Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toolex meldt groei van de omzet met 29% over eerste halfjaar

Datum nieuwsfeit: 30-08-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Toolex meldt sterke groei van de omzet met 29% over het eerste half jaar

Veldhoven, 30 augustus 2000 - Toolex International NV (AEX:TLXI, Nasdaq:Tlxaf) realiseerde over de eerste helft van 2000 een groei van de omzet met 29%. Deze sterke performance is het gevolg van de spreiding van het product portfolio en de markten waarin de onderneming opereert. Evenals die van andere leveranciers werden de resultaten van Toolex negatief beïnvloed door de tijdelijke investeringspauze op de markt voor CD-R productie apparatuur. Echter, marktconforme prestaties op de markt voor CD-R apparatuur werden meer dan gecompenseerd door de sterke performance op het gebied van DVD en mastering. Door haar geografisch spreiding was Toolex in staat de afnemende groei, in de Aziatische markt (4%), op te vangen door een enorme groei van 94% op het Amerikaanse continent, een gestage groei van 19% in Europa.

Als gevolg van de op technologisch leiderschap en innovatie gerichte strategie, heeft Toolex ook aanzienlijke investeringen gedaan op het gebied van Research and Development. Met name van belang zijn de introductie van de Optiliner voor DVD-R en de Maxliner volgende generatie DVD replicatielijn. Deze ontwikkelingen en verschillende technologische partnerships met onder andere Plasmon op het gebied van multi-layer sputtering en DVD-RAM hebben de onderneming zodanig gepositioneerd dat zij optimaal kan profiteren van de groei in de DVD-markt. Wat mastering betreft blijkt het innovatieve in-line mastering systeem (AM-200, geïntroduceerd in het vierde kwartaal van 1999) een commercieel succes te zijn en vooruitkijkend naar high density formats beantwoordt het Deep UV systeem van Toolex ruimschoots aan de verwachtingen van onderzoekslaboratoria van de wereld.

In zijn commentaar zei CFO Leon Giesen, "We zijn blij met deze resultaten. Gelet op de tijdelijke teruggang in de markt voor CD-R apparatuur zijn we meer dan tevreden over onze prestaties en we zijn goed gepositioneerd als de markt zich weer herstelt. We hebben ons voordeel gedaan met de omstandigheden in de CD-R markt door ons meer te concentreren op DVD-R, hetgeen heeft geleid tot de recente introductie van de zeer flexibele Optiliner die tal van mogelijkheden biedt op het gebied van zowel CD-R als DVD-R. Deze nieuwe ontwikkeling heeft al veel aandacht getrokken aangezien het apparaat bedrijven in staat stelt tijdens de overgangsperiode beide formats te verwerken. Ons breede producten pakket in de optische media, stelt ons in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt, die resulteren in een voortdurende groei."

Omzet
De omzet in de eerste helft van 2000 bedroeg 120,4 miljoen Euro, een stijging van 29% ten opzichte van de 93,1 miljoen Euro over dezelfde periode vorig jaar. De recente investeringen in Noord-Amerika, gesymboliseerd door het nieuwe hoofdkantoor in Irvine, hebben geresulteerd in een enorme groei van de omzet met 94%, vooral op het gebied van DVD. In Europa werd een zeer gezonde omzetgroei van 19% gerealiseerd. Met een gelijke spreiding over het complete product portfolio heeft het bedrijf haar sterke

positie onder de belangrijkste Europese spelers weten te handhaven. De omzetgroei in Azië is een gevolg van de toegenomen verkoop van mastering en DVD pre-recorded replicatielijnen. De toename werd afgezwakt door de teruglopende CD-R equipment markt.

Pre-recorded
De pre-recorded divisie van Toolex (Toolex Alpha) heeft zeer sterk gepresteerd met een omzetstijging van 61,3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. DVD is de belangrijkste groeifactor geweest en de omzet van DVD is in de eerste twee kwartalen met 129% gestegen tot 31 miljoen Euro (tegen 13,5 miljoen Euro in de eerste helft van 1999). De divisie heeft sterk gepresteerd bij de grote spelers in de markt, met zowel bestaande producten als de nieuw geïntroduceerde Maxliner. In het CD-segment bestond de omzet uit vervangingsinvesteringen met name in Noord-Amerika.

Recordable
Ondanks de uitgestelde investeringen in apparatuur in de CD-R markt, wist Toolex's Recordable division (TREX) goed te presteren met omzetcijfers die vergelijkbaar zijn met die over dezelfde periode vorig jaar. Naast de onverminderde groei op het gebied van recordable media in de consumentenmarkt, wordt een aantal nieuwe formats toegevoegd, waarin ook Toolex een belangrijke rol zal spelen.

Mastering
De sterke stijging op het gebied van DVD heeft een duidelijke spin-off gehad in mastering. Met een stijging van 11,1% ten opzichte van het eerste half jaar van 1999 presteert de Mastering divisie van Toolex (ODME) goed, met een marktaandeel van meer dan 50%. Deze sterke performance geeft het enorme verkoopsucces aan van de AM-200 en de bijzonder goede ontvangst van Deep UV recorders.

Services en Overige activiteiten
Services en overige activiteiten geven een sterke groei te zien op basis van de toenemende installed base van Toolex apparatuur wereldwijd. Voor de tweede helft van dit jaar wordt een daling van de overige omzet verwacht, aangezien de onderneming een aantal niet-kernactiviteiten desinvesteert. Bruto marge
Met 38,4% gaf de bruto marge over de omzet een stijging te zien ten opzichte van de eerste helft van 1999 (37,2%), hetgeen met name het gevolg was van het relatief hoge aandeel van DVD-gerelateerde omzet (zowel Pre-recorded als Mastering). Er wordt een kleine daling verwacht in de tweede helft van het jaar als gevolg van het afstoten van ContTec en andere niet-kernactiviteiten. Deze daling zal naar verwachting echter meer dan gecompenseerd worden door lagere bedrijfskosten en een verbeterde balans.

Kosten
Investeren in de technologie van morgen is een van de belangrijkste doelstellingen van Toolex. In de komende drie jaar zullen naar verwachting een aantal nieuwe formats op de markt worden gebracht. Om hier helemaal klaar voor te zijn heeft Toolex besloten haar investeringen in R&D aanzienlijk te vergroten. Additionele budgetten werden vrijgemaakt als gevolg van de desinvesteringen en dit komt tot uiting in de groei van de investeringen in R&D (een stijging van 6,7 miljoen Euro op 30 juni 1999 tot 10,8 miljoen Euro nu). Deze extra investeringen leveren nu reeds resultaten op, met de recente marktintroductie van de Optiliner voor DVD-R en de Maxliner voor DVD replicatie. Momenteel zijn er fondsen vrijgemaakt voor gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van recordable en rewritable media.. SSamen met Plasmon Plc en ,een Amerikaanse partner wordt een multi-layer sputtering unit ontwikkeld. De overige kosten zijn volledig in overeenstemming met de omzet en de lichte stijging is het gevolg van de groei van de onderneming en de relatief zwakke Euro.

Balans
Het balanstotaal nam met 33% toe tot 214,4 miljoen Euro, vergeleken met 160,3 miljoen Euro aan het eind van 1999. Dit is vooral het gevolg van transacties met een financiële regeling of transacties waar langere betalingstermijnen werden overeengekomen. De Pre-recorded division heeft zich gereed gemaakt voor een hogere DVD output, terwijl relatief hoge voorraden CD-R het gevolg waren van een vertraagde vraag.

Organisatie

Beursgang van aeco
Op 25 juli werd aeco NV, waarin Toolex op dat moment een aandeel had van 50,17%, genoteerd aan de Neuer Markt in Frankfurt. De introductieprijs werd bepaald op 14 Euro per aandeel, hetgeen overeenkwam met de bovenkant van de bandbreedte. Op de introductiedatum verkocht Toolex 862.695 aandelen en op 28 juli werden er nog eens 391.305 aandelen verkocht middels de "green-shoe" optie. In totaal heeft Toolex 1.254.000 aandelen verkocht tegen de prijs van 14 Euro, hetgeen resulteerde in een bruto opbrengst van 17,6 miljoen Euro. Na aftrek van kosten en de "underwriting fees" bedroeg de netto opbrengst 16,5 miljoen Euro. Na de beursgang heeft Toolex nog steeds 1.254.500 aandelen, oftewel 19,3% van het uitstaande kapitaal. De gerealiseerde koers/winst verhouding op de aeco-transactie was ruim boven de Toolex-ratio's, en de opbrengst van deze transactie en andere desinvesteringen zal in de tweede helft van 2000 worden weergegeven als buitengewoon resultaat. Toolex France
Zoals aangegeven in het persbericht van 7 augustus heeft Toolex overeenstemming bereikt met Plasmon Plc. over de overname van Toolex France door Plasmon. Vooruitzichten
Kijkend naar de tweede helft van 2000 voorziet het management van Toolex een blijvende sterke groei in de vraag naar DVD-apparatuur. De pre-recorded divisie van Toolex is hiervoor uitstekend gepositioneerd met de Maxliner en de andere DVD-replicatiesystemen.

De vertraging in investeringen in CD-R zal naar verwachting blijven voortduren tot tenminste het vierde kwartaal van dit jaar. In overleg met een aantal van haar belangrijkste klanten bespreekt Toolex momenteel het omzetten van een aantal van haar huidige CD-R orders naar DVD-R apparatuur. De onderneming verwacht een sterke groei van de vraag naar DVD-R apparatuur gedurende de rest van het jaar. Verder vooruitkijkend is de onderneming van plan verder te bouwen op de sterke groeiverwachtingen voor recordable/rewritable formats, en Toolex verwacht zelfs in het vierde kwartaal van dit jaar de eerste productielijnen op de markt te brengen die geschikt zijn voor DVD-RAM.

Recente innovaties op het gebied van mastering met de AM-200 en Deep UV hebben geleid tot een zeer goede positionering van de Mastering divisie (ODME) en dit heeft nu reeds geleid tot een sterke orderportefeuille voor de rest van het jaar.

De orderportefeuille per eind juni 2000 bedroeg 200 miljoen Euro, waarvan 50 miljoen Euro "on hold" staat. De order intake in de eerste helft van 2000 is 128 miljoen Euro.

Alle financiële resultaten in dit persbericht zijn vermeld volgens in Nederlandse algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en presentatie (Dutch GAAP).

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen en informatie ten aanzien van toekomstige activiteiten van Toolex International, die zowel gebaseerd zijn op de verwachtingen van het Toolex management als op door Toolex gemaakte veronderstellingen en de haar op dit moment ter beschikking staande informatie. Wanneer in dit persbericht de woorden "voorzien", "aannemen", "inschatten" and "verwachten" en vergelijkbare uitdrukkingen gebruikt worden, zijn deze woorden, voor zover zij betrekking hebben op Toolex International, of haar management, bedoeld om het toekomstgerichte karakter van de verklaringen duidelijk te maken. Dergelijke verklaringen zijn een weerspiegeling van de huidige inzichten van Toolex ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen en zijn dan ook onderhevig aan bepaalde risico's, onzekerheden en veronderstellingen. Er zijn vele factoren die bepalend zijn voor de feitelijke resultaten, prestaties and successen die uitgedrukt of geïmpliceerd zouden kunnen worden door dergelijke toekomstgerichte verklaringen, zoals onder meer veranderingen in algemene economische- en bedrijfsomstandigheden, de introductie van concurrerende producten door andere bedrijven, een gebrek aan acceptatie van nieuwe producten door de doelgroep van Toolex International, wijzigingen in bedrijfsstrategie en diverse andere factoren, al of niet met name in dit persbericht genoemd. Indien een of meerdere van dergelijke risico's of onzekerheden zich zou voordoen, of onderliggende veronderstellingen onjuist blijken, kunnen feitelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hierin beschreven voorziene, aangenomen, ingeschatte of verwachte resultaten.

/ / / / / / / / /

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Toolex International, tel. +31 (0)40 2581503: Lambert Dielesen, President en CEO
Leon Giesen, Chief Financial Officer
Jan Snoep, Executive Vice President & COO

First Financial Communications B.V., Assumburg 152a, 1081 GC Amsterdam Telephone ++ 31 (0)20 575 40 10, fax ++ 31 (0)20 575 40 20, E-mail (termeulen@firstfin.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...