Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OS inzake uitvoering overeenkomsten Utstein

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OS inzake uitvoering samenwerking zoals overeen gekomen tijdens bijeenkomst jun 199 te utxtein

Gemaakt: 7-9-2000 tijd: 12:5

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 augustus 2000

Op 25 en 26 juni 1999 hebben de ministers voor
Ontwikkelingssamenwerking (OS) van Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en ikzelf tijdens een bijeenkomst op het Noorse eiland Utstein besloten op een aantal belangrijke onderwerpen een gezamenlijke koers te varen. Sindsdien heeft deze samenwerking verder vorm gekregen. De punten op de in 1999 overeengekomen actieagenda zijn voortvarend aangepakt en bij gelijkgezinde standpunten is op ad-hoc basis ook op andere onderwerpen samengewerkt. In april hebben wij een gezamenlijk bezoek afgelegd aan Tanzania, waar alle vier de landen een bijdrage leveren aan de hervorming van de gezondheidssector. In mei vond de tweede ministeriele bijeenkomst plaats in Den Haag, waar voortgang van de bestaande samenwerking is besproken en nieuwe afspraken zijn gemaakt voor de toekomst. Bij deze informeer ik uw Kamer over de laatste stand van zaken van de Utstein-samenwerking.

De essentie van onze samenwerking ligt in onze uitdrukkelijk politieke wil als ministers van ontwikkelingssamenwerking om d.m.v. ons lidmaatschap van belangrijke bestuursorganen (zoals Development Committee en Boards van de IFI's) de internationale OS-agenda te beïnvloeden en aan te jagen.

Door coördinatie en beïnvloeding van de internationale agenda streven wij ernaar de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking te verhogen.

Deze gelijkgezindheid heeft zich het afgelopen jaar o.a. vertaald in acties op de volgende terreinen.

Coherentie / Handel en schulden

Coherentie tussen internationale interventies op verschillende beleidsterreinen staat hoog op de Utstein-agenda. Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling al aangaf hebben we op het gebied van handel en schulden met goede resultaten gezamenlijk opgetrokken. Binnen de verschillende multilaterale fora hebben wij eensgezind aangedrongen op en onderhandeld over kwijtschelding van schulden van de armste landen en verbetering van het HIPC-initiatief en het PRSP-concept krachtig, maar kritisch, ondersteund. Ook hebben de vier landen samen kunnen optrekken in de DAC-onderhandelingen over ontbinding.

Versterken van het multilaterale systeem

De Utstein-ministers stemmen hun optreden in de Boards en Executive Councils van de belangrijke multilaterale instellingen op elkaar af om samenwerking en synergie van deze instellingen, alsmede hun focus op de «zeven beloftes» die voortgevloeid zijn uit de grote VN-conferenties, te bevorderen. Mijn notitie «samenwerken voor effect, op weg naar een internationale ontwikkelingsarchitectuur» geeft de belangrijkste punten weer, die Utstein-breed worden gedragen.

Coördinatie

Een belangrijk element van de Utstein-samenwerking is het streven naar verhoogde effectiviteit door het verbeteren van resultaten in het veld. Essentieel hiervoor is coördinatie. De Utstein-ministers zijn bereid tot vergaande coördinatie en harmonisatie om het ontvangende land te ontlasten van vele verschillende nationale missies, procedures en indicatoren. Ownership van het ontvangende land is hierbij leidraad. Wij zijn alle vier bereid nationale vlaggen te strijken voor een verhoogde effectiviteit van de hulp. In dat kader is in Tanzania een Utstein-pilot gestart in de gezondheidssector, waar de vier landen bijdragen aan de SWAP (Sector Wide Approach) van de Tanzaniaanse regering; hierbij heeft zich inmiddels een aantal andere gelijkgezinde donoren aangesloten. In mei hebben wij, om ons initiatief kracht bij te zetten, een gezamenlijk bezoek gebracht aan Tanzania en overleg gevoerd met de Tanzaniaanse autoriteiten.

Hiernaast wordt door de Utstein-ministers voortgaand samengewerkt op andere relevante terreinen, zoals ontbinding van de hulp, het dichten van de kloof tussen humanitaire en structurele hulp, conflictpreventie, corruptiebestrijding, Algemene Rekenkamers en evaluatie.

./. Ter informatie treft u in bijlage het gezamenlijke verslag van het hogergenoemde bezoek aan Tanzania aan. Ik vraag er uw begrip voor dat dit verslag, gezien de aard van de Utstein-samenwerking, in het Engels gesteld is.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie