In de markt zal Ordina zich er op blijven richten om de nieuwste ontwikkelingen op business- en ICT-gebied te combineren tot innovatieve, vooruitstrevende oplossingen in een cultuur waar openheid, vakkundigheid en ruimte voor initiatief centraal staan. Dit leidt tot een organisatie die inspirerend is en blijft voor (potentiële) medewerkers. Daarnaast is er een blijvende focus op mogelijke acquisities die de propositie van de totale Ordina Groep versterken en waarde creëren voor klanten, (potentiële) medewerkers én aandeelhouders.

Met inachtname van het vorenstaande heeft Ordina het volste vertrouwen dat de markt voor ICT-dienstverlening voor partijen die daadwerkelijk in staat zijn toegevoegde waarde te leveren, de komende jaren een gezonde groei zal doormaken. Het tempo waarin de groei zal plaatsvinden zal naar verwachting echter per marktsegment verschillen.

Verwachtingen voor 2000

Bestuursvoorzitter Kasteel over de verwachtingen voor 2000: Met inachtname van de geschetste ontwikkelingen en de resultaten over het eerste halfjaar van 2000 verwacht Ordina, inclusief de aangekondigde acquisities, een zeer sterke toename in omzet en een groei van de nettowinst van circa 20%.

Halfjaarresultaten Ordina NV 2000

(in duizenden Euro, tenzij anders aangegeven)

2000

1999
Netto omzet

145.675

116.515
Bedrijfslasten

128.170

102.146
Bedrijfsresultaat

17.505

14.369
Rentebaten/-lasten

78

(70)

-------- --------
Resultaat voor belastingen

17.583

14.299
Belastingen


5.661


4.761
Netto winst

11.922


9.538
Aantal uitstaande aandelen van nominaal Euro 0,10 31.696.491 28.630.437
Nettowinst per aandeel (op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen), in Euros 0,38 0,34
Nettowinst per aandeel na uitoefening van optie- rechten, in Euros 0,36 0,31
Aantal medewerkers medio 3.158 2.511

Over Ordina

Ordina is een beursgenoteerde en toonaangevende dienstverlener in de markt voor Informatie en Communicatie Technologie. De organisatie, opgericht in 1973, telt inclusief Rijnconsult circa 3.300 medewerkers. Ordina ondersteunt haar opdrachtgevers om met behulp van hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie strategisch voordeel te behalen, door toepassing van gedegen vakkennis van ICT in combinatie met voortdurende innovatie en een heldere kijk op bedrijfskundige vraagstukken. Het dienstenpakket omvat onder meer management- en business-consultancy, ICT-consultancy, ERP-consultancy en -beheer, applicatieontwikkeling en -beheer en het ontwikkelen van embedded software. Het aandeel Ordina NV is genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs en is opgenomen in de Amsterdam Midkap-index.

Woordvoerder: Ronald Florisson telefoon 030 -2 984 101
mobiel 06 - 2 505 4634
E-mail: (ronald.florisson@ordina.nl)

Ordina NV
Vivaldiplantsoen 100
3533 JE UTRECHT
telefoon 030-2 984 184
www.ordina.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie