Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over de WAO

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de wao

Gemaakt: 30-8-2000 tijd: 15:58


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 augustus 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Wit (SP) over de WAO.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Vragen van het lid De Wit (SP) over de WAO met nummer 2990014380.

Vraag 1.

Kent u het bericht «Te weinig artsen voor WAO»? Parool, 27 juli jl.

Antwoord 1.

Ja.

Vraag 2.

Klopt het dat er momenteel mensen zonder inkomen zitten als gevolg van traagheid van de uitvoeringsinstellingen?

Vraag 3.

Kunt u aangeven hoeveel mensen op die manier tussen «ziektewet en WAO bungelen»?

Antwoord 2 en 3.

De WAO voorziet in de mogelijkheid een voorschot op de WAO-uitkering te verlenen als onzekerheid bestaat over het recht op of op de hoogte van de uitkering of de hoogte van het te betalen bedrag aan uitkering. Het Lisv heeft regels gesteld over voorschotverstrekking per einde wachttijd voor de WAO. Hierin is bepaald dat ingeval een WAO-beoordeling niet tijdig plaatsvindt, terwijl de betrokkene wel tijdig een aanvraag heeft ingediend, het Lisv in afwachting van de WAO-beoordeling een voorschot betaalt (in het algemeen naar een
80-100% uitkering). Gelet hierop zou het niet kunnen voorkomen - tenzij de WAO-aanvraag te laat wordt ingediend - dat een betrokkene geen inkomen heeft als gevolg van een niet tijdig uitgevoerde WAO-beoordeling.

Vraag 4.

Kunt u aangeven hoelang men bij de verschillende uitvoeringsinstellingen gemiddeld op een WAO-uitkering moet wachten, na het stoppen van de ziektewetuitkering of de loondoor-betaling.

Antwoord 4

De uitvoeringinstellingen (uvi's) zijn per 1 januari 1999 verplicht aan het Lisv informatie te verschaffen over de tijdigheid van de WAO-beoordelingen. Op dit moment zijn alleen de voorlopige cijfers over 1999 beschikbaar. Zodra ik de definitieve cijfers over 1999 van het Lisv heb ontvangen, zal ik de Tweede Kamer hierover informeren.

Vraag 5.

Bent u van mening dat er als gevolg van uitvoeringsproblemen mensen zonder inkomen mogen komen te zitten?

Vraag 6.

Welke stappen zult u nemen om aan deze situatie een einde te maken?


2

Antwoord op 5 en 6

Zoals ik onder 2 en 3 al heb uiteengezet, kan in beginsel altijd teruggevallen worden op een voorschot op een nog te verstrekken WAO-uitkering. Dit heeft tot gevolg dat een betrokkene niet zonder inkomen hoeft te zitten als gevolg van een te late WAO-beoordeling. Gelet hierop zie ik dan ook geen aanleiding maatregelen te treffen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie