Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Commissie onderzoekt subsidies Den Helder

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT
EP-fractie van de Socialistische Partij
Brussel, 29 augustus 2000

Europese Commissie stelt onderzoek in naar subsidies Den Helder

De Europese Commissie heeft samen met het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek op gang gebracht naar mogelijke fraude bij het gebruik van Europese subsidies door de gemeente Den Helder. Ook het Europees Bureau voor fraudebestrijding onderneemt actie. Dit blijkt uit antwoorden van Europees Commissaris Barnier (Regionaal beleid) op vragen van SP-Europarlementariër Meijer.

Meijer stelde de kwestie eerder dit jaar aan de orde, naar aanleiding van klachten van omwonenden en commotie in de gemeenteraad van Den Helder. De gemeente Den Helder kreeg de subsidie in 1994 in het kader van het zogenaamde Konverprogramma van de Europese Unie. Met de subsidie werd de Koopvaardersbinnenhaven opgeknapt. Onder meer werd een steiger aangelegd die in de volksmond de 'Eurosteiger' is gaan heten. Ook de provincie en het Rijk droegen bij in de 4,45 miljoen gulden die in totaal toegezegd werd. Uit het antwoord van de heer Barnier blijkt dat hiervan 3,78 miljoen is gebruikt.

Voor meer informatie:
Erik Meijer, Europarlementariër voor de SP ++31 651152982 René Roovers, medewerker Europese fractie van de SP 06 - 22607308

Hieronder vindt u de vragen van Erik Meijer en de antwoorden van Europees Commissaris Barnier.

Schirftelijke vragen, gesteld op 16 mei 2000

Omstreden gebruik van 'Konver'-subsidies door de Nederlandse gemeente Den Helder en het wegsluizen van geld


1. Al vanaf 1997 is in de media in en rond de gemeente Den Helder, gelegen in de regio 'Kop van Noord-Holland' in het Noord-Westen van Nederland, herhaaldelijk melding gemaakt van politieke commotie rond de besteding van subsidiegelden, onder andere voor de aanleg door de gemeente Den Helder van een loop- en passantensteiger in de Koopvaardersbinnenhaven. Op 9 mei j.l. is opnieuw ophef ontstaan. De aanleiding is een onderzoek dat door de rijksrecherche wordt ingesteld naar fraude van de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling en Beheer. Bent u op de hoogte van deze berichten ?

2. Kunt u bevestigen dat werken in de gemeente Den Helder, zoals de aanleg van de loop- en passantensteiger in de Koopvaardersbinnenhaven, in de volksmond de 'Euro-steiger' geheten, tot stand zijn gekomen met behulp van Europese subsidies in het kader van het Konver-programma? Zo ja, welke subsidies zijn er in het kader van het Konver-programma aan Den Helder verstrekt en wat waren de voorwaarden waaronder dat gebeurde ?

3. De politieke commotie was aanleiding voor de gemeenteraad om een onderzoek uit te laten voeren door het bureau KPMG. In dit rapport wordt melding gemaakt van onregelmatigheden in het gebruik van de subsidiegelden: verschuiving van subsidies naar een vervolgfase zonder goedkeuring, het niet melden van gerelateerde cofinanciering, het niet uitvoeren van delen van het ingediende project. Daarnaast is er blijkens de media sprake van het opvoeren van kosten van het project en wegsluizen van geldstromen. Bent u op de hoogte van het onderzoek van het KPMG en de daarin genoemde conclusies? Deelt u deze conclusies ?

4. Vanuit de bevolking is er forse kritiek geuit op de uitvoering van het project gezien de gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid (tot 2015 geen oplossing voor sterke toename autoverkeer door woonwijk, ongewenst kappen van bomen, ontbreken van ontsnappingsmogelijkheden bij calamiteiten in de haven). Bent u met ons van mening dat in het 'Europa van de burger' belangen als leefbaarheid en woonomgeving een rol dienen te spelen en dat hiermee in Den Helder tot nu toe onvoldoende rekening is gehouden?

5. Welke mogelijkheden ziet u om - door aanpassing van de plannen - alsnog aan de bezwaren van burgers tegemoet te komen?
Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

De Commissie neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van de toezichtscomités van de programma's in het kader van de Structuurfondsen. In deze comités worden de programmastrategie, alsmede punten met betrekking tot organisatie en procedures besproken. Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden de projecten gekozen en goedgekeurd door een stuurcomité, dat bestaat uit partners uit de regio en andere medefinancierende partners dan de Gemeenschap.

De Commissie is niet op de hoogte gesteld van het politieonderzoek en evenmin van het door het geachte Parlementslid genoemde onderzoek van KPMG.

De Commissie kan echter bevestigen dat uit het communautaire iniatief KONVER voor de periode 1994-1999 het project "Koopvaardersbinnenhaven" is gefinancierd. Het schrijven van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken inzake de betrokken verbintenis, die betrekking heeft op een bedrag van HFL 4,45 miljoen (2,02 miljoen ¤) dateert van 14 juli 1997. De bijdrage van de Gemeenschap in dit bedrag beloopt 50%. In december is het project afgerond. De feitelijke uitgaven voor het project zijn beneden de begroting gebleven (HFL 3,78 miljoen of 1,72 miljhoen ¤).

Naar aanleiding van de vraag van het geacht Parlementslid heeft de Commissie een onderzoek in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken op gang gebracht en bij de auditdienst van het betrokken directoraat-generaal de aandacht gevestigd op dit geval. Voorts heeft het "Europees Bureau voor fraudebestrijding" gemeld dat er contacten zijn met de door het geachte Parlemeneslid genoemde dienst die in Nederland het onderzoek uitvoert.

Voor de programmaperiode 2000-2006 komt de gemeente Den Helder niet in aanmerking voor programma s in het kader van een structuurfonds. Het communautaire initiatief KONVER is niet voortgezet en de regio Noord-Holland komt niet in aanmerking voor programma's in het kader van doelstelling 1 en ook niet van doelstelling 2.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie