Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Evaluatie Schuldsanering
Op 1 december 1998 trad de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) in werking. De WSNP is het vervolg op de vrijwillige schuldsanering, het zogenaamde minnelijk traject, en wordt daarom het wettelijk traject genoemd. De wet kan worden beschouwd als het sluitstuk van de integrale aanpak van de schuldhulpverlening. De WSNP kent twee hoofddoelen:

* zorgen dat mensen met problematische schulden weer kunnen beginnen met een schone lei

* fungeren als een stok achter de deur voor schuldeisers die niet meewerken aan de vrijwillige schuldsanering.

Het college besloot in 1998 de GKB voor te dragen als uitvoerder van de WSNP. Hoewel de periode van schuldsanering per persoon drie jaar omvat en pas na deze termijn de definitieve gevolgen van de WSNP zichtbaar zijn, kunnen er al wel eerste conclusies worden getrokken:
* de WSNP heeft een positieve invloed op het minnelijk traject
* de vergoedingen voor de WSNP zijn niet kostendekkend
* de samenwerking tussen de GKB en andere organisaties die zich bezighouden met de WSNP verloopt goed.

Over twee jaar volgt een landelijke evaluatie van de WSNP.

Datum besluit: dinsdag, 29 augustus 2000
Nota: Evaluatie Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

3B in de Rivierenbuurt
Een jaar geleden is de planontwikkeling voor de voormalige 3B-bakkerij aan de Vechtstraat gestart. Initiatiefnemer is de eigenaar van de locatie, Emmaplein Projectontwikkeling BV. In samenwerking met Emmaplein Projectontwikkeling, Oving architecten en bouwbedrijf Simon Benus is door de dienst RO/EZ aan een plan voor vervangende nieuwbouw gewerkt. Het plan voorziet in de realisatie van circa 3000 m2 winkelruimte, 50 koop-appartementen, een stallinggarage voor 58 autos en een parkeerterrein voor 80 autos.
Het stedenbouwkundig plan wordt vrij gegeven voor inspraak. Gedurende vier weken ligt het plan ter inzage met de mogelijkheid schriftelijk te reageren. Daarnaast wordt er een inspraakavond gehouden.

Datum besluit: dinsdag, 29 augustus 2000
Nota: Inspraak stedenbouwkundig plan 3B-locatie Vechtstraat

Restauratie monumenten 2000-2005
De inspraak rond het uitvoeringsprogramma Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten (BRRM) 2000-2005 is afgerond. Er zijn tijdens de inspraak-periode geen reacties binnengekomen. Wel zijn in een eerder stadium bezwaren geuit tegen het door de raad vastgestelde beleid dat fiscaal aftrekbare onderhouds-kosten niet ook nog voor subsidie in aanmerking komen.
Drie jaar geleden heeft een flinke wijziging plaatsgevonden in de rijksregeling. Gemeenten werden verplicht het budget in een andere verhouding te verdelen. Gevolg hiervan was dat ook woonhuizen in aanmerking kwamen voor subsidie en dat er minder geld beschikbaar was voor andere monumenten. Inmiddels is de regeling iets aangepast waardoor er weer meer geld beschikbaar komt voor bijvoorbeeld kerkelijke gebouwen, molens e.d. In het uitvoerings-programma staat vermeld aan welke monumenten de gemeente het rijksgeld wil besteden tussen 2001 en 2005.
In 1997 besloot het rijk ook dat gemeenten om de zoveel tijd zogenoemde behoefteramingen moeten maken. Op basis hiervan wordt het budget over de verschillende gemeenten verdeeld. Dit betekent dat alle rijksmonumenten in de gemeente om de vier jaar zowel intern als extern bouwkundig moeten worden onderzocht. In het geval van Groningen betekent dit dat voor volgend jaar mei 636 rijksmonumenten bouwkundig moeten worden onderzocht.

Datum besluit: dinsdag, 29 augustus 2000
Nota: Monumentenzorg, Uitvoeringsprogramma Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 2000-2005

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie