Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord regeling arbeidsvoorwaarden HAIO's

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Principe-akkoord Regeling Arbeidsvoorwaarden haio's

LAD-bericht van 29 augustus 2000

Medio augustus hebben LAD en LOVAH met SBOH een principe-akkoord gesloten over aanpassing van de Regeling Arbeidsvoorwaarden. Het overleg daarover vindt jaarlijks plaats. Hierbij leggen wij het resultaat aan u voor.

Salarisverhoging: + 4,33%
Met terugwerkende kracht tot 01 juli 2000 worden de maand-salarissen verhoogd met 3%:

1e jaar fl. 3.183,-

2e jaar fl. 3.363,-

3e jaar fl. 3.533,-
De netto-onkostenvergoeding wordt met fl. 450,- per jaar verhoogd =
1,33%.

Kinderopvang
Van de Regeling kinderopvang die in 1999 is ingevoerd wordt nog weinig gebruik gemaakt. Dit kan te maken hebben met de drempel van fl. 900,- per maand. Thans wordt bekeken of er fiscale mogelijkheden zijn waardoor meer haio's een beroep op deze regeling kunnen doen. In overleg met LAD/LOVAH wordt dit door SBOH bij belastingdeskundigen onderzocht. Als hier meer over bekend is, zullen partijen u nader informeren.

Pensioenregeling
Al jaren streven LAD en LOVAH naar een pensioenregeling voor de huisartsen in opleiding. De regeling waarover nu overeenstemming is bereikt houdt een waardevaste partnervoorziening van fl. 31.500,- per jaar in. Tevens is een wezenvoorziening van fl. 6.300,- per kind per jaar gerealiseerd. Hiervoor betaalt de haio een premie van fl. 20,- per maand. E.e.a kan overigens pas worden uitgevoerd nadat toestemming van het pensioenfonds voor de vrijgevestigd huisartsen, SPH is verkregen. Er wordt nog gewerkt aan een regeling waarin, bij zelfstandige vestiging als huisarts, pensioenaanspraken kunnen worden ingekocht bij het SPH. Voor de huisartsen die in dienstverband gaan, en dus niet onder het SPH vallen, wordt een regeling met lijfrente-constructie onderzocht. De rechten kunnen na de opleiding worden ingekocht.

Huidige Regeling Arbeidsvoorwaarden wordt volwaardige CAO voor haio's SBOH is definitief akkoord gegaan met het omzetten van de huidige Regeling Arbeidsvoorwaarden in een volwaardige CAO voor de huisartsen in opleiding. LAD en LOVAH hebben afgesproken dat de LAD formeel CAO-partij aan werknemerszijde zal zijn. LOVAH zal deel uitmaken van de LAD-overlegdelegatie. Dit houdt dus in dat in 2001 voor het eerst onderhandeld kan gaan worden over 'een echte haio-CAO'.

Functievergelijkingsonderzoek
Om korte metten te kunnen maken met de grote inkomensachterstand van de haio's, hebben LAD en LOVAH bij herhaling aangedrongen op een zgn. functievergelijkingsonderzoek. Uiteindelijk verzocht het ministerie van VWS het College Tarieven Gezondheidszorg om dat te gaan uitvoeren. Inmiddels heeft het CTG die opdracht teruggegeven. In verband hiermee heeft de LAD, mede namens LOVAH en LHV, een brief aan minister Borst gestuurd, met het verzoek thans aan SBOH opdracht te geven voor zo'n functievergelijkingsonder zoek. Onder meer hebben LAD en LOVAH een concept-onderzoeksopdracht geformuleerd die daarvoor als uitgangspunt zou kunnen dienen. Thans worden offertes aangevraagd bij externe onderzoeksbureaus.
Op de brief die 4 augustus jl. is verstuurd, is tot heden nog geen antwoord uit Den Haag gekomen. Na ontvangst zullen we u nader informeren. Het snelst gaat dat via de rubriek Nieuws van deze site.

Positief advies
Alles bijeen legt het bestuur van de LAD het principe-akkoord met een positief advies aan u voor; LOVAH's Ledenraad stemde er al mee in. Dit resultaat past binnen de doelstellingen van het LAD- Arbeidsvoorwaardenbeleid 2000. Alles overziend is er sprake van een goed resultaat dat het centraal bestuur dan ook met een positief advies aan u voorlegt.

Wij hopen dat u zich op basis van deze toelichting een goed oordeel kunt vormen over het Principe-akkoord Regeling Arbeidsvoorwaarden haio's. Op grond van uw mening zal de LAD definitief haar standpunt bepalen.

Met collegiale groet,

dr. Gerard M.H. Tanke,
voorzitter

De LAD-leden voor wie de Regeling Arbeidsvoorwaarden haio's geldt, ontvingen een reactie-formulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaar namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het principe-akkoord Regeling Arbeidsvoorwaarden haio's. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : In memoriam H. Voorzanger

© copyright LAD 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie