Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting en beleidsplan Verkeer provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 29-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht dinsdag 29 augustus 2000

Begroting en beleidsplan 2001/portefeuille Wegen, Verkeer en Vervoer en Zeehavens

Voor verkeer en vervoer maakt GS duidelijke keuzes

Meer investeren in bereikbaarheid
De begroting voor 2001 voor het beleidsterrein Verkeer en Vervoer kenmerkt zich vooral door meer investeringen in de bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten willen tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan mobiliteit maar tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Dit wil het college bereiken door zowel in wegen als in het openbaar vervoer te investeren. Zo zullen er infrastructurele maatregelen getroffen worden voor de N201 (vanaf gemeente Haarlemmermeer tot Utrecht) en de N242 (ringweg Alkmaar). Verder worden er middelen vrijgemaakt voor een offensief tegen de files in de noordelijke Randstad. Deze aanpak wordt samen met andere overheden voorbereid. Hiervoor wordt in eerste instantie 200.000 gulden aan voorbereidingskosten gereserveerd. Met de daadwerkelijke realisatie zijn hoge kosten gemoeid. GS kijken naar de mogelijkheid om hiervoor andere financieringsbronnen aan te wenden zoals UNA/FINH-gelden.

Op het gebied van openbaar vervoer willen GS geld uittrekken voor nader onderzoek naar lightrailprojecten in de regioÕs Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek. Het hoofddoel is het realiseren van lightrail. Om dit te kunnen realiseren zal er een voorverkenning nodig zijn om een goede beslissing te kunnen nemen over de daadwerkelijke investering in lightrail.

Een andere wens van GS op het gebied van openbaar vervoer zijn de knooppunten. Deze zogenaamde overstappunten nemen een steeds belangrijker plaats in de vervoerketen in. Een verkennende studie is al uitgevoerd. Nu zullen de mogelijkheden worden bezien van realisatie. De provincie kan hiervoor een initiërende rol op zich nemen. GS stellen voor om geld vrij te maken om duidelijk te krijgen wat de provinciale rol zal moeten zijn, welke investeringen er gedaan moeten worden en er zal een differentiatie moeten worden ontwikkeld tussen grote en kleine knooppunten. Enige tijd geleden hebben de Staten bij motie aangegeven extra geld te willen reserveren voor de aanleg van fietspaden. Aan die wens komt het college van GS in deze begroting tegemoet. Voor 2001 wordt 3 miljoen gereserveerd oplopend tot 5 miljoen in 2003.

De begroting en het beleidsplan worden in de vergadering van november ter goedkeuring voorgelegd aan de Staten van de provincie Noord-Holland.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie