Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mager eerste halfjaar voor Laurus

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Tegenvallend resultaat; wel forse omzetstijging

Bestuursvoorzitter Ole van der Straaten: Richten op verbetering winstgevendheid en concurrentiekracht.

Hoofdpunten halfjaarresultaten:

Omzet groeit 15% naar 3.195 miljoen euro

Bedrijfsresultaat 65 miljoen euro (-19%)

Winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) 119 miljoen euro (-5%)

Nettowinst voor afschrijving goodwill daalt met 9% naar 44 miljoen euro

Winst per aandeel voor afschrijving goodwill neemt af met 14% tot 35 eurocent

Marktaandeel belangrijkste formules licht gestegen

Laurus* heeft een mager eerste halfjaar achter de rug. Een combinatie van achterblijvende omzet, een te lage marge en hogere kosten drukten met name het resultaat van de Nederlandse winkels (76% van de totale Laurus-activiteiten) neerwaarts, terwijl ook de resultaten in Spanje en België teleurstellend waren.

De nieuwe bestuursvoorzitter Ole van der Straaten: Het is zeer teleurstellend, maar de ontwikkelingen tot nu toe geven aanleiding te verwachten dat de resultaten in het tweede halfjaar, inclusief boekwinst Antoine Petit en exclusief afschrijving goodwill, gelijk zullen zijn aan die in het eerste halfjaar.

Omzet Laurus groeit 15% naar 3.195 miljoen euro. De netto-omzet bedroeg in het eerste halfjaar 3.195 miljoen euro, een toename van 15% ten opzichte van 1999 (2.786 miljoen euro). Gecorrigeerd voor de overname van Groenwoudt en de verkoop van Antoine Petit bedroeg de stijging 1,7%.

Bedrijfsresultaat 65 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg 65 miljoen euro (1999: 80 miljoen), een afname van 19 %. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet daalde naar 2,0% (1999:
2,9%). Nagenoeg alle werkmaatschappijen behaalden lagere resultaten.
Nettowinst 44 miljoen euro. De nettowinst voor afschrijving goodwill kwam uit op 44 miljoen euro. Dit is 9% minder dan de winst over het eerste halfjaar 1999 (49 miljoen euro). In de nettowinst is een buitengewone bate begrepen van 10 miljoen euro als gevolg van de verkoop van Antoine Petit. De winst per aandeel nam af tot 35 eurocent (-14%).

Acquisitie Groenwoudt. In juli 2000 werd de overname van de levensmiddelendivisie van Groenwoudt Groep door de Nederlandse Mededingingsautoriteit goedgekeurd. De overname is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 geëffectueerd en de resultaten van Groenwoudt zijn per dezelfde datum mee-geconsolideerd. De jaaromzet van de 101 geacquireerde supermarkten (Groenwoudt, Nieuwe Weme en Lekker & Laag) bedraagt ruim 700 miljoen euro.

Nederland. De totale Nederlandse levensmiddelenmarkt vertoonde in de eerste helft van 2000 een groei van ruim 3%. Het supermarktsegment groeide met 4,0% (Bron: Marktonderzoekbureau Nielsen). De omzet van Laurus in Nederland bedroeg in het eerste halfjaar 2.431 miljoen euro (1999: 2.043 miljoen), een stijging van 19%. Gecorrigeerd voor de overname van Groenwoudt en de verkoop van Antoine Petit bedroeg de stijging 1,4%. Het marktaandeel van Laurus nam met 2,8% punt toe tot
26,6%. Deze stijging is nagenoeg geheel toe te schrijven aan Groenwoudt (+ 3,5% punt). Het marktaandeel van de gezamenlijke formulegebonden winkels van Laurus steeg met 0,1% punt. De volgens verwachting voortgaande sanering onder de niet formulegebonden winkels is door de hevige prijsconcurrentie versneld en kostte 0,8% punt marktaandeel. Het bedrijfsresultaat in Nederland bedroeg in het eerste halfjaar 64 miljoen euro (1999: 70 miljoen euro), een afname van 9%. Gecorrigeerd voor Groenwoudt bedroeg deze afname 23%. Deze winstdaling werd veroorzaakt doordat de fors gestegen loonkosten (door CAO-verhogingen en een krappe arbeidsmarkt) niet konden worden gecompenseerd door hogere marges in verband met de ongewoon hevige prijsconcurrentie in het eerste halfjaar.

Konmar. Bij de grootschalige full service formule Konmar steeg de omzet met 4,7% tot 238 miljoen euro (1999: 227 miljoen euro). Het marktaandeel (2,6%) bleef gelijk.

Super De Boer. De omzet van de full service formule Super De Boer nam met 5% toe tot 779 miljoen euro (1999: 742 miljoen euro). De omzetstijging werd vooral bij de aangesloten zelfstandige ondernemers behaald. Het marktaandeel steeg met 0,1% punt tot 9,1%.

Groenwoudt. De dit jaar overgenomen winkels van Groenwoudt realiseerden een omzet van 371 miljoen euro. Het marktaandeel steeg naar 3,5%.

Edah. De prijsattractieve Edah-supermarkten behaalden een omzet van
643 miljoen euro (1999: 624 miljoen euro), een toename van 3,1%. Het marktaandeel (7,0%) bleef vrijwel gelijk.

Spar Convenience. Door de (conform eerder uitgesproken verwachting) voortgaande sanering onder de formuleloze kleinere winkels daalde de omzet met 13% tot 206 miljoen euro (1999: 236 miljoen euro). Het marktaandeel nam af met 0,7% punt tot (2,7%).

Basismarkt. De omzet van de harddiscountketen Basismarkt bedroeg 172 miljoen euro (1999: 175 miljoen euro), een daling van 1,7%. Het marktaandeel daalde 0,1% punt tot 1,7%. Basismarkt heeft duidelijk geleden onder de prijsoorlog, waardoor het prijsverschil met de gewone supermarkten kleiner is geworden.

Overige activiteiten. De franchiseformule Pet's Place, marktleider in dierenspeciaalzaken, vertoonde groei van omzet en bedrijfsresultaat. De Antoine Petit coffeecorners en cadeaushops zijn verkocht en per 1 januari 2000 overgedragen aan Albron B.V.

Spanje. De Spaanse levensmiddelenmarkt is ondanks de goede macro-economische ontwikkelingen gelijk gebleven. Omdat in Spanje de totale verkoopvloeroppervlakte in food wel is toegenomen, daalde de gemiddelde omzet per vierkante meter. Bij Laurus Spanje bedroeg deze daling 2%. De totale omzet van Laurus in Spanje is met 1,5% toegenomen tot 462 miljoen euro (1999: 455 miljoen), als gevolg van de opening van 17 grotere nieuwe vestigingen; 27 kleinere vestigingen werden gesloten. Voorts werden 39 winkels volledig vernieuwd. De integratie van Mar-y-Mar en Disa heeft geleid tot omzetdalingen, voorraadverliezen en tegenvallende resultaten. Het bedrijfsresultaat daalde met 7 miljoen euro tot break-even.

België. De Belgische levensmiddelenmarkt groeide 4,3% (Bron: Marktonderzoekbureau Nielsen). De omzet van Laurus België bedroeg 302 miljoen euro (1999: 288 miljoen euro), een stijging van 4,7%. Het marktaandeel bleef gelijk op circa 4%. Er zijn 10 nieuwe winkels geopend. Door sterke prijsconcurrentie nam het bedrijfsresultaat met
66% af tot 1 miljoen euro (1999: 3 miljoen euro). De harddiscountketen Eda bleek niet als geheel verkocht te kunnen worden. Momenteel wordt Eda in onderdelen verkocht, waarbij voor 36 van de 49 vestigingen al een koper is gevonden. Met de sociale partners werd overeenstemming bereikt over de afwikkeling.

Financiële baten en lasten. Het saldo van financiële baten en lasten bedraagt -15 miljoen euro (1999: -7 miljoen euro). De toename is het gevolg van de financieringskosten voor de overname van Groenwoudt. De netto rentedekking bedraagt 5x en is daarmee ruim voldoende.

Belastingen. De belastingen bedroegen 16 miljoen euro (1999: 24 miljoen euro), hetgeen overeenkomt met een belastingdruk van 32% (1999: 34%).

Financiële positie. De toename van het balanstotaal wordt veroorzaakt door de acquisitie van Groenwoudt. De hiermee samenhangende goodwill is geactiveerd onder de immateriële vaste activa en wordt in 20 jaar afgeschreven. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 63 miljoen euro (exclusief 40 miljoen euro begrepen in acquisities), de afschrijvingen waren 54 miljoen euro. Het eigen vermogen is door inhouding van de nettowinst (37 miljoen euro), inkoop van eigen aandelen ten behoeve van het personeelsoptieplan (11 miljoen euro) en verwerking keuzedividend 1999 (5 miljoen euro) met 31 miljoen euro toegenomen tot 378 miljoen euro (ultimo 1999: 347 miljoen euro). De rentedragende schulden stegen met 320 miljoen euro tot 507 miljoen euro als gevolg van de financiering van de acquisitie van Groenwoudt.

Voortgang integratie. De nieuwe Raad van Bestuur is ontevreden over het tempo waarin de fusievoordelen tot nu toe zijn gerealiseerd. Bestuursvoorzitter Ole van der Straaten: Die voordelen moeten veel beter worden benut. Alles overziende is hier met recht werk aan de winkel. Al onze inspanningen zullen zijn gericht op het verbeteren van de winstgevendheid en concurrentiekracht. Voor het einde van dit jaar zal ik hiervoor concrete plannen presenteren.

Belangrijke data:

Publicatie jaarcijfers 2000: 21 maart 2001

Algemene Vergadering van Aandeelhouders : 14 mei 2001

Publicatie halfjaarcijfers 2001: 4 september 2001

Klik hier voor een overzicht van de halfjaarcijfers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie