Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Friesland

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Besluitenlijst GS-vergadering dinsdag 29 augustus 2000

- De (ontwerp)Wet stedelijke vernieuwing regelt dat grote gemeenten de status van bevoegd gezag krijgen op grond van de Wet bodembescherming. De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven die status uiterlijk in 2003 te willen krijgen. Er wordt een stuurgroep opgericht om de consequenties van die overdracht in beeld te bren-gen. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het standpunt van Leeuwarden en vaardigen gedeputeerde Mulder als vertegenwoordiger af in de stuurgroep.

- Gedeputeerde Staten hebben de Regeling Exposities Friese Musea gewijzigd. De wijziging houdt in dat met ingang van 2001 op een te verlenen subsidie een voorschot kan worden gegeven van maximaal negentig procent.
Vervolgprocedure:
Op 13 september komt dit onderwerp aan de orde in de Statencommissie Welzijn.
Persbericht 159 is beschikbaar.

- Gs hebben 10.000,- beschikbaar gesteld aan De Vlinderstichting voor het uitbren-gen van een vlinderatlas van Fryslân. Persbericht 157 is beschikbaar.

- Gedeputeerde Staten hebben 80.000,- subsidie gegeven voor de inrichting van een hospice in het Zorgcentrum Dr. Wumkeshûs in Sneek. Persbericht 158 is beschikbaar.

- Gs hebben de Regeling beeldende kunst en vormgeving definitief vastgesteld.
-
- Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het jaarverslag 1999 van het Provinci-aal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP). Vervolgprocedure:
Op 20 september komt de rapportage aan de orde in de Statencommissie W&M, op 4 oktober in Provinciale Staten.

Verslagen
GS van dinsdag 29 augustus 2000
- De (ontwerp)Wet stedelijke vernieuwing regelt dat grote gemeenten de status van bevoegd gezag krijgen op grond van de Wet bodembescherming. De gemeente Leeuwarden heeft aangegeven die status uiterlijk in 2003 te willen krijgen. Er wordt een stuurgroep opgericht om de consequenties van die overdracht in beeld te brengen. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het standpunt van Leeuwarden en vaardigen gedeputeerde Mulder als vertegenwoordiger af in de stuurgroep.
- Gedeputeerde Staten hebben de Regeling Exposities Friese Musea gewijzigd. De wijziging houdt in dat met ingang van 2001 op een te verlenen subsidie een voorschot kan worden gegeven van maximaal negentig procent.
Vervolgprocedure:
Op 13 september komt dit onderwerp aan de orde in de Statencommissie Welzijn.
Persbericht 159 is beschikbaar.
- Gs hebben 10.000,- beschikbaar gesteld aan De Vlinderstichting voor het uitbrengen van een vlinderatlas van Fryslân.
Persbericht 157 is beschikbaar.
- Gedeputeerde Staten hebben 80.000,- subsidie gegeven voor de inrichting van een hospice in het Zorgcentrum Dr. Wumkeshus in Sneek. Persbericht 158 is beschikbaar.
- Gs hebben de Regeling beeldende kunst en vormgeving definitief vastgesteld.
-
- Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het jaarverslag 1999 van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP).
Vervolgprocedure:
Op 20 september komt de rapportage aan de orde in de Statencommissie W&M, op 4 oktober in Provinciale Staten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie