Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams onderzoek bevestigt VU-visie op hervorming justitie

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Empirisch onderzoek door K.U.L. bevestigt VU-visie op hervorming justitie (29/08/00)

Uit onderzoek van Professor DEPRE van de K.U. Leuven blijkt nu ook empirisch dat de parketten hetzelfde werk zouden kunnen afhandelen met minstens een kwart magistraten minder. Een grotere efficiëntie gekoppeld aan de reductie van het aantal magistraten kan volgens de Leuvense hoogleraar gerealiseerd worden door een beroep te doen op managementtechnieken.

Deze studie ligt volledig in de lijn van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot bepaalde organen van de rechterlijke macht die de VU-kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke reeds begin juli hebben ingediend.

In dat wetsvoorstel heeft de VU&ID-Kamerfractie een aanzet gegeven om management en integrale kwaliteitzorg binnen justitie in te voeren. Deze evolutie moet volgens de indieners, via de hierna vermelde kanalen verlopen, die meteen de krachtlijnen vormen van het wetsvoorstel:


1. Eerst en vooral moeten de magistraten en vooral de korpschefs- omgevormd worden tot daadwerkelijke managers. De korpschefs moeten zicht krijgen op de tijd die magistraten besteden aan hun diverse deeltaken, en waar, wanneer en waarom zij dat doen. Pas wanneer de korpschef daar zicht op heeft kan hij, samen met de betrokken magistraat, werken aan de individuele en structurele verbetering van de dienstverlening.

De korpschefs hebben ook een belangrijke motiverende rol.

Zij kunnen daartoe een beroep doen op de technieken die in het bedrijfsleven worden aangewend: duidelijke afspraken, permanente evaluatie en feedback op grond van vooraf vastgelegde criteria, een goede interne communicatie enz.

Het wetsvoorstel stipuleert ook uitdrukkelijk dat de voorzitter en de eerste voorzitter verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de audit en de integrale kwaliteitszorg binnen hun rechtbank of hun hof.


2. Het wetsvoorstel sleutelt aan de organisatie en maakt mogelijk om het werk van de magistraten om te vormen tot teamwerk. Zonder teamwerk is immers geen kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening mogelijk.

De magistraten worden beter ondersteund door administratief en juridisch geschoold personeel zodat zij zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Dit administratief en juridisch personeel moet het werk van de magistraten voorbereiden en opvolgen. Het maakt het voor een magistraat mogelijk om zijn werk te plannen en te organiseren volgens de managementtechnieken uit het bedrijfsleven.


3. Tenslotte wordt de taak van de griffier en de parketsecretaris aangepast aan de 21ste eeuw. Nu moeten deze laatste zich nog al te vaak bezighouden met louter uitvoerend werk. Het wetsvoorstel maakt mogelijk de griffier en de parketsecretaris om te vormen tot een echte beleidsondersteuner en een echte documentalist.

Het onderzoek van Prof. DEPRE heeft andermaal de vinger op de wonde gelegd. De kwalen zijn haarfijn geanalyseerd.

De aanzetten tot wettelijke hervorming zijn door de VU&ID-Kamerfractie gegeven. Nu wordt het tijd om tot de daadwerkelijke actie over te gaan. Management en integrale kwaliteitzorg moeten immers niet alleen top down, maar vooral bottom up worden gerealiseerd.

Er is werk aan de basis vereist. De actoren moeten overtuigd raken van de meerwaarde van integrale kwaliteitszorg. Er is ook inhoudelijk een en ander te doen. De doelstellingen van justitie moeten worden gedefinieerd en de opdeling in hoofd- en subdoelstellingen. De criteria om de realisatie van de doelstellingen te meten moeten worden bepaald. Dat kan noch de universiteit, noch de wetgever doen. Zoiets moet binnen justitie gebeuren.

De studie van Professor DEPRE heeft de zere plekken bloot gelegd. De VU&ID-kamerfractie heeft reeds herhaaldelijk gesteld dat de invoering van integrale kwaliteitszorg een dringende noodzaak is.

Het woord is nu aan de minister van justitie die op zeer korte termijn, bijvoorbeeld door een omzendbrief, een nieuwe wind binnen justitie kan laten waaien. De minister moet nu ook conclusies trekken uit de studie en niet steeds méér magistraten benoemen.

Auteur:
VU-Nationaal
Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke, VU&ID-kaderleden

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@volksunie.be)
Url: www.volksunie.be


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie