Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsplan 2001: Noord-Holland, de investerende provincie

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht dinsdag 29 augustus 2000

Beleidsplan en begroting 2001 - Noord-Holland, de investerende provincie

Voor nieuw beleid in 2001 ruim f 57 miljoen. Uit het Fonds Investeringen Noord-Holland ruim f 25 miljoen. Nieuw: een meerjarenbegroting.
In de jaren 2002 tot en met 2004 ruim f 125 miljoen voor nieuw beleid.
En: verlaging Motorrijtuigenbelasting in 2001 met meer dan 20 miljoen.

Het staat allemaal in het beleidsplan en de begroting voor 2001 die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dinsdag 29 augustus aan de pers hebben gepresenteerd.
Al in 2000 is de provincie Noord-Holland begonnen om niet alleen uit de begroting maar ook uit de diverse investeringsfondsen middelen vrij te maken voor projecten die zij van groot maatschappelijk belang acht. In lijn hiermee hebben GS in het beleidsplan en de begroting voor 2001 een meerjarenbegroting opgenomen tot en met 2004.
De f 57 miljoen voor 2001 wordt niet alleen gefinancierd uit hogere rente-opbrengsten, maar ook door door beëindiging van lopende projecten en herschikking van prioriteiten.
Uit het Fonds Investeringen Noord-Holland, FINH, kan in november ruim f 25 miljoen beschikbaar worden gesteld. Het geld is bestemd voor projecten die samen met anderen worden gerealiseerd. In 2000 was dat nog f 15 miljoen. Bij de presentatie van het Voorjaarsbericht zullen GS nog projectvoorstellen doen die het totaalbedrag uit het FINH in het komende jaar kunnen doen oplopen tot ruim f 100 miljoen. Uit het fonds Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur PMI zal de provincie in 2001 voor een bedrag van f 70 miljoen bijdragen. Hierbij gaat het om 47 projecten die de provincie samen met rijk en gemeenten uitvoert. Deze projecten hebben een gezamenlijke investeringswaarde van ruim f 136 miljoen.

Lastenverlichting
Ondanks al deze uitgaven voor nieuw beleid en investeringen kan de burger in Noord-Holland vanaf 1 april 2001 een verlaging tegemoet zien van de Motorrijtuigenbelasting. Deze lastenverlichting is mogelijk door toename van de egalisatiereserve die een verlaging van de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting mogelijk maakt met meer dan 20 miljoen gulden.

Verdeling nieuw beleid
Verdeeld over de portefeuilles van de acht GS-leden zullen de middelen voor nieuw beleid voor het jaar 2001 als volgt worden verdeeld:

Communicatie, Openbare orde en Veiligheid
Waarvan 1 miljoen voor Ontwikkelingssamenwerking

en fl. 400.000,- voor extra personeel Rampenbestrijding

Totaal: fl. 3.674.000Economie, Landbouw en Europa

Waarvan fl. 500.000 voor ICT/Technologiebeleid (Cyberpolder),

fl. 1.5 miljoen voor bollenteelt en glastuinbouw en

fl. 505.000,- voor Europa-kennis/informatie en Europese programma's

Totaal: fl. 7.249.000Financiën, Strategie en Bedrijven

o.a. voor een nieuw financiëel systeem

Totaal: fl. 1.317.000Milieu, Water, Energie en Groen

Waarvan voor duurzame energie fl. 1 miljoen

Masterplan Water Texel fl. 300.000,-

Wieringerrandmeer fl. 200.000,-

en voor Berging Schermerboezem fl. 250.000,-

Totaal: fl. 10.272.000

Openluchtrecreatie, Onderzoek en P&O

Waarvan voor het verleggen van de vaargeul in

het Alkmaarder- en Uitgeestermeer fl. 800.000,-

voor nieuwe beleidsvisies van de recreatieschappen fl. 500.000

en voor gerichte werkgelegenheidsprojecten fl. 300.000

Totaal: fl. 4.325.000Ruimtelijke Ordening en Bestuur

o.m. investeringen stedelijke vernieuwing, regionale visie

Schiphol en bestuurlijke organisatie West-Friesland

Totaal: fl. 3.139.000Wegen, Verkeer en Vervoer

Waarvan voorverkenning Lightrail-projecten

in de regio's Haarlem-IJmond en Gooi- en Vechtstreek

fl. 350.000,- en voor fietspaden f 3 miljoen

Totaal: fl. 10.100.000Zorg, Welzijn en Cultuur

Waarvan f 8,4 miljoen voor regiovisies,

fl. 1.689.000,- voor projecten in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik

Totaal: fl. 17.141.000

FINH
Voor een bijdrage uit het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) hebben GS voor het jaar 2001 de volgende projecten aangewezen:

Project

FINH-bijdrage

Oude Rijkswerf te Den Helder

5.000.000

Goois Museum te Hilversum

2.250.000

Fort Spijkerboor (Stelling van Amsterdam) te Beemster

1.075.000

Herinrichting en restauratie Westergasfabriek te Westerpark-Amsterdam

5.000.000

Blauwe Netwerk in de Kop van Noord-Holland

800.000

Kustvisie BES: herinrichting Boulevard Noord te Egmond aan Zee

2.200.000

Industriëel Erfgoedpark "De Hoop" te Uitgeest

1.609.055

Herstructurering Westhaven fase 1 te Amsterdam

1.700.000

Zeehaven IJmuiden: herstructureringsproject Sluisplein

1.670.400

Zeehaven IJmuiden: herstructurering diverse locaties

4.086.250

Totaal

25.390.705

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie